Efter lærerne blev det lægernes tur

Fredag morgen opsagde regionerne deres aftale med de praktiserende læger. Et par timer senere var et lovingreb på bordet.


Astrid Krag Foto: SF/flickr

Den nugældende aftale mellem regionerne og Praktiserende Lægers Organisation øber til 1. september 2013. Regionerne vil af med den, og derfor blev den opsagt i morges.

Et par timer senere var et indgreb på bordet mod 3600 privatpraktiserende læger på landets 2100 lægehuse. Sundhedsminister Astrid Krag (SF) fremlagde et lovforslag, som fuldstændig følger regionernes krav.

Der har ikke været forhandlinger mellem regionerne og PLO i et halvt år. For der har ikke været grund til forhandlinger fra regionernes side. Der er igen tale om ’aftalt spil’.  Ifølge DR har lovforslaget være forberedt af regeringen i flere måneder – med Venstre som medspiller.

SRSF-regeringen er i gang med at vise alt og alle, hvem der bestemmer. Og så er alt andet end skinforhandlinger irrelevante.

Men regeringen og Astrid Kragh vovede ikke at tage en åben kamp med lægerne ved overenskomstudløbet 1. september i år. Det er alt for tæt på kommunalvalget, og lærerlockouten vil være frisk i erindringen.

Derfor forlænger man de nuværende overenskomsterne mellem regionerne og PLO med et år, frem til 1. september 2014.

Lovforslaget skal sikre en yderligere centralisering af magten hos arbejdsgiverne – regionerne – som for fremtiden skal bestemme en række forhold, som lægerne tidligere selv bestemte eller havde indflydelse på. Samtidig skal lægekonsultationerne effektiviseres.

Dermed er nøgleordene i de nyliberale reformer og ledelsesmetoder på plads: Topstyring, øget kontrol og løb hurtigere !

Der argumenteres med, at en sådan effektivisering allerede er sket på hospitalerne og det øvrige sundhedsvæsen. Statens og regionernes magtmisbrug søges samtidig solgt som en sikring af borgernes ret til lægehjælp.

Regionerne vil beslutte, hvor lægehuse skal placeres, og påstår dermed at sikre tilstrækkelig bemanding i udkantsområder. De vil have en konsultationstid fra 8-16, kaldet en ‘mere fleksibel konsultationstid, tilpasset borgernes behov’..

De vil også have bedre dokumentation for arbejdet med patienter. Og ikke mindst vil de effektivisere lægernes arbejde, så der bliver mindre personlig kontakt – og mere ‘behandling’ pr. mail og telefon.

Lægerne er med god grund vrede. De er langt hen ad vejen gået ind på regionernes krav, men har ønsket nogle kompensationer og en garanti mod, at de tvinges til at flytte. Formanden for de praktiserende læger forventer, at lovindgrebet, der først skal træde i kraft 1. september, vil få en del ældre læger til at stoppe.

Det forventes, at de nuværende reformer og ændringer på sundhedsområdet senere vil blive fulgt op med forslag om brugerbetaling for ydelser, der nu er gratis.

Lærerne er de første. Hvem bliver de næste, spurgtes der under lærerlockouten. Svaret var: De praktiserende læger. Der komme rmange mange flere i det koordinerede ‘rød’ og blå angreb på den offentlige sektor, aftaler og overenskomster.

Se også

Lærerne har vist vejen

Udtalelse fra APK ved lovindgrebet mod lærerne

Netavisen 3. maj 2013