Grækerne til modstand mod Merkel og trojkaen

Netavisen/fotos flickr

Budskabet fra titusinder af demonstranter i Athen før og under kansler Merkels korte besøg i Athen den 9. oktober var ikke til at misforstå.

‘Merkel ud!
Trojakaen ud!’

Den tyske kansler fastholdt det brutale nedskæringsdiktat fra Berlin og trojkaen – EU, Den europæiske Centralbank ECB og Den internationale Valutaford IMF. Og de græske arbejdere og det græske folk siger Forsvind!

Diktaterne er stillet som betingelse for lån, der betales til udenlandske banker – primært tyske. Almindelige grækere ser intet til den påståede hjælp, og milliardbeløbene tilfalder ikke den syge græske økonomi.

Tværtimod har nedskæringerne gennem de sidste tre år kastet de fleste grækere ud i fattigdom og mange i dyb armod – med høj arbejdsløshed, uden håb for ungdommen, og stadige nedskæringer for pensionisterne.

Demonstranterne skjulte ikke, at Merkels besøg mindede dem om sidst Tyskland havde Grækenland under sin hæl – med besættelsen i 1941. Merkel blev koplet med nazi og Hitler på bannere, plakater, i gadeteater osv. Og EU blev betegnet som ‘Det 4. Rige’.

Centralt i Hitlers europæiske nyordning – ‘Neuropa’ – var planerne om en fælles økonomisk, monetær og politisk union efter en nazistisk krigssejr, selvfølgelig med Hitler-Tyskland (‘ Det tredie Rige’) som dominerende magt.

I 1930’erne var ‘Europa – en nation’ nazisternes og fascisternes parole. I 1942 lancerede Hitler det ‘Europäische Wirtschaftsgemeinschaft’, eller det ‘Europæiske Økonomiske Fællesskab’. Det forudså en europæisk stat med en fælles valuta og én centralbank.

Folk af alle aldre protesterede mod besøget – og blev mødt med tåregas og vandkanoner.

Det var alt fra pensionister til skolelærere og brandmænd. og masser af frustrerede og vrede unge. Rigtig mange fag og deres organisationer.

Op til kanslerbesøget fik Grækenland besked fra et møde af 17 EU-landes finans- og økonomiministre, at ikke mindre end 89 tidligere aftalte nedskæringsreformer skal gennemføres senest den 18. oktober. Besøget fra EU’s stærke dame skulle understrege det.

Den 18. oktober afholdes et   todages EU-topmøde, hvor EU’s regeringschefer skal drøfte finansunion og nye skridt i den økonomiske og politiske union – og også Grækenlands fremtid.

Den af Merkel og EU indsatte græske  premierminister, Antonis Samaras har meddelt, at den græske statskasse vil være tømt sidst i november.
– Det græske demokrati står over for dets måske største udfordring nogensinde, sagde han i et interview med tyske Handelsblatt.

– De beskæringer, som vi allerede har lavet, har skåret helt ind til benet. Vi har nået smertegrænsen for, hvad vi kan bede vores befolkning om, sagde han.

Ikke desto mindre vil han søge at gennemføre EU’s krav og holde trojkaens tidsfrist. De græske arbejdere og det græske folk er gået til kamp mod dem. Det er også alle EU-arbejdernes og alle EU-folkenes kamp.

Se også

13-timers-dag og seksdages-uge i Grækenland
Af Arbeit-Zukunft

 

Netavisen 10. oktober 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne