Nytår 2013: Statsminister-hyldest til EU og forventning om opstande fra Røde Kors


2012: Strejkende spanske minearbejdere i kamp mod politiet

Den endnu fungerende danske statsminister holdt en nytårstale, der var ment som en optimistisk peptale til det danske folk om at bide tænderne sammen og møde det ny 2013 med optimisme.

Den var bygget over fire-fem kodeord, der lød igen og igen, og som kan sammenfattes i en enkelt sætning som ’Klar til utryg forandring – i fællesskab’.

I hyklerisk og indholdsløst frasemageri kunne den måle sig med Anders Fogh Rasmussens lovprisninger af ytringsfrihed, vestligt demokrati og fredsvilje, mens han kastede landet ud i nye folkeretsstridige  krige og opskruede en bobleagtig spekulationsøkonomi.

Thorning-Schmidt hyldede de danske soldaters deltagelse i det ulovlige afghanske eventyr uden at  sætte en endelig afslutningsdato.

1. januar 2013 var præcis 40-års dagen for Danmarks indtræden idet EF, der i mellemtiden er blevet til en økonomisk og politisk union, som skal slutføres i kriseagtige spring i de kommende år.

Den danske statsminister kunne fortælle, at
Det var en god beslutning.  Det europæiske samarbejde står for frihed og demokrati. Det er et fællesskab, der har samlet Europa, så Danmark i dag er omgivet af lande, der vil os det godt.
Det er et fællesskab, hvor vi tager ansvar for hinanden, også under krisen.”

Thorning-regeringen gennemfører uden tøven unionens nyliberale politik, der har forvandlet den særlige ’danske model’ for en velfærdsstat tril en karikatur af sig selv.

Regeringschefen undlod at fortælle, hvad de fortsatte nedskæringsreformer af bl.a. kontanthjælp og  SU kommer til at betyde af sociale ulykker. De vil skære nogle af de sidste ender af ’velfærden’ og udvide den sociale massegrav, som blå og ’rød’  blok af unions-partier har gravet for langtidsarbejdsløse.

Der var intet konkret i talen. Ingen stiger blev langet ned til de arbejdsløse i graven. Ingen nye initiativer til jobskabelse.

Verdens største nødhjælpsorganisation Røde Kors kunne til gengæld ved årsskiftet meddele, at den nu betragter EU som en krisezone, hvor der kan forventes sociale og politiske revolter som i de arabiske lande.

Generaldirektøren for Den Internationale Røde Kors Komité, schweizeren Yves Daccord, erklærer:
”Kløften mellem det sociale behov i befolkningerne og myndighedernes evne til at hjælpe er blevet større”.

Han fortsætter:
”Se på oprørene i Egypten og Tunesien. De handlede endnu mere om brød end om frihed. Når folk føler, at de ikke længere har nogen udvej, er der absolut ingen tvivl om, at risikoen for spændinger og vold stiger. Det viser al vores erfaring fra kriser rundt om i verden. Der er ingen grund til, at Europa skulle blive sparet for den udvikling.”

Næsten 120 millioner unionsborgere lever under den europæiske fattigdomsgrænse (under 60 procent af medianindkomsten i EU).

I Danmark, der ikke har nogen officiel fattigdomsgrænse, øges kløften mellem rig og fattig også stadig og i stadig hastigere tempo.

Kapitalismen spiller fallit og unionspolitikerne strrøer om sig med fraser.

Se også

På vej mod værre tider: Nægt at gå med!
Kommunistgisk Politik 22, 2012

Netavisen 2. januar 2012