Kommunalt løntryk: Lønnen halveret ved udlicitering af rengøring

Københavns kommune lader privat rengøringskoncern presse løn og arbejdsforhold i bund. De ansatte skal overgå til privat serviceoverenskomst hos Alliance+, hvor de skal arbejde 30 % mere for en lavere løn. Oveni dette er arbejdstiden netop blevet halveret. Det presser OK13.

Rengøringen ved Københavns Kommunes kultur og idrætshuse blev 1. oktober udliciteret til den dansk-svenske rengøringskoncern Alliance +. De ansattes overenskomst forringes voldsomt, når den private serviceoverenskomt skal erstatte den nuværende overenskomst med FOA og 3F ved overenskomstfornyelsen 1.april 2013.

Hvem står bag Alliance+?

Bestyrelsen i ALLIANCE+

Bestyrelsen er besat med erfarne kræfter:

Derrick Miller, der har 20 år bag sig i ISS, er formand. Indtil 2006 var Miller CFO i Group4Falck, og bidrager således med betydelig indsigt i drift og opkøb af servicevirksomheder.

John S. Dueholm, tidligere Executive Vice President i SAS. Dueholm var tidligere COO i ISS.

Endvidere er Henrik Fabricius, der bl.a. har en baggrund som CEO i ISS Carepartner Nordic, medlem af bestyrelsen sammen med Polaris’ repræsentanter Henrik Bonnerup, partner og CFO, og Jan Dahlqvist, partner.

Om Polaris Private Equity

Polaris Private Equity er en dansk kapitalfond, som investerer i veletablerede mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige.

Polaris’ investeringsfokus er, som det hedder, virksomheder med et godt udviklingspotentiale og en omsætning på typisk DKK 200- 1.500 mio.

Polaris har til dato investeret i 25 virksomheder, hvoraf 12 er solgt igen med godt resultat. Hertil kommer mere end 40 tillægsinvesteringer til porteføljevirksomhederne.

 

Ved starten af denne måned modtog de ansatte et brev fra deres nye arbejdsgiver om,  at deres timetal bliver halveret fra 35 – til 17 timer.
Det kommer oveni,  at rengøringsfolkene skal arbejde 30 % mere til 25 kr. mindre i timen!

Grundlønnen, der i dag er 124,96 kr. i timen, sættes ned til 99,47 kr. Tillæg for skæve arbejdstider halveres, personlige tillæg skæres væk, sygedagpenge og pensionsindbetaling sættes ned, og de ansatte skal selv betale en tredjedel. Seniordage afskaffes.

Udliciteringen må ses som en kraftig trussel fra Københavns Kommune og Borgerrepræsentationen
mod de kommunalt ansattes igangværende overenskomstforhandlinger.

Det såkaldte ”røde flertal” af S, SF og EL har godkend,t at udliciteringen kom i udbud, og at Alliance+ kom med det billigste tilbud. Det hjælper så ikke meget at SF og EL nu bagefter synes, det er synd for de ansatte, at det skulle gå så galt allerede fra start.

Erfaringerne med udlicitering fra landets kommuner, inklusive København, har ikke været gode. Og der er udbredt modstand mod udliciteringer. De har  hver gang vist sig at være en dyrere og dårligere løsning, med stærkt forringede arbejdsforhold for de ansatte.

Denne gang har hovedstadskommunen med kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V) derfor fundet en ny metode til at få udliciteringen af rengøringen igennem.

Man har lovet kultur-og idrætshusene, at der bliver tale om en besparelse på 20 millioner kr.,  og at hver institution, der ville indgå, ville få halvdelen af det sparede beløb til udvikling og forbedring af deres arbejde med de kommunale  kultur og idrætsaktiviteter.
Alle 21 institutioner har derpå sagt ja til at udlicitere rengøringen til Alliance+.

 Der foreligger ingen reel dokumentation for,  hvor meget kommunen vil spare. De reelle tal bliver en overraskelse. Ifølge FOA er mange tidligere rengøringsopgaver blevet  taget ud af tilbuddet. Dem må kommunen fremover købe ekstra hos Allience +

Allience+ er gennem mange opkøb af mindre firmaer i Danmark og Sverige den trediestørste rengøringskoncern i Danmark og  den femtestørste i Sverige.

Se også

Får sin løn halveret
FOA

Mere end 5.000 sosu stillinger forsvundet på to år

FOA

Netavisen 10. december 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne