Hvem likviderede Olof Palme? Svensk Gladio/Stay Behind kræves undersøgt

Olof Palme, socialdemokrat, svensk statsminister blev likvideret med et dræbende skud i ryggen. Det skete i Stockholm sent om aftenen den 28. februar 1986.

Den kriminelle Christer Pettersson blev anholdt og dømt for mordet i byretten, men blev frikendt i landsretten.

En stor Palmedokumentar og serien En pilgrims død, der nu vises på svensk TV har skabt nyt fokus på mordet. De er baseret på Leif GW Perssons bøger. Persson tror at mordet blev begået af en mindre gruppe politifolk, sikkerhedspoliti og militære, som agerede på egen hånd, med en højtstående SÄPO-officer som bagmand.

Lige siden mordet har der været rygter om, at en gruppe fascistiske politifolk, indbefattet højtstående politimænd, nogle tilknyttet terrorkorpset ved Stockholms politi, var involveret.
Palme deltager i Vietnam-demonstration 1968

Gruppen var tilsyneladende tilknyttet det hemmelige terrornetværk Stay Behind (eller Gladio), som opererede i Europa efter 2. verdenskrig og op i halvfemserne, og som samarbejdede med fascistiske og kriminelle organisationer og bevægelser. Og i Sverige også med velkendte nazister.

Den svenske avis Aftonbladet  har bragt et interview med en mand, som beretter at han et halvt år før Palme-mordet af en Norrmalms-politimand, der tilhørte den fascistiske gruppe Palme-hadere, blev opfordret til at skyde statsministeren og lovet hjælp til det. Manden havde afslået.

Inga-Britt Ahlenius, tidligere chef for FN’s interne revision, var med i den kommission, som undersøgte efterforskningerne af Palme-mordet, og har i et debatindlæg i Dagens Nyheter skrevet, at oplysningerne om Gladio/Stay Behind-tilknytningen bør undersøges.

Gladio/Stay Behind blev dannet og styret af NATO og CIA. Det var en undergrundshær, som skulle lede modstanden ved en eventuel sovjetisk besættelse og sikre en modstandsregering. Men den skulle også rette sig mod optræk til folkelige revolutioner.

Gladio var navnet på dens italienske gren, som blev afsløret i 1990, og spillede en stor rolle i den fascistiske højreterror i Italien i 70’erne og 80’erne.

Europaparlamentet fordømte Gladio-operationen i en resolution i 1990, hvor man krævede total opløsning af de paramilitære strukturer og en fuldstændig undersøgelse af netværket. Undersøgelsen er aldrig gennemført.

Ahlenius skriver i sit indlæg:

”Motivet skulle findes i Olof Palmes stadig mere aktive arbejde for international nedrustning. Med tiden gik Palme fra at argumentere for svensk atombevæbning til aktivt at virke for international atomnedrustning. Som formand for Palme-kommissionen gik han aktivt ind i spørgsmålet om en atomvåbenfri zone i Norden”.

Ifølge Ahlenius “ville det have betydet en svækkelse af NATO’s strategiske formåen. Danmark og Norge ville i så fald forlade NATO, som sandsynligvis også ville tabe sine synkefri hangarskibe. En sådan forandring af de militære styrkeforhold i verden blev betragtet med stor uro i Vesten”

Om Gladio/Stay Behind siger Ahlenius:

”Beværkelsesmærdigt nok har Sverige aldrig gennemført en udredning af spørgsmålet. Det vil nu være passende, at regering og rigsdag snarest tager initiativ til en sådan for at kortlægge bevægelsens omfang, karakter, struktur og finansiering.”

Danmark har ikke oplevet et statsministermord – men Gladio/Stay Behind var overordentlig aktivt i Danmark – og er ikke i mindste måde indgået i de koldkrigs-undersøgelser, som især VKO-regeringen satte højt. Den nuværende NATO-generalsekretær er ikke interesseret.

Se også

”Hemlig motståndsrörelse kopplas till Palmemordet”
Af Inga-Britt Ahlenius

NATO’s Secret Army in Neutral Sweden
Af Daniele Ganser og Mats Deland

Högerkrafterna och Palmemordet
Offensiv

Nazistorganisation knyts till Palmemordet?

Proletären

Sveriges nasjonale traume
NRK

Wikipedia: Operation Gladio

Netavisen 6. februar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne