Fremadrettet fredsfestival i Århus

’Verden er i krig – Danmark er i krig’ var overskriften for den netop afholdte fredsfestival arrangeret af ’Århus mod krig og Terror’. Der er dog forbavsende stille omkring dette faktum i dagens Danmark, noget de forsamlede til festivalen besluttede at gøre deres til at ændre på. De sendte også en opfordring til alle krigsmodstanderePaneldeltagerne ved Fredsfestival Århus

 Festivalen samlede fredsgrupper fra flere egne af Jylland og indlæg og debat skabte en god følelse af optimisme – vi vil bruge vores indignation til noget – var den gennemgående holdning.

Festivalens bød på en grundig klarlægning af den imperialistiske krigspolitik der føres af verdens største supermagt USA, af NATO og Danmark.

Som Ron Ridenour beskrev det:

“Vi lever i en tilstand af permanent krig – Den Permanente Krigsalder!
Den Permanente Krigs Tidsalder skal sælges. Vi skal være bange! Og dermed passivt støtte krige, deres terrorpakker, og formindske vores egne borgerrettigheder og arbejderklassens magt og løn.”

Se hele Ron Ridenours oplæg

Amerikansk militær, krige og globalisering

Fredskampen må være udenomsparlamentarisk

Det er en vigtig pointe, at kampen for fred i dag må bygges op som en udenomsparlamentarisk bevægelse da alle partier i folketinget i dag tager medansvar for det danske krigsbudget og krigsførelse. Danmark fører en aggressiv, aktivistisk udenrigspolitik.

Som Carsten Andersen fra Århus mod krig og Terror sagde i sit indlæg om vores krigsberedte regering
Trods regeringens officielle holdning (i regeringsgrundlaget) om ikke at gå i krig uden FN-mandat melder Villy Søvndal sig ind i ’Syriens Venner’ en organisation hvis formål det er at skabe konflikten i Syrien.”

Se hele Carsten Andersens oplæg

Der er altid bedre løsninger, indtil krigen slippes løs

I debatten blev mange forskellige metoder og idéer vendt. Der var et stort ønske om at opbygge bevægelsen til et langt stærkere niveau, et arbejde der på mange måder skal gøres fra bunden. Netværk må bygges op og de bedste idéer føres ud i livet.

Hele festivalen igennem var der indslag af rigtig fin musik  der gav en dejlig og mobiliserende stemning.

Opfordring fra deltagerne

Deltagerne sluttede af med at vedtage en følgende udtalelse med en opfordring til alle krigsmodstandere:

Vi, som er forsamlede til fredsfestival her i Århus i dag, den 26. oktober 2012, repræsenterer ikke kun fredsbevægelsen i Århus, men også fredsgrupper og fredsaktivister fra store dele af landet. Vi er overbeviste om at Danmarks befolkning ikke ønsker krig, for ligesom alle verdens folkeslag ønsker vi fred, frihed og velfærd.

Hele mediebilledet i Danmark, med et par undtagelser, kører med på legen og udbasunerer dagligt krigsløgnene. Det er svært at stå imod en så massiv propagandafront mod os.

Derfor er det vigtigt, at vi efter denne fredskonference skaber klarhed og er med til at udbrede sandheden om den globale krig for markeder og råstoffer.

Vi støtter naturligvis fredsbevægelserne overalt på kloden, og vi går mod vores egen regerings krigsdeltagelse.

Vi sender denne opfordring videre til alle der vil fred: Lad os fremover gøre hvad vi kan for freden, hvor vi end befinder os.

– Lad os organisere modstanden mod krigene !

– Lav fredsaktiviteter hvor du end befinder dig.!

– Krigene må stoppes – og det må forhindres at nye opstår !

Gå ud og gør reklame, så det gode arbejde, der er gjort op til i dag kan fortsætte. Det SKAL følges op – ellers taber vi, og de magtsyge krigsherrer vinder.

Herfra vil vi opfordre alle til at gå ind i kampen for freden. Vi siger:

STOP USA’s OG NATO’s KRIGE!

STOP ØDELÆGGELSEN AF SYRIEN – INGEN KRIG MOD SYRIEN ELLER IRAN!

NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE!

DANMARK UD AF AFGHANISTAN NU!

Fredsfestivaler og daglig kamp

Dirigenten sluttede af med denne bemærkning:

Det er andet år, at denne fredsfestival er lavet, og vi håber at der er skabt en tradition for en årlig fredsfestival. Men husk: det er mellem fredsfestivalerne, der virkelig skal ske noget.

Se
Fredsfestival 2012: Program og grundlag

Netavisen 27. oktober 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne