Masseudvisninger til Afghanistan: Protestdemonstration lørdag den 4. maj

Af Her er Plads

De forestående tvangsudvisninger til Afghanistan består for en stor del af kvinder og børn.


Vi starter ved Folkets Park, v. Stengade, Nørrebro, kl 14 og går til Justitsministeriet.

Medbring et skilt med teksten ”Her er plads!” – så går vi samlet til justitsministeriet og klistrer budskabet fast!

Talere:

– Talsmænd for de udvisningstruede – Asylret – Journalist og forfatter Knud Vilby –

– Forfatter Carsten Jensen sender tale direkte fra Afghanistan, som vil blive læst op

I løbet af marts og april er grupper af afghanske flygtninge ugentligt blevet udvist til Afghanistan. Familier er blevet splittet ad, traumatiserede og knækkede mennesker er tvunget til en usikker skæbne i et mere og mere usikkert land, hvor hjemvendte flygtninge ses som militære mål for militser.

Det danske fangelejr, Ellebæk, er blevet tømt for afghanske asylansøgere med den danske regerings, politiets og Turkish Airlines’ accept og medvirken.

Lige nu venter i hvert fald 200 afghanere på en afgørelse, om de kan udvises til et land, hvor eksperter betegner hjemvendte flygtninges situation som værende ”ekstremt farlig”.

Mennesker i nød pga. krig og forfølgelse skal ikke være brikker, der misbruges i regeringens populistiske spil, og deres liv skal ikke være en profitabel forretning for flyselskaber som Turkish Airlines!

Derfor protesterer vi samlet mod tvangudvisningerne til Afghanistan lørdag den 4. maj kl. 14!

Vi vil have den umenneskelighed frem i lyset, som myndighederne forsøger at holde i skyggen, så alle kan se, hvilke konsekvenser dansk flygtningepolitik har, og vi vil kræve et omgående stop for alle udvisninger!

HER ER PLADS på facebook

Se også

Afviste afghanske asylansøgere gør oprør
Netavisen 10. april 2013

Her er plads: Protester mod massedeportationer af asylsøgere til Afghanistan
Netavisen 3. april 2013

Netavisen 4. maj 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne