Hvad er baggrunden for branden i restaurant Vejlegården?

Kommentar, KPNet:

Hvorfor forholder restauratøren sig helt tavs overfor offentligheden – tavs om hvad der reelt skete på brandnatten – på trods af lovet redegørelse?


Jo længere tid der går, des mere breder mystikken sig, om hvad der egentlig skete ved branden i restaurant Vejlegården, hvor restauratøren kom slemt til skade ved røgforgiftning.

Var det brand i tekniske installationer eller var det en påsat brand og hvem kunne i så fald være gerningsmændene?

Den brede pressedækning og de manglende oplysninger, også fra den tilskadekomne restauratør, har uundgåeligt i første omgang kastet mange folks tanker i retning af den faglige konflikt, hvor restauranten nægtede at aflønne efter 3F’s overenskomst og blev udsat for blokade. Var det en 3F- sympatisør som stod bag? 

I stedet peger pilen på en helt anden forklaring, som presser sig på. 

Efter at være udskrevet fra sygehuset ønsker restauratøren stadig ikke at udtale sig om hvad der reelt skete eller dementere sin kones tidligere udtalelser til ”Støttegruppen”, om at han skulle være overfaldet.

Sker dette i håb om at aflede opmærksomheden og rette den mod 3F?

Det bliver stadig sværere at få rede på sagen, idet politiet også på det seneste har understreget, at intet tyder på en “forbindelse med konflikten” og at restauratøren ikke er blevet overfaldet.

Dette er ret bemærkelsesværdigt – var der blot den mindste indikation på forbindelse til 3F-kontakter er en sådan tilkendegivelse næsten utænkelig.

Har man derimod fundet ting der peger mod restauranten selv eller dens støtter, er det nemmere at forstå.

Der rejser sig en række spørgsmål, som offentligheden har krav på svar om:

Er der tale om brand i tekniske installationer som skal udnyttes maksimalt imod 3F, eller er der tværtimod tale om nogen som har haft interesse i en sådan brand der er kommet ud af kontrol. En brand som også skulle have til formål at forsøge at miskreditere 3F.

Noget sådant er slet ikke utænkeligt – man kan blot tænke tilbage på Ribus-konflikten, hvor de sorteste provokatører, iværksatte hærværk og brandstiftelse i forsøget på at miskreditere de solidariske støtter til Ribus-kampen. Bl.a. ved et brandattentat mod Ribes amtsborgmesters bolig.

Det er også tankevækkende, at restauratøren ikke kunne komme ud af restaurantens lovpligtige flugtveje, fordi de var afspærret og måtte springe ud af vinduet Og hvad med brandalarmer?  Det må da også være en sag for arbejdstilsynet.

Man kan ikke sige, at mainstream pressen har stået for den dybdeborende journalistik i denne sag!

Tilbage står:

Når restauratøren ikke vil udtale sig, sker det så i håb om at fastholde sin ”Støttegruppes” rygte-spekulationer om en 3F- forbindelse, på trods af politiets gentagne udtalelser. Eller ligger der langt alvorligere ting bag, der peger tilbage på dem selv?

Netavisen 6. januar 2013


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne