Stormagtshykleri om “humanisme” og “sikkerhed”

Af Henning Påske Jensen

Tegning af Carlos Latuff

Skulle vi tage de ord vi i disse dage hører for pålydende, er USA, Israel og de andre vestlige stormagter garanter for “demokrati” vendt imod “ustabilitet og terror”, og Danmark forsøger at hægte sig på som de første.

Men det er en virkelighed stillet på hovedet, hvor de nævnte magter tværtimod er hovedårsagen til ustabilitet, krige, og et ufatteligt antal menneskers lidelser og død. Med en gammelkendt imperialistisk dagsorden om kontrol med ressourcer og landområder.

Hykleriet om krigens nødvendighed gentages nu i en lind strøm i medierne, så massivt, at folks parader ikke er rigtigt oppe. Det er der ellers rigelig grund til.

Under den igangværende Mali-krig hentes såkaldte eksperter ind, og der fortæller om nødvendigheden af invasion i Mali, ja i hele det Nordlige Afrika.

Sådanne krige sker af ’humanitære grunde’ forstås og  for at ’beskytte’ os selv mod fremtidig terror.

Det vi hører, er en udvidet forberedelse på dansk involvering i krige langt væk fra Danmarks grænser. Så er sporet lagt for fremtiden. Man er næppe færdig i Irak eller Libyen og måske snart tvunget ud af Afghanistan, før nye krige sættes i værk.

Sporene burde skræmme med hundredetusinder af døde og lemlæstede i disse krige og en reel styrkelse af de islamiske kræfter, man påstod af føre krig imod. Men hvad gør hr. kapital ikke for guld og mammon.

Den udenlandske indblanding er så beregnende og infam, at de tidligere kolonimagter med deres del og hersk-indblanding udnytter – eller skaber – et kaos som påskud for ”hjælp” med formålet, at kontrollere landområder og deres befolkning.

Det er også det, der lige nu sker i Mali, hvor befolkningen lider under kampen mellem de reaktionære, islamiske militser og den reaktionære kupregering. Den regering som Vesten sætter sin lid til med stor historisk erfaring i bestikkelse af reaktionære, der underkaster sig deres krav.

Ofte ser vi tværtimod, at Vesten med USA i spidsen, i realiteten og ofte mere eller mindre skjult, allierer sig med de mest reaktionære religiøse kræfter og forsyner dem med penge og våben og derved foranstalter terror igennem dem.

Vi så det i det sekulære Libyen, hvor de mest yderliggående blev bragt i spil og nu spiller videre. Vi ser også, hvordan sådanne kræfter bringes i spil i forsøget på at skabe kaos i Syrien med massive bombesprængninger i byområder.

Dobbeltmoralen er også mere end massiv, når Vesten fungerer som Israels garant for at det palæstinensiske folk må leve under besættelse og landflygtighed, på trods af international lov og FN’s resolutioner. Et Israel, der tværtimod fremturer med nye illegale bosættelser og behandler palæstinensere i et apartheid-Israel som andenrangs borgere.

At dette fortsat finder sted med Vestmagternes støtte, sætter hykleriet om “humanisme” i relief.

Mellemøstens olie, Nordafrikas gas, olie, uran og guld – som i Mali – er ikke at foragte. Slet ikke i en tid hvor USA og Vesten hærges af økonomisk krise.

Der er mere end god grund til at vende sig imod stormagternes krige og indblanding.

 

Netavisen 21. januar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne