Demo: Fingrene væk fra den danske model !

Demonstrationen den 20. februar var indkaldt af Københavns Lærerforening og Landsforeningen af Socialpædagoger i København, BUPL Hvedstaden og Frederiksberg Lærerforeningl. Den endte foran Kommunernes Landsforenings hovedsæde i København – med en udtalelse rettet til KL


Foto: Københavns Kommunelærerforening
Klik og forstør


Udtalelse

Til KL

Fingrene væk fra den danske model

Overenskomster aftales mellem arbejdsmarkedets parter − de dikteres ikke af regeringen

Tillidsrepræsentanter fra de kommunale arbejdspladser vender sig skarpt imod regeringens idé om at få jer i KL til at tvinge store ændringer på aftaleområdet igennem. Sammenkædningen mellem en skolereform og overenskomstforhandlinger er et uhørt brud med den danske model. Ideen om at offentlige ansatte skal betale for reformer og forandring af den offentlige sektor gennem deres overenskomster er uacceptabel.

Det er arbejdsmarkedets parter på det private og det offentlige område, der aftaler overenskomster, løn og vilkår, ikke regeringen. Det er en over 100-årig tradition, som folk fra hele verden kommer for at studere som en del af flexicurity-modellen.

Hvis regeringen sammen med jer finder på at forgribe sig på den danske model fx ved en lockout af lærerne og et efterfølgende regerings-indgreb, er det en alvorlig underminering af det danske arbejdsmarked. Det vil vi stærkt advare imod, idet systemet hidtil har skabt stabilitet og tryghed som en væsentlig basis for vores velfærds-samfund.

Aftaler skal ikke dikteres af finansministeren – med eller uden sms.

Vi tillidsvalgte fra arbejdspladserne opfordrer jer derfor til at droppe den aggressive arbejdsgiver-rolle. I må igen være en ligeværdig forhandlingspart, der energisk anvender og forsvarer den danske model og det konstruktive samarbejde, den indebærer.

Forudsætningen for, at vi og vores kolleger bakker op om aftaler, er netop, at de er indgået i et for-pligtende samarbejde mellem vores organisationer og arbejdsgiverne. Den ønskede højere grad af tillid i styringen på det offentlige område risikerer at kuldsejle, hvis modellen lider overlast. Det kan få uoverskuelige negative konsekvenser for effektiviteten og arbejdsmiljøet på det offentlige om-råde

Reformer af den offentlige sektor skal foregå med aktiv inddragelse og medvirken af organisationerne.

Vedtaget på fælles TR-møde 20. februar 2013 for LFS, BUPL Hovedstaden, Frederiksberg Kommunelærerforening og Københavns Lærerforening

Se også

Lærere og pædagoger i aktion for den danske model: Støt op!
Netavisen 19. februar 2013

Netavisen 20. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne