Tal, der eksploderer: Kvinder overhaler mænd?

”Det er i langt højere grad kvinden, der hiver pengene hjem i mange parforhold. Antallet af kvinder, der tjener mest, er eksploderet”

”Det er i langt højere grad kvinden, der hiver pengene hjem i mange parforhold. Antallet af kvinder, der tjener mest, er eksploderet”: Sådan forlyder det i dagens nyhedsstrøm.

En ny statistik fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at i løbet af de sidste 27 år er antallet af parforhold, hvor kvinder tjener mest, steget med 17 % op til 31%.

Det er bestemt ikke kvindernes ligeløn, der er eksploderet opad: Kvindelønnen i de store kvindefag er forsat lig med lavtløn.

Kvinder tjener forsat små 20 % mindre i gennemsnit i 2012 – en udvikling, der er gået fra stagnation til tilbagegang. Og ser man på livsindkomsten, er forskellen langt større.

I lavtlønsfamilierne er der ikke sket nogen ændringer i forhold til fordeling af indkomsten, hvis begge er i arbejde. Det går den forkerte vej med begges indkomst og bliver forsat sværere at få budgettet til at hænge sammen. Her tjener kvinden først mest, når manden bliver arbejdsløs. Hvilket bestemt ikke er en god nyhed.

Hvad ligger der så i denne udvikling?

Der peges på kvindernes højere uddannelsesniveau. Og det er rigtigt – for nogle kvinder. Gruppen af kvinder, der får en uddannelse og en videregående uddannelse, er vokset. Og i dag er der flere unge kvinder end mænd med længere uddannelse:

  • 60,2 procent af pigerne får en videregående uddannelse – mens det gælder for 47,3 % af drengene.
  • 25,2 procent af pigerne får en lang videregående uddannelse – mens det gælder for 22,6 % af drengene.

Den modsatte udvikling gør sig gældende for en større gruppe af de unge piger og kvinder:
For samtidig med at antallet af unge med de mellemlange og lange videregående uddannelser er vokset med omkring 160.000 de sidste ti år, er en endnu større gruppe helt uden uddannelse. Hvert femte ung under 30 år er uden uddannelse.

  • Over 200.000 unge står i dag kun med grundskolens uddannelse. Ud af dem udgør drengene 55 %.

17 procent af pigerne har ikke gennemført en ungdomsuddannelse ti år efter folkeskolen, mens andelen blandt drengene er oppe på 21 procent.

Det viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråds Rapport om vækst og velstand gennem uddannelse, 2012.

Se også

Ligelønnen, der forsvandt
Kommunistisk Politik 20, 2012

Netavisen 13. november 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne