EU’s stormagter vil have mere union nu: Folkene vil det modsatte

Island dropper ansøgning om EU-medlemskab Støtten til den europæiske union og euroen er styrtdykket i takt med at unionen afslører sin virkelige klassekarakter – som et redskab for de europæiske monopoler vendt mod befolkningerne Men de dominerende magter i EU sætter mere kul på opbygningen af unionen og Europas Forende Stater.

EU: Bankernes og monopolernes diktatur – på tysk

EU er ikke en frivillig sammenslutning af de europæiske folk. Det er ikke en fredsskaber. Det er ikke en progressiv supermagt. Union og euro betyder ikke større demokrati eller  social fremgang for befolkningerne. EU er et overnationalt redskab til at beskytte kapitalisternes og monopolernes magt og øge deres profitter.

Det er sådanne erkendelser, der får de europæiske folk til i stadig højere grad at vende ryggen til EU-projektet. Virkeligheden viser, at det bare er fine og tomme ord. Raliteterne taler det stik modsatte sprog: Om velfærdsslagtning, øget fattigdom, rekordstor arbejdsløshed, indskrænkerninger af demokratiet og den nationale selvbestemmelse.

I Island kom den ny borgerlige regering kun til på et løfte om at stoppe forhandlingerne om landets EU-medlemskab. Den har nu fremsat et lovforslag om at indstille optagelsesforhandlingerne og kun genoptage, hvis en evt. ny folkeafstemning siger ja. Og der er ingen planer om en folkeafstemning blandt nogen af de islandske partier. Mindst to tredjedele af islændingene ville sige nej til EU.

Folkeafstemninger er lagt på is langt nede i mølposen. Det er også tilfældet i Danmark, hvor regeringerne på rad bryder deres egne regeringsgrundlag ved ikke at afholde omafstemninger om euro og eu-forbehold.

Opinionmålingerne viser at euro’en aldrig har haft færre tilhængere i vort land, der allerede har haft tre afstemninger om euro’en og den økonomiske og monetære union, der alle har givet et nej. En ny afstemning ville give et endnu mere rungende nej.

Folkebevægelsen mod EU har gengivet en større undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew Research Institute af befolkningernes holdninger i otte af EU’s medlemslande.

Undersøgelsen viser, at EU’s popularitet i befolkningerne er drastisk faldende. På et enkelt år er opbakningen til EU faldet fra 60 pct. i 2012 til 45 pct. i 2013 for de otte lande samlet, med en stor tilbagegang i alle lande.

I fem af det otte lande er flertallet imod EU. Det er Grækenland, Tjekkiet, Frankrig, Spanien og UK. Også i andre lande er der et flertal mod EU. F.eks. viser svenske opinionsundersøgelser et flertal for svensk udtræden af EU.

Blandt de unge 18-29 årige er modstanden mod EU vokset særlig dramatisk. Det er dem, der er hårdest ramt af arbejdsløshed og fattigdom som følge af den nyliberale politik, som udemokratisk bankes igennem. I Spanien er den f.eks.  næsten halveret fra ikke mindre end 88 pct. tilslutning til 46 pct. Samlet er tilslutningen til EU blandt de unge dog fortsat større end i andre aldersgrupper.

Se mere om undersøgelsen hos Folkebevægelsen mod EU

Ny måling: EU bliver stadig mere upopulær

Den voksende modstand i befolkningerne får ikke EU-politikerne og slet ikke de dominerende magter til at slække på tempoet i unionsbygningen hen imod Europas (Euroens) Forenede Stater. Med bankunionen tages endnu et skridt hen imod en såkaldt ’økonomisk regering’ for EU-landene.

For tiden er planen at en ny traktat for EU’s Forenede Stater skal være klar i 2020.

Den franske socialistiske præsident Hollande vil fremrykke projektet. Fra et pressemøde i Elysée-palæet i sidste uge lød det sådan:
 - Frankrig ønsker at skabe en fuld politisk Europæisk Union inden for to år.

Hollande ønsker sig lige nu en ”økonomisk regering med en reel præsident, og den skal mødes hver måned. Dens opgave vil være at harmonisere skattepolitikken”.

Han tilføjede:
 - Hvis Europa (det franske synonym for EU, KP) ikke bevæger sig fremad, vil det vælte eller endda blive fjernet fra verdenskortet … Det er min pligt at bringe Europa ud af dets døsige tilstand.

Hollandes og Merkels unionsplaner står i direkte modsætning til befolkningerne i unionen, der vil have mindre eller ingen union – og ikke mere. Hastværket med unionsbygningen vidner om desperationen over euro’ens og de nyliberale recepters fiasko.

Det lægger op til store konfrontationer i de kommende år.

Se også

EU’s bankunion: Fornyet krav om dansk folkeafstemning
Netavisen 13. marts 2013

Eurostat fra 2020: Fremtidsgruppe med stormagtsvanvid
Kommunistisk Politik 19, 2012

Arbejderfjendsk union: På vej mod kapitalens Forenede Europæiske Stater
Kommunistisk Politik 18, 2012

Euroens Forenede Stater: ’Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union’
Kommunistisk Politik 14, 2012

 

Netavisen 23. maj 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne