Global advarsel fra WHO: Hormonforstyrrende stoffer øger folkesygdomme

Hormonforstyrrende stoffer er en voksende årsag til den store stigning i folkesygdomme på verdensplan som diabetes 2, fedme, bryst- og testikelcancer, ADHD, for tidlig fødte børn, faldende fertilitet. Det viser en rapport med sammenfatning af de sidste 10 års forskning, som WHO har offentliggjort.

– Vi kan nu se en stærkt sammenhæng mellem hormonstyrende kemikalier og flere af vore mest almindelige folkesygdomme, siger Åke Bergman, professor i miljøkemi vid Stockholms universitet og en af hovedforfatterne til rapporten ”Endocrine Disrupting Cemicals 2012” til Sveriges Radio.

Politikerne og hele deres establishment har nu i årevis forsøgt at gøre de store nye folkesygdomme som diabetes 2 og fedme til udelukkende et individuelt livsstilsspørgsmål. Og ikke bare det – men til et individuelt ansvar, som vi selv burde betale for at belaste det offentlige sundhedsvæsen med. 

Rapporten finder en sammenhæng mellem de sygdomsfremkaldende stoffer og lidelser, som er i stærk vækst i en række lande, så som bryst- og testikelkræft og ADHD og andre indvirkninger på nervesystemet.

100.000 – 150.000 stoffer

I dag findes der over 800 hormonforstyrrende kemikalier, som det er videnskabeligt bevist er sundhedsskadelige.

Vi udsættes for dem i vores fødevarer, tøj, tekstiler, hygiejneartikler, kosmetik, elektronik m.m.. Men også gennem partikler i luften og vandet fra udslip af industri og landbrug, fra trafikken og afbrænding af affald.

Sammenlagt handler det om mellem 100.000 og 150.000 forskellige stoffer.

Eksempler  på stoffer der er konstateret hormonstyrende:

PCB, DDT, POP:s, PFOS, Bisfenol A, PBDE, DEHP, Triklosan

Forskerne kan se en sammenhæng mellem hormonstyrende emner og en øgning af eksempelvis hormonel cancer; bryst- prostata- og testikelcancer. 

Effekt i lave doser

Det viser sig også, at de hormonforstyrrende stoffer har skadelig effekt selv i meget små doser, da det menneskelige hormonsystem er langt mere kompliceret end tidligere antaget.

Dette  betyder, at det stort set er umuligt at sætte grænseværdier for, hvad et menneske kan tåle af skadelige stoffer.

– Vi må ganske enkelt vide, om et kemikalie er hormonstyrende eller ej, inden det begynder at blive brugt, siger Åke Bergman.


Profit på bekostning af folkesundhed

Ikke bare i Danmark, men i EU eksisterer der omvendt bevisbyrde, når det gælder folkesundheden.

Det er ikke industrien, der skal bevise, at et stof er uskadeligt for mennesker og miljø – men omvendt.

Et enkelt eksempel er det notorisk hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stof BPA, hvor de første advarsler kom frem allerede i 1993. Først syv år senere  forbød danske politikere stoffet i produkter rettet mod børn på 0-3 år. 18 år senere blev det ikke længere tilladt at bruge BPA i sutteflasker i hele EU. 
Det er ikke bare plastindustrien, der spænder ben for et totalforbud af brugen af stoffet.

Den kemiske industri i EU er verdens største eksportør af kemiske stoffer. Den er tæt forbundet med EU kommissionen, der styrer lovgivningen af kemikalier til fordel for profit – og på bekostning af folkesundhed og miljø.  

Rapporten ”Endocrine Disrupting Chemicals 2012” er en global rapport som udgivet af Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og FN:s miljøprogram, UNEP.
Den blev præsenteret FN-møde i Nairobi den 19.2.2013

Se også

Større fødevareusikkerhed: Regeringen lover øget kontrol, men skærer ned
Netavisen 18. februar 2013

Fedme og kapitalisme

Kommunistisk Politik 21, 2012

Netavisen 21. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne