Påkaldelse af terrorspøgelsetFredsVagten forvist fra slotspladsen under nytårskur.

 

Så snart man kombinerer ordene sikkerhed og Dronning er alle udemokratiske tiltag legio. Ligeledes hvis man påkalder terror-spøgelset.

Hvad bliver den næste latterlige beskæring af retten til at demonstrere.

Vi kan meddele at vi har konstateret at der var masser af mennesker på
Christiansborg Slotsplads i dag, om end de ikke var organiseret i formel
demonstration, så vi finder denne foranstaltning fra Københavns Politi som en
‘fis i en hornlygte’.

Førnævnte mange mennesker var netop troppet op for at se
‘giraffen’ og hendes kavaleri, eller sagt på en anden måde; hvis nogen ville
Dronningen og hendes gæster noget ondsindet havde de alle muligheder for at
komme tæt på, mens FredsVagtens tilstedeværelse er i den modsatte, østlige ende af pladsen.

Vi skal endvidere konstatere at der var ikke noget beskyttende
politi tilstede udover motorcykeleskorte til Margrethe og hendes fine gæster.

Således har vi i dag (d. 3. januar) lavet en flagallé, som vi også gør 5. september til den nationale soldaterhyldest-dag, og i morgen vil vi gentage den. Dog kun 13 flag lang.

 Politiets officielle begrundelse lyder:
  
“. årsagen til, at FredsVagten henvises til Ved Stranden den 3. og 4. januar
2013, skyldes sikkerhedsmæssige hensyn hos Københavns Politi, idet der de
pågældende dage afholdes nytårskur på Christiansborg. Af hensyn til Hendes
Majestæt Dronningens og kurdeltagernes generelle sikkerhed er det besluttet at
holde Christiansborg Slotsplads fri for demonstrationer, udstillinger mv. de
pågældende dage.”
 

Vi er klar over at vi kan klage herfra til juleaften uden at få medhold. Så
snart man kombinerer ordene sikkerhed og Dronning er alle udemokratiske tiltag
legio. Ligeledes hvis man påkalder terror-spøgelset.
Hvad bliver den næste latterlige beskæring af retten til at demonstrere.
 

Skrevet på grundlag af pressemeddelelse fra Bo Richardt, Fredsvagten

Se FredsVagtens hjemmeside Fredsvagt.dk

Netavisen 4. januar 2013