Grundlovsbrydere frifundet

Det var i orden at godkende Lissabon-traktaten uden folkeafstemning, siger den danske Højesteret, der i afgørende spørgsmål aldrig er gået imod  regering eller stat. Lissabon-traktaten fra 2007 betød omfattende ændringer af EUs traktatgrundlag og dermed af grundlaget for det danske medlemsskab. Irerne var de eneste, der fik lov til at stemme.

Alle 11 højesteretsdommere stod enstemmigt bag frifindelsen af stat og regerimng for at have overtrådt grundlovens bestemmelse om suverænitetsafgivelse ved ikke at sende det danske Ja til Lissabontraktaten til folkeafstemning

-  Højesterets dom er forventelig på grund af de omfattende konsekvenser, det havde fået, hvis sagsøgerne fik ret. Men frifindelsen er politisk beklagelig, da Lissabon-traktaten afgav dansk suverænitet på en lang række områder, hvor vi mistede vetoretten. Alene derfor burde den ubetinget have været sendt til folkeafstemning, udtaler Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Danmark højeste domstol stadfæstede landsrettens tidligere afgørelse om,  at Grundlovens paragraf 20 ikke var overtrådt.

Paragraf 20 kræver vedtagelse med fem sjettedeles flertal i Folketinget eller godkendelse ved en folkeafstemning. når Danmark overlader beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, til en mellemfolkelig organisation.

Det er selvfølgelig ikke rart, at vi ikke fik medhold i, at paragraf 20 burde have været fulgt. Det synes vi ikke, er forståeligt. Dommen følger Justitsministeriets fremgangsmåde og formalistiske forståelse af paragraf 20, sagde Helge Rørtoft-Madsen,  talsperson for de 30 sagsøgere og Folkeafstemningskomiteen, efter dommen.

En dom for grundlovsbrud ville ikke bare haft vidtrækkende konsekvenser for Danmark og Danmarks forhold til EU, men meget store konsekvenser for hele EU, hvor nye traktater køres igennem henover befolkningerne.

Det var derfor naivt at forvente, at Højesteret ville dømme imod stat og regering  i så politisk afgørende et spørgsmål – på trods af rettens angivelige uafhængighed.

I Information kommenterer Dennis Baggers Laursen  dommen sådan:

“Hvorfor, og hvordan, skal folket bevare tilliden til retssystemet? De største forbrydere og landsforræddere bliver ikke stillet til ansvar for deres forbrydelser. Fogh er ikke hevet i retten for sine krige mod Afghanistan og Irak, og nu slipper bagmændene bag Danmarks indmelding i Lissabon-traktaten også for straf.
Længe leve demokraturet…”

Selvom denne og tidligere sager om grundlovsbrud er gået sagsøgerne imod, har de dog en positiv betydning ved at fastholde et fokus på spørgsmålet. Og der er al mulig grund til at rejse kravet om folkeafstemning om nye EU-diktater som EU’s finanspagt (eurotraktaten) og en stribe planlagte traktat-ændringer frem mod den (ikke mindst af Tyskland) planlagte Euro-stat (Europas Forende Stater).

Det er heller ikke første gang forbrydelser ikke dømmes i retten De danske domstole er klassedomstole. Højesteret må kaldes Over-klassedomstolen.

Læs hele højesteretsdommen her

Wikipedia om Lissabontraktaten

Se også

Euroens Forenede Stater: ’Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union’
Kommunistisk Politik 14, 2012

Netavisen 21. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne