Solidariteten med lærerne vokser sammen med modstanden mod Vækstplan.DK

Vækstplan.DK betyder det modsatte af vækst. I  den offentlige sektor betyder den massive nedskæringer og fyringer i en lang årrække sammen med nye angreb på de tilbageblevne ansattes løn- og arbejdsforhold. Lige nu står lærerne i forreste linje.Men LO-toppen danser i takt med Thorning og blå blok.


Modstanden mod SRSF’s og blå bloks reformplaner og brutale arbejdsgiverpolitik er stærk – og den vokser. Her fra 25.000+-protesten mod SU-reformen ved Christiansborg den 28. februar

SAS-stewardesserne (Kabinepersonalet) demonstrerer mandag  ved forligsinstitutionen, hvor DLF og KL mødes. Kravet er at Kommunernes Landsforening – og i sidste ende regeringen – indleder realitetsforhandlinger med lærerne.

Kabinepersonalets fagforening CAU har ikke glemt, hvordan finansminister Corydon sidste år lagde pres på CAU for at få dem til at acceptere en ringere overenskomst.

Folkeskolelærerne er lige nu i skudlinjen for de nyliberale reformangreb. De er oppe mod mægtige modstandere. Regeringen og Kommunernes Landsforening kører parløb, når KL afbryder forhandlingerne og varsler lockout mod lærerne fra 1. april.

Sammen med regeringen står hele blå blok, der har sat endnu flere barske nyliberale tiltag på den politiske dagsorden, når forhandlingerne om Vækstplan.DK også startes mandag.

Enhedslisten har til gengæld meldt ud, at den ikke vil stemme for nedskæringsaftalen med kommunerne, som indgår som et centralt element i regeringens og blå bloks ’vækstplan’.


Lærerne klar til kampen

Lærere og pædagoger i København har længe været på gaden i protest mod Heldagsskolereformen, der skal betales af lærerne med øget undervisningstid, af pædagogerne med jobtab og af børnene med tab af barndom og fritid.

Folkeskolelærerne ser regeringens politik for denne reaktionære skolereform som et omfattende angreb både på deres arbejdsforhold og deres faglighed, og på hele den danske ok-model – og at den vil betyde en dårligere folkeskole og en dårligere barndom for eleverne.

På et stormøde i Odense med mere end 2000 tillidsrepræsentanter i sidste uge gav lærerne grønt lys til at tage kampen op, vel vidende at den vil blive hård.

De har fået støtte fra de offentligt ansattes forhandlingsorganisation KTO, som nægter at undertegne ok-aftalerne, ’før der er indledt realitetsforhandlinger’. Dansk Sygeplejeråd har meldt det samme ud.

Gymnasieskolernes Lærerforening har nu anbefalet gymnasielærerne at sige nej ved urafstemningerne til den aftale, som dens forhandlere indgik med Bjarne Corydon.

Pædagogerne afviser at lukke hullerne for arbejdsgiverne i tilfælde af en lockout og påtage sig konfliktramt arbejde.

Og der er også forskellige former for politisk støtte til lærerne: I en række byråd arbejdes der for at holde netop deres kommune uden for en lockout.

Selv KL’s topforhandler, den konservative borgmester i Høje Tåstrup Michael Ziegler mærker pustet i nakken. Tre partier i byrådet opfordrer til at smide lockoutvarslet i skraldespanden og i stedet gå i realitetsforhandlinger med Danmarks Lærerforening.

Vækstplan.DK: Største rundbarbering af ’velfærd’ nogensinde

På Christiansborg kalder man det, regeringen og folketingsflertallet har gang i, for ’Big Bang’ – en eksplosion af nyliberale angreb i så hurtigt et tempo, at modstandsviljen skal lammes og forvandles til spage indsigelser,

Et hovedelement i Christiansborgs Big Bang er den såkaldte konkurrencepakke Vækstplan.DK. Den skal angiveligt sikre arbejdspladser og vækst ved at beskære arbejdspladser i den offentlige sektor, som dømmes til reel minusvækst i de næste mange år.

Et væksttempo på kun 0,4 pct. årligt i de offentlige udgifter i de kommende år betyder uundgåeligt fyringer

Men det er værre endnu:

 Med “Vækstplan DK skal der rundt regnet skæres 13 milliarder kroner i den offentlige sektor over 7 år. Derudover skal der moderniseres og effektiviseres for 12 milliarder, som det hedder.  Blandt andet igennem at forny de offentlige ansattes overenskomstbestemte arbejdstidsaftaler.

Skolelærerne er bare begyndelsen. Der lægges op til den største rundbarbering siden den danske og skandinaviske velfærdsmodel så dagens lys.

Men alt det vil ikke bryde den nedadgående spiral, dansk økonomi er inde i. Vækstplan.dk ligner regeringens fejlede kickstart: Den lover, men holder ikke.

Vækstplan.dk vil ikke skabe arbejdspladser og jobs til de hundredtusinder af arbejdsløse, eller regulære jobs til andre, der nu er på overførsel, fordi de tilhører den stadig voksende ’arbejdsløshedsreserve’, der bruges til at trykke lønningerne.


En rådden LO-top støtter reformerne

S-partisoldaten og LO-formand Harald Børsting har på forhånd været ude og blåstemple vækst-reformen: – Den skaber ny optimisme, erklærer han, og tilføjer.:
– Vigtigst for mig er det, at planen flugter meget godt med vores ønsker. Der er både noget, der vil skabe beskæftigelse på kort sigt, mellemlang sigt og lang sigt.

Men han har ´langt fra opbakning i hele fagbevægelsen, og slet ikke blandt dens medlemmer.

Otte fagforbund for offentligt ansatte – heriblandt lærere, pædagoger, HK og FOA – har i et åbent brev  til statsminister Helle Thorning-Schmidt kraftigt advaret mod at lade en lavere offentlig vækst betale for skattelettelser til erhvervslivet.

Det vil falde for døve øren. Appeller til regeringen om at føre en anden politik hjælper ikke. Der skal kraftigere midler til. Og det hedder masseaktioner.

En side af det er er potesterne mod minusoverenskomsterne ved OK13, som overalt betyder reallønsnedgang. Dette planlagte reallønsfald med et gennembrud for nye arbejdstidsregler, der giver lederne hånd- og halsret over den, er en anden afgørende del af SRSF’s-regeringens og blå bloks Big Bang-plan.

Mange kræfter arbejder for et Nej ved urafstemningerne, selvom de anbefales af fagtoppene. Gymnasielærerne er bare et markant udtrytk for den voksende nej-stemning.

Det ulmer i de nedre regioner også i fagforeningerne, hvor hovedparten af medlemmerne arbejder i den private sektor, som i 3F.

Utilfredsheden med fagtoppen, som indrettede sig fint med Fogh og Løkke, og nu fortsætter samarbejdet med Thorning, bliver stadig større, selvom handlinger fra den kritiske del af fagbevægelsen har det med at lade vente på sig.

Kabinepersonalet i SAS og lærerne retter ved demonstrationen foran forligsinstitutionen en kraftig appel  til den samlede fagbevægelse om at kæmpe med.

Se

Demonstration foran Forligsinstitutionen mandag
Københavns Lærerforening

Baggrund

SAS: Et forvarsel om hvad arbejderklassen kan vente
Netavisen 17. november 2012

SRSF’s nyliberale mesterstykke: Folkeskolereform på lærernes regning

Netavisen 4. december 2012


Netavisen 11. marts 2013