Spekulation i politisk indgreb og solidaritet med lærernes kamp

Et politisk indgreb er en mulig udgang på konflikten mellem KL og lærerne. Ikke den eneste, men den mest sandsynlige. Og en mulighed som regeringen og finansminister Bjarne Fog Corydon fra starten har spekuleret i.

Lige nu benægter folketingsflertallet, at man overhovedet vil røre ved konflikten med en ildtang. Men det kan hurtigt ændre sig.

Hvordan kommer et eventuelt politisk indgreb til at se ud? Meget vil tale for, at det kommer til at ligne den aftale, som blev truffet mellem gymnasielærerne og Corydon, som betød en opgivelse af arbejdstidsreglerne mod lønforhøjelser på op til 3000,- kr. om måneden.

Blandt gymnasielærerne er der stor modstand mod denne aftale. Den forventes nedstemt ved urafstemningen.

Se
Corydon vildleder om  gymnasieoverenskomst: Flertal anbefaler Nej ved urafstemning
Netavisen 26. marts 2013

FOA’s Dennis Kristensen advarer nu imod, at gymnasie-læsten, som Bjarne Corydon er så begejstret for, trækkes ned over skolelærerne. Et politisk indgreb må ikke indeholde særskilte lønforhøjelser til lærerne for at undervise mere. Til TV2-Nyhederne siger han:

– Vil regeringen invitere folkeskolelærerne til et gilde, hvor sponsorerne, der kommer til at betale, vil være FOAs medlemmer og de andre ansatte i kommunerne. Det vil være vildt uacceptabelt, og det skal regeringen holde fingrene fra.

En sådan aftale vil kunne udløse den særlige klausul for de offentligt ansatte, der betyder at de samlede offentlige lønstigninger ikke må overstige det private. I forvejen har FOA og andre fagforeninger for offentligt ansatte accepteret et reallønsfald ved OK2013.

Dennis Kristensen anbefaler at KTO venter med at godkende ok-aftalen for 500.000 offentligt ansatte til lærernes forhold er afklaret.

Se
Mere til lærerne kan koste dig løn
FOA 2. april 2013

I mellemtiden vokser solidariteten med de lockoutede lærere. Også fra gymnasielærerne, hvis forhandlere accepterede Corydons forlæg, til fortrydelse for mange.

I et indlæg, der er lagt ind på DL’s facebookside, skriver gymnasielærer André Dekker under overskriften ‘Gymnasielærere støtter alle lockoutede lærere’ :

“Vi er mange gymnasielærere, der støtter alle jer lærere, der i dag bliver lockoutet efter et fuldstændigt uacceptabelt forhandlingsforløb, hvor modparten har satset ensidig på et regeringsindgreb og undervejs har talt hele lærerstanden ned i skattefinansierede kampagner. Det er samme skinforhandlingsforløb, som vi så på Gymnasieområdet, hvor udfaldet alene blev et andet, fordi vore forhandlere rystede på hånden pga. modpartens brutalitet.

Vi ønsker at markere en dyb bekymring for de vilkår, som regeringen og størstedelen af oppositionen har skabt for fremtidens skole, om det er folke- eller friskole, om det er skole for børn, unge eller voksne. Det er ikke bare diverse lærere ansat i kommuner og stat, der i dag lockoutes – det er den samarbejdende fornuft, der er blevet lockoutet; den fornuft, der ikke består i bedrevidende kalkuler og smarte slogans, men som de forskellige parter finder frem til gennem reelt og respektfuldt samarbejde.

Hvor lidt regeringen og KL har udvist forhandlingsvilje, viser den aftale, der indgået på gymnasieområdet; selvom GL udviste en til desperation grænsende forhandlingsvilje og gik langt ud over, hvad et flertal af medlemmerne fandt meningsfuldt (hvilket vil vise sig ved urafstemningen, og allerede er kommet til udtryk ved to repræsentantskabsudtalelser), så var der intet at forhandle om på arbejdstid og aftaleret. ”Aftalen” på gymnasieområdet er kun teknisk set en aftale, men reelt et regeringsdiktat, der ensidigt tilgodeser arbejdsgiveren. Den danske model har været sat ud af kraft af regeringen, det flertal i folketinget, der støtter regeringens kurs, samt KL.

Herfra skal derfor lyde en from opfordring til regeringen: Stands lockoutet – ikke med det længe planlagte indgreb, men med løsninger, der reelt afspejler begge parters interesser og pointer. Ikke for lærernes skyld. Men for at fremtidssikre nogle af velfærdsstatens kronjuveler: vort skolesystem og den danske model.”

Netavisen 2. april 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne