Større fødevareusikkerhed Regeringen lover øget kontrol, men skærer ned
Fødevaresikkerheden er endnu et velfærdsområde hvor regering og Folketing skærer ned.

Aktuelt kommer problemerne op til overfladen med den seneste kød skandale, hvor der er fundet hestekød i oksekødsvarer i bl.a. Irland, Storbritannien, Frankrig, Sverige, Tyskland og Danmark.

Fødevareminister Mette Gjerskov udtaler nu, at vi kan regne med bedre kontrol fremover. Men dette gælder for det første kun for færdigretter og der følger ingen ekstra penge med løftet.


En skærpet kontrol på fødevareområdet virker ikke særligt sandsynlig, da man de sidste 10 år konsekvent har skåret ned på fødevarekontrollen. Senest med centralisering og fyringer besluttet i 2012, så der fra september i år kun vil være ét laboratorium i landet mod tidligere 32.

Der er nærmest dagligt skandaler at tage fat på, og generelt kommer man løbende i hælene på sygdomsudbrud og mistænkelige fund, da den almindelige praksis er, at der i detailleddet kun tages prøver efter en mistanke er opstået.

Fra de seneste år kan man i flæng nævne eksempler som: pesticidrester i frugt og grønt, hvor der på de udenlandske varer i danske butikker kan findes op til 30 forskellige sprøjtemidler; harsk olie i fiskeoliekapsler; muselort i frosne ærter; hormonforstyrrende stoffer i emballage; svampegift i maltekstrakt; colibakterier i udenlandske bukkehornsspirer  – for blot at nævne nogle få.

Kødskandalen for et par år siden, hvor der blev fundet svinekød og lam i oksekødet hos de fleste supermarkeder, blev opdaget af ’Kontant’ og ikke af Fødevarekontrollen.

Susanne Bahne Hansen og Helle Vendelbo Jensen (henholdsvis formand og næstformand for Dansk Laborantforening) kalder i et debatindlæg i Politiken d. 17. februar 2012 kontrollen for ’helt elendig’ og stærkt forringet i de senere år.

En linje den nuværende regering fører videre. Mette Gjerskov kalder nedskæringerne for omprioriteringer, der ikke vil få skadelige følger, men centraliseringen betyder bl.a., at en masse tid køres op på landevejen på vej til kontrolbesøg.

Antallet af prøver er faldende. I 2008 udtog man omkring 60.000 prøver årligt, fremover forventer man at udtage 30.000. Prøver fra salatbarer nedsættes fra ca. 37.000 til 10.000 pr. år. Fra 2012 til 2014 skal der spares 68 millioner om året og fyres ca. 50 ansatte ved nedlæggelse af laboratoriet i Esbjerg.

Professor Anders Dalsgaard fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet siger til Berlingske Tidende d. 2.10.2012 om de vedtagne nedskæringer:

»Der er tale om en betragtelig nedskæring, og det vil uundgåeligt påvirke fødevaresikkerheden og give en øget risiko for flere tilfælde af fødevarebårne sygdomme. Det er svært at se, hvordan de her nedskæringer harmonerer med, at man vil sætte øget fokus på frugt og grønt. Man er nødt til at øge fokus på frugt og grønt, men hvis man samtidig skærer ned, så må det give problemer.«

Der omlægges i højere grad til ’egenkontrol’, men hvad den kan være værd, viser eksemplet med Frigodan, hvor firmaet ’kom til’ at skylle grøntsager til frysning i kloakvand. Selv da man opdagede fejlen, lod man det passere med argumentet ’de skulle jo alligevel varmebehandles’.

’Det vil være dobbelt arbejde, hvis vi skal foretage de samme prøver (som virksomhederne),’ som chefen for Fødevareregion Århus udtrykte det.

EU og fødevarekontrollen

Skandaler som den seneste, hvor der snydes med deklarationerne, viser hvordan uacceptable produkter helt ukontrolleret spredes i EU’s indre marked fra Rumænien over Frankrig til danske producenter og kølediske. I det indre marked er det varernes fri bevægelse og profitten der tæller, ikke folkesundheden, og EU’s kontrol er nærmest ikke-eksisterende. Så meget desto vigtigere er det, at styrke den danske kontrol og fastholde den som en offentlig opgave.

Lig på bordet?

 Susanne Bahne Hansen og Helle Vendelbo Jensen spørger til slut i deres indlæg:

 ’Vil politikerne vente, indtil der kommer lig på bordet? Hvor længe tør man gamble med forbrugernes ve og vel og landets fødevaresikkerhed?

Ja, det kan man frygte de vil. Regeringen er konsekvent, som på så mange andre områder. I en ubrudt linje fra den tidligere regering til den nuværende skæres der ned på alle områder af velfærdssikring, mens der flyttes penge til erhvervslivet – i dette tilfælde med forringet fødevaresikkerhed som resultat.

Netavisen 18. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne