Forældre: Nu skal lockouten slutte!

Forældre til mere end en halv million lockoutramte skolebørn protesterer og varsler demonstrationer ved rådhuse landet over   De afviser at regering og folketing trækker et diktat ned over hovedet på lærerne og vil have ’et fair indgreb’, der ikke gør den ene parts oplæg til lov

De negative konsekvenser af lærerlockouten for landets skoleelever og deres forældre bliver stadig større, og forældrene er ved at være grundigt trætte af en lockout, der betyder, at deres børn ikke får den lovpligtige undervisning og får vendt op og ned på deres normalliv.

På forskellige måder har forældre markeret deres krav om at konflikten standses nu. En af dem er ved at lægge pres på kommunalpolitikerne, hvis organisation KL er den direkte ansvarlige for den største offentlige lockout nogensinde – og derfor kan stoppe den med dags varsel, hvis de ønskede det.

Derfor er der begyndt at blive protesteret foran landets rådhuse. Onsdag protesteres bl.a. i Herlev, Gladsaxe , Høje-Taastrup, Roskilde og  København. Og udenfor Københavnsområdet bl.a. i Aalborg og Højby.

Det er initiativet “Forældre for et fair indgreb – nu”, der står bag. De siger i en  flyer:

“Lockouten kører på 4. uge og vores børn savner deres gode lærere og hverdag.

Det ser ikke ud til at det er realistisk at der findes en løsning ved forhandlingsbordet selvom det selvfølgelig ville være bedst.
Derfor håber vi nu på et fair indgreb!

Vi ønsker et indgreb nu – for vores børns og skolens skyld. Indgrebet skal være fair for begge parter – altså ikke bare være den ene parts krav, der bliver ophævet til lov.

Støt børnene og den gode skole:

www.facebook.com/fairindgreb

Se event
Stop lockouten – Vores børn har ret til undervisning


’Skoleejer’ KL: Danmarks Lærerforening skal stækkes

Anders Bondo Kristensen og næstformanden i Kommunernes Landsforening Erik Fabrin var gæster i DR2-programmet Deadline mandag aften. Det ville undersøge om der var vilje til at nå en forhandlingsløsning.

Erik Fabrin gjorde det isnende klart, at kommunerne ikke vil ’forhandle’ medmindre lærerne underskriver deres diktat om arbejdstidsbestemmelser.

Fabrin betegnede KL og sig selv som ’skoleejer..’ I et ideologisk korstog for åben skærm prøvede han at gøre ejernes ret til at lede og fordele arbejdet til en nærmest hellig grundsætning for et velfungerende samfund og en god skole.

Ifølge Fabrin er formålet med lockouten  at knække fagforeningen. Danmarks Lærerforening skal ikke have indflydelse på lærernes arbejdstid og arbejdsforhold. Det drejer sig ikke længere om en bedre skole. Ikke engang i retorikken.

Det er et længe næret ønske især i blå blok at slagte lærernes arbejdstidsbestemmelser. Fhv. statsminister Lars Løkke Rasmussen udnævnte i 2006 i et interview til bogen ’Løkkeland’ Danmarks Lærerforening til  hovedskurk.

Det er også en langvarig bestræbelse for EU at knække fagforeningernes indflydelse. Thatcher stod ikke alene. I dag står ’rød’ og blå blok i Danmark sammen om den kurs.

Selvom der fortsat kastes røgslør er langt de fleste danskere ikke i tvivl om, hvem der har ønsket konflikten og derfor gennemført en lockout med omfattende konsekvenser.

KL kunne selvfølgelig ikke gøre det uden reel støtte fra regering og folketingsflertallet.  Det er derfor lockouten kører endnu.


Spekulationer om indgreb

Regeringen har indtil videre afvist at gribe ind med et lovindgreb. Finansminister Bjarne Corydon talte i begyndelsen af konflikten meget om, at en aftale med lærerne skulle ligne den, han forhandlede på plads med gymnasielærerne, der afskrev sig indflydelse på arbejdstiden mod en ganske stor lønforhøjelse.

Den blev forkastet af 85 pct. af gymnasielærerne ved en urafstemning, og derefter er der ikke blevet snakket så meget om den. Lønstigningerne vil betyde nedskæringer på gymnasierne.

Regeringen greb ikke ind før resultatet af urafstemningen forelå. Mobiliseringen blandt lærerne og støtten fra befolkningen var massiv. Derfor er den kørt videre. Regeringen og KL håber at lærerne ’bliver møre’ og ’kommer krybende på deres knæ’¨, som Erik Fabrin har sagt det.

Alt tyder på, at der vil komme et indgreb – men indholdet og tidspunktet er usikkert.

Fastholder Corydon og politikerne et diktat modelleret efter den forkastede gymnasieaftale vil det give mere politisk bagslag. Danmarks Lærerforening har stillet et rigtig godt forslag: Nemlig  at forlænge de nuværende overenskomster (i f.eks. et halvt eller helt år) og genoptage forhandlingerne.

Der er kraftig spekulation i tidspunktet for indgrebet. Få kommentatorer venter det kommer hurtigt, og at der vil gå et par uger. Op til 1. maj vil udløse fornyet vrede.  Enhedslisten holder landsmøde 27.-28 . april og et diktatindgreb vil ryste  støttepartiet. SF holder landsmøde 4.-5. maj og et indgreb vil give rygvind til modstanderne af SF’s regeringsdeltagelse..

 Nogle beregninger forventer det vil komme lige derefter.

Og forældrene og børnene? Tjah  …

Se også

Lærerforslag til politikerne: Forlæng overenskomsterne – genstart forhandlingerne
Netavisen 20. april 2013

Netavisen 22. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne