Stem uafhængigt eller bliv hjemme

Af Stephen Lendmann

steven_lendmannAt stemme på Obama eller Romney er som at vælge mellem at blive hængt eller blive skudt. Uanset hvad, ender du med at være død.

Det samme gælder valget mellem republikanerne eller demokraterne. Partierne kopierer hinanden. I de sager der er af betydning er der ikke en ticents forskel.

De er for storfinansen, for krig, for Israel, de er antifolkelige, imod menneske-rettighederne og generelt imod alle værdier som et ægte demokrati bygger på.

Efter 6. november vil intet være forandret, fremtiden er sort. Forvent at de erklærede krige såvel som dem der føres under dække vil fortsætte og nye vil komme til. ’Krigen mod terror’ eller bedraget om ’alvorlige trusler mod nationen’ vil retfærdiggøre dem.

At føre krig for ’friheden’ styrer indenrigspolitikken. Politikken bygger på hykleri, ikke demokrati. At mene noget andet er farligt. Big Brother er på vagt og demokratiske værdier smuldrer og er på vej til helt at forsvinde.

Tortur er  almindelig politisk praksis, institutionaliseret hjemme som ude. USA’s gulag er verdens største. Alle og enhver risikerer at blive arresteret, tilbageholdt uden at komme for en dommer af hvilken som helst grund eller slet ingen.

Obama har udpeget sig selv til at være dommer, jury og bøddel. Hans drabsliste bestemmer hvem der skal leve og hvem der skal dø. Ingen er sikker nogen steder og dette gælder også borgere i USA. Statssponsoreret mord er en del af politikken. Døden er i hælene på enhver der truer Washingtons magt.

D. 27. november 1941 udstedte Franklin Roosevelt proklamation 2524. Han udnævnte 15. december til ’Bill of Rights-dag’ (dag for de grundlæggende rettigheder). Det blev gjort for at fejre ratifikationen 150 år tidligere. Han sagde samtidig at disse rettigheder inkluderer trosfrihed, talefrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed og fri ret til at indgive anmodninger til regeringen angående uretfærdigheder og krænkelser.

Den amerikanske frihed har altid været meget mindre end han proklamerede. I dag er den forsvundet ud i horisonten. Tyranni har afløst den. Konstitutionelle rettigheder eller international lov bruges ikke, præsidentens diktat er sat i stedet.

Sådan regerer Obama og Romney vil ikke ændre det mindste på det. Forsvarlig rettergang, beskyttelse af borgerrettigheder og lighed for loven er ikke eksisterende, knust af politistatslovgivning.

En politik for fattigdom til de mange og mere til de rige

Fattigdom, arbejdsløshed, hjemløshed, sult, ulighed og afsavn på alle planer er historisk set på det højeste niveau nogensinde eller tæt på.

Samtidig planlægges nedskæringer på 4 trillioner dollars eller mere. Hvor hjælpen er mest nødvendig vil almindelige mennesker blive ramt hårdest. ’Medicare’, ’Medicaid’ (sundhedsprogrammerne) og andre afgørende programmer er under beskydning. Inden længe er de lagt på blokken for at blive afskaffet sammen med andre former for socialt sikkerhedsnet.

Jobskabelse er en død sild. Der er politisk ingen planer om at stimulere til dette. Ledigheden vil stige og den største forskel i USA’s historie mellem rig og fattig vil blive endnu større.

Militærbudgettet og generøse gaver til erhvervslivet vil stige. Virksomhedsbeskatning vil blive sænket. Uanset hvem der vinder vil Obamas (Simpson-Bovles) planer blive lagt fast. Disse indbefatter bl.a.:

  • Øget beskatning for middelklassen, beskæring af mulighed for boliglån og skattefrihed for arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring
  • Sundhed beskæres med billioner af dollars
  • Hjælp til betaling af medicin sættes ned, millioner vil blive nægtet livsnødvendig hjælp
  • Hævning af pensionsalderen
  • Fjernelse eller nedskæring af andre velfærdsgoder

Målet er at destruere det sociale USA. Erhvervslivets bosser og den privilegerede elite kræver det. De vil have det hele selv.

Obama og Romney er enige. Sådan gør USA’s ledere. Det sociale Amerika må væk. Washingtons imperie skal styrkes, erhvervslivets styrke og profit skal fremmes. Alt sammen til fordel for den superrige elite der allerede har alt for meget.

Amerikas herskende klasse vil have det hele og på deres egen måde. Social retfærdighed eksisterer ikke i deres ordbog. Den står i vejen – dræb den.
I 1970-erne drejede USA mod højre. Siden 1980 har nyliberalismen domineret  under begge partier. Bush den første fortsatte Reagans politik, Clinton skærpede den. Bush den anden gik endnu videre.

Obama overgik Bush

Han gennemførte hvad hans tilhængere troede var en umulighed. Han matchede Star Trek. Han bevægede sig hen hvor ingen regering havde været før. Forestil jer hvad han vil gøre i anden runde. Forvent at Romney enten vil matche eller overgå ham.

Pengemagten styrer Amerika. Erhvervslivets bosser kræver det. Alt hvad de ønsker får de. Almindelige mennesker er dem det går ud over. Social retfærdighed er ikke-eksisterende.

For millioner af mennesker vil velstand helt forsvinde. Det er slemt allerede, men forvent at det bliver værre. Forvent at Amerikas store ulighed mellem rig og fattig bliver endnu større.

Neoliberale og imperialistiske målsætninger trumfer over de mest grundlæggende menneskelige behov hos befolkningen. Partilederne styrer, kun ord adskiller den ene kandidat fra den anden.

Det amerikanske demokrati er snyd

Aftaler under bordet bestemmer hvem der regerer. Fri, fair og åbne valg eksisterer ikke. De efteraber kun et legitimt demokrati.
Ikke så sært, at så mange dropper ud. Måske vil der en dag være et valg hvor slet ingen møder op.

Toblokspolitikken giver intet valg. Stem uafhængigt eller bliv hjemme.

Støt kandidater der går ind for reelt demokrati for alle, ærligt og retfærdigt. Støt kandidater der er for fred, ikke slyngler der er ude på at plyndre det ene land efter det andet.

Vælg klogt for et samfund værd at leve i. Gør det fordi det betyder noget. At smide det ene fjols ud til fordel for det andet har aldrig løst  noget og vil heller ikke gøre det denne gang.

Vi har brug for ægte forandring mere end nogensinde

Store kampe vindes gennem et skridt ad gangen. Tag et d. 6. november. Boykot Amerikas blokpolitik. Gå imod den pengestyrede pestilens. Den nedbryder den personlige frihed og sociale retfærdighed. Brug din stemme, brug den klogt.

Stephen Lendman har udgivet bogen ’How Wall Street Fleeces America: Privatized Banking, Goverment Collusion and Class war’
Oversat af Kommunistisk Politik fra Global Research

Læs originalartikel her

Netavisen 6. november 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne