Op af den sociale massegrav

Kommunistisk Politk 20, 2012

Den 1. januar 2013 bliver en skæringsdag: Får SRSF-regeringen med støtte af hele blå blok hældt titusinder af dagpengemodtagere i den sociale massegrav ved at sende dem helt uden for forsørgelse, eller i bedste fald på kontanthjælp – hvis de opfylder de skrappe betingelser.

2. oktober 2012: Protester ved folketingets åbning –
40-års-dagen for folkeafstemningen om dansk medlemskab af EF

I Danmark kræver det to lønninger at forsørge en familie. Skal man pludselig klare sig for én må hus eller ejerlejlighed sælges. Der lægges op til skilsmisser i tusindtal og andre sociale katastrofer oven i den, der hedder ikke at kunne få arbejde.

At kunne arbejde og forsørge sig selv og bidrage til sin familie er en menneskeret.

Når der ikke er jobs er en beskeden kompensation som dagpenge eller en skrabet som kontanthjælp det mindste, der kan forlanges. Trods al snak om kickstart og nye arbejdspladser er regeringen ikke leveringsdygtig i nye jobs: Tværtimod har den slagtet jobs i den offentlige sektor. Den fører nyliberal EU-politik og det betyder nedskæringer og ikke jobs.

Den socialdemokratiske fagtop har ikke på noget tidspunkt for alvor modsat sig de blå EU-reformer Den har ikke rørt en finger for at stoppe dagpengereformen og få vendt den om – eller sikret de tusinder, der er på vej i den sociale massegrav.

De socialdemokratiske fagforeninger er blevet til klubber for de bedst stillede arbejdende, mens de fattigste og dårligst stillede forlader dem, for de forsvarer ikke deres interesser. Nogel går til Krifa og gule fagforeninger, simpelthen fordi de er billigere.

Flere tusinde protesterede ved folketingets åbning den 2. oktober – på 40 års-dagen for den skæbnesvangre afstemning om dansk EU-medlemskab i en flot demonstration fra Rådhuspladsen til Christiansborg. Også i Århus var der protestmøde.

Kravene var Stop dagpengeforringelser! Praktikpladser til alle! Ingen forringelser af fleksjob og førtidspension! Ordentlige levevilkår til alle på SU og kontanthjælp!

LO-toppen (bortset fra FOAs Dennis Kristensen) glimrede ved sit fravær. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne må der mobiliseres til nye aktioner og manifestationer.

Overlades det til fagtoppen og Enhedslisten at løse problemerne er resultatet givet: SRSF og blå blok triumferer – med stor beklagelse og ’Sådan er det jo’.


Se


Skab arbejdspladser og jobs!
Nej til finanslov 2013! Stop velfærdsforringelserne!

Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne

Netavisen 22. oktober 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne