Nyliberalt fremstød: Fart på nye offentlige udliciteringer

Der kan udliciteres tre til fem gang så meget fra kommuner, regioner og stat til private firmaer end tilfældet er i dag, siger en ny officielt rapport Den mødes af kraftig kritik blandt andet fra FOA

Det er ikke noget tilfælde, at posten som erhvervs- og vækstminister ved dannelsen af SRSF-regeringen tilfaldt SF med Ole Sohn. Han er nu afløst af den ny partiformand Annette Vilhelmsen.

Dette ministeriums opgave er, ifølge dansk Wikipedia, at sikre optimale vilkår for virksomheder i Danmark ved at skabe gode muligheder for vækst.”

Siden 2010 findes  under dette ministerium den såkaldte ’Konkurrence- og Forbrugerstyrelse’. Og denne styrelse  har netop offentliggjort  en rapport om privatisering og udlicitering i den offentlige sektor betitlet  ”Status for offentlig konkurrence 2012”.

Det er en lobbyrapport for højere tempo og mere udlicitering og privatisering. I modstrid med grundigere videnskabelige undersøgelser i både ind- og udland lovpriser rapporten mulighederne for at spare offentlige kroner ved at udlicitere mere.

Eller som det hedder:
”Offentlige myndigheder kan høste betydelige gevinster ved at skabe mere og bedre konkurrence om offentlige opgaver. Mange flere opgaver kan sendes i udbud. Og indkøberne kan blive endnu bedre til at sikre, at der er konkurrence ved udbud.”

Gevinsterne er angiveligt ” mere effektive løsninger, højere kvalitet og nytænkning i den offentlige sektor.”

Ifølge rapporten udbyder staten, regionerne og kommunerne i dag kun omkring en fjerdedel af de opgaver, som er egnede.

Rapporten konstaterer, at der i dag  er betydelige forskelle kommunerne imellem med hensyn til at sende i udbud.

De ti kommuner, der udbyder flest opgaver, udbyder i gennemsnit 32 procent af de opgaver, der er egnet. De ti kommuner i bunden af listen udbyder i gennemsnit 20 procent af de egnede opgaver.

Der skal altså langt mere i udbud. Filosofien er at konkurrence mellem private profitvirksomheder billiggør løsningen af offentlige opgaver. Det er også Erhvervs- og vækstministeriets ledetråd. Og regeringens og Den europæiske Unions politik.

Rapporten bærer præg af at være et bestillingsarbejde, der skal bane vejen for et nyt fremstød for EU-dikterede privatiseringer og udliciteringer af offentlige opgaver.

Stærk kritik fra FOA

Fagforbundet FOA, som organiserer mange offentligt ansatte, retter i en pressemeddelelse en kraftig kritik mod rapporten og mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejdsmetoder.

Formand Dennis Kristensen siger:
– Det er en forstemmende rapport på et stærkt tvivlsomt grundlag. Ifølge styrelsen er der citat: ”i alle dele af den offentlige sektor … potentiale for mere konkurrence om de offentlige opgaver.” Det er i modstrid med en række forskningsresultater, bl.a. den store AKF-undersøgelse fra foråret, der konkluderede, at f.eks. på det pædagogiske område taber det offentlige penge på konkurrenceudsættelse.

FOA konstaterer, at den  nye statusrapport overvejende baserer sig  på rapporter fra det arbejdsgiver-dominerede Udbudsråd.

I disse rapporter har man gentagne gange konkluderet, at der er behov for meget mere udbud – men også her på et stærkt tvivlsomt grundlag.

F.eks. spørger Udbudsrådet private leverandører om kvaliteten af de udliciterede ydelser – mens hverken medarbejdere eller brugere spørges. På den måde når Udbudsrådet frem til, at der ikke sker fald i kvaliteten og medarbejdertilfredsheden ved udbud.

– Der er alvorlige fejl og mangler ved Udbudsrådets arbejde – og nu desværre også i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, siger Dennis Kristensen, der fortsætter:

– Det er deprimerende, at et så løst grundlag kan vandre fra rapport til rapport. Og det vil være endnu mere deprimerende, hvis den nye statusrapport nu bliver grundlaget for regeringens politik på området.

Han afslutter:

– Der er brug for en gevaldig oprydning, først og fremmest i Udbudsrådet. Lad os få striben af arbejdsgiver-repræsentanter skiftet ud med seriøse forskere. Og lad os så få en lødig debat om, hvor det tjener fællesskabet at udlicitere, og hvor det ikke gør.

Det lyder mest som et fromt ønske.

Netavisen 19. december 2012