FOA: Falske påstande fra KL om arbejdstid

Med regeringens nye udspil “Vækstplan DK” lægges der op til at hente milliardstore effektiviseringsgevinster på netop de offentligt ansattes arbejdstidsregler og øvrige arbejdsforhold. Efter angrebet på lærerne skal der følges op på hele det offentlige område med arbejdsgivernes detailstyring. Dennis Kristensen advarer.

FOA er dybt forundret over nye udtalelser om arbejdstid fra KL, denne gang fra næstformanden Erik Fabrin.

Ifølge Fabrin, så kan kommunerne ikke forstå, at der ikke kan laves en arbejdstidsaftale med lærere og undervisere på samme vilkår, som de aftaler kommunerne har indgået for de øvrige 450.000 ansatte i kommunerne.

”Den melding er meget besynderlig,” mener FOAs forbundsformand Dennis Kristensen.

Fra storkonflikten i 2008

“De faggrupper, der arbejder indenfor områder, der er i drift 24 timer i døgnet og 365 dage om året, blev ved de netop overståede overenskomstforhandlinger præsenteret for særdeles skrappe og stygge krav på arbejdstidsområdet fra kommunernes side,” siger Dennis Kristensen.

“Kommunerne vil ligesom regionerne have langt større råderet over de ansattes fritid, end de har i dag. De vil have mulighed for i højere grad énsidigt at kunne fastlægge den enkelte medarbejders arbejdstid, og mulighed for at flytte rundt på arbejdstiden og for eksempel inddrage fridage uden at skulle betale de tillæg, som i dag er med til at motivere arbejdsgiverne til at lave en ordentlig planlægning på den enkelte arbejdsplads.”

”Men kravene var helt uspiselige – ikke bare for os, men også for øvrige berørte organisationer. Slutresultatet blev, at der på døgnområderne nu skal gennemføres udvalgsarbejde om arbejdstidsreglerne i den kommende overenskomstperiode,” siger Dennis Kristensen.

Med regeringens nye udspil “Vækstplan DK” lægges der op til at hente milliardstore effektiviseringsgevinster på netop de offentligt ansattes arbejdstidsregler og øvrige arbejdsforhold.

“Vi blev rystede, da vi så vækstplanen. Det ligner et direkte opspil til den næste overenskomstfornyelse i 2015 i den offentlige sektor, som kan ende med den samme situation for de øvrige offentligt ansatte, som lærere og undervisere har været i i år, hvor vores arbejdsgivere kan læne sig op af en regering, som har indregnet besparelser på arbejdstidsreglerne i deres økonomiske politik allerede før forhandlingerne i 2015 går i gang,” siger Dennis Kristensen.

“FOA er helt uforstående overfor, at Erik Fabrin nu prøver at tage de øvrige kommunalt ansatte som gidsler i overenskomstforhandlingerne med lærerne. Vi vil og skal ikke blande os i de forhandlinger, der lige nu føres i Forligsinstitutionen, men vi kan ikke acceptere, at KL helt fejlagtigt påstår, at vi har lavet aftaler på vores områder, der svarer til det, som KL nu lægger arm med lærerne om. Det er ganske enkelt noget vrøvl,” siger Dennis Kristensen.

Netavisen 8. marts 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne