APK: Stæk regeringen! Stop dens nyliberale nedskæringsreformer!

Af Arbejderpartiet Kommunisterne

SRSF-regeringen er skrøbelig, hårdt svækket af den store folkelige modstand mod dens reaktionære reformpolitik, elendige meningsmålinger og stadig tydeligere interne splittelse. ’Rød’ blok har knockoutet sig selv, og kun et nedskæringsparløb med blå blok holder regeringen på benene. Deres felttog kan bremses og regeringen stækkes, siger Arbejderpartiet Kommunisterne.

Arbejderpartiet Kommunisterne har foreslået følgende fælles platform for en forstærket kamp mod SRSF-regeringens og det rød-blå folketingsflertals reformplaner og stoppe deres amokløb:

NOK ER NOK! STOP NEDSKÆRINGSREFORMERNE!

Stop Vækstplan.dk! Stop nedskæringsfelttoget!

Nej til SU til erhvervslivet! Nul kontanthjælp til kapitalen!
Træk de asociale reformer tilbage!

Stop heldagsskole-reformen og hele EU’s nyliberale reformpolitik!

Stem Nej til OK13! Solidaritet med lærernes kamp mod KL og
regeringens diktater!

Skab arbejdspladser og jobs! Velfærd til alle!

Lad de rige betale krisen!

Socialdemokraterne står til det dårligste stemmetal i procent siden 1898! SF er et parti i opløsning, De radikale har store buler i den forkromede forskærm, og regeringens støtteparti Enhedslisten har det usædvanlig svært med at støtte den.

Men Thorning-regeringen holder krampagtigt fast i den EU-dikterede nedskæringskurs, som har fået sit væsentligste udtryk med den såkaldte Vækstplan.dk. Den skal styrke de danske monopoler og deres ’internationale konkurrenceevne på den offentlige sektors bekostning. Med dårligere kvalitet i hele den offentlige sektor og med massefyringer, forringede arbejdsforhold og  lavere løn for de ansatte som konsekvens.

Den taktiske plan fra regeringens side er en hurtig gennemførelse af reformpakken sammen med blå blok i løbet af de næste måneder inden folketingets sommerferie. I håbet om at vreden har lagt sig, når kommunalvalget afholdes tirsdag den 19. november.

Indtil videre går det rigtig skidt for Thorning og Co. Det er ikke lykkedes for dem at afslutte OK2013. Lærerne har sat sig kraftigt imod at skulle betale for en i øvrigt reaktionær heldagsskolereform og overdrage den total kontrol over deres arbejdstid til skolelederne. Ringere forberedelse vil give ringere undervisning.

Og de øvrige offentligt ansatte er klar over, at lærerne kun er det første angrebsmål. At Vækstplan.dk forudsætter nye nedskæringer og nye forringelser for de offentligt ansatte, og vil derfor stoppe det nu. De store organisationer for de offentligt ansatte har derfor undladt at undertegne de ellers afsluttede overenskomstaftaler, som betyder reallønsfald.

Lærerne trues med lockout  og forældrene og børnene med nul skolegang fra 1. april . Formelt af Kommunernes Landsforening, reelt af regeringen med støtte fra blå blok , der spekulerer i muligheden for at afslutte konflikten med et regeringsindgreb, der dikterer lærerne nye og dårligere arbejdsforhold og befolkningen en forringet folkeskole.

Derfor demonstrerer lærerne i dag over hele landet  med støtte fra de øvrige offentligt ansattes organisationer og fra mange fagforeninger for privatansatte – med LO og LO-toppen som tavse tilskuere.

LO bakker op om Thorning-regeringens kulsorte reformprogram, som er skåret over samme læst som de mislykkede reformprogrammer i det øvrige EU. De skulle skabe arbejdspladser og vækst, men har i stedet uddybet krisen i EU, eurozonen og de enkelte lande – med Tyskland som undtagelse.

Lykkes det at banke lærerne og de offentligt ansatte på plads gennem regeringsindgreb eller et råddent kompromis, vil vejen være banet for en stribe reformlove til gavn for de rige og på bekostning af de dårligst stillede, de offentlige ansatte, den offentlige sektors og hele arbejderklassen, alle arbejdende, alle arbejdsløse, alle på overførselsindkomster,

SRSF-regeringens og folketingsflertallets kamp mod lærerne ledsages af en stribe reaktionære reformer, der skal behandles og vedtages i folketinget. Kontanthjælpsreform, SU-reform,. Heldagsskolereform, Vækstplan.dk og hvad de alle hedder. Titusinder har allerede været på gaden imod dem.

Reelt set er Thorning-regeringen rystende svag. Men den vil ikke lade sig stoppe af enkelte protester og flere ringe meningsmålinger. Den kan stækkes og nedskæringsreformerne bremses for nu, men kun hvis den folkelige mobilisering opretholdes og forstærkes. Det er langt fra nok med bare at aflevere en besked om, at et flertal er imod reformerne – og så gå hjem igen.

Tværtimod må masseprotesterne fortsættes og forstærkes. Nye kampformer, herunder strejker og blokader, må tages i anvendelse hen ad vejen. 100.000+ må sige nej til Vækstplan.dk foran Christiansborg.

Regeringens svækkelse er en god faktor for at styrke kampen. Det skal gøres umuligt for SRSF og blå blok at gennemføre deres planer.

Falder regeringen, har den væltet sig selv. Der er ingen grund til at holde hånden over Thorning og CO., ’fordi alternativet er værre’. Alternativet i form af blå blok er ikke værre. Det er det samme: Samme reaktionære EU-politik. Thorning støttede VKO’s reaktionære reformer, som de støtter hendes.

Men SRSF-regeringen er rystende bange for vælgernes dom både ved et folketingsvalg ’i utide’ og ved kommunalvalget.
De dårlige valgudsigter er en stor del af baggrunden for den voldsomme interne uro i regeringspartierne.

Kommunalvalget vil afspejle den igangværende polarisering mod højre og venstre, som igen er en afspejling af den skærpede klassekamp. Dansk Folkeparti og især Enhedslistens står til markant fremgang, SF nærmest til udradering og  S til rekordlav støtte. I storbyerne står venstrekræfterne, og ganske særligt Enhedslisten, til betydelig fremgang.

En forstærket massekamp kan stoppe Thorning-regeringens vilde reformplaner. Den vil aldrig føre en ny og progressiv politik, men den kan forvandles til en ’lame duck’. Den kan stækkes.

Se også

Nok er nok: Vækstplan.DK vækker stærk modstand
Netavisen 26. februar 2013

Hvad er det der skal til? Lad os bare kalde det en folkefront!
Kommunistisk Politik 21, 2012

Skab arbejdspladser og jobs! Nej til finanslov 2013! Stop velfærdsforringelserne!
Udtalelse fra APK 28. august 2012

Hverken ’rød’ blok eller blå blok: Byg et folkeligt og revolutionært alternativ
APK’s 1. maj-avis 2012

Netavisen 21. marts 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne