Ligelønnen, der forsvandt

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/> <link rel="stylesheet" href="../../../css/standard.css" type="text/css"/> <!– .style1 {color: #CC0000} .style2 {font-size: 10px; font-weight: bold; } .style3 {font-size: 13px} .style4 {font-size: 14px} –> </p> <p align="left"><em><strong>Af Dorte Grenaa</strong></em></p> <p><em><img src="http://kpnet.dk/billeder/Portraetter/dorte_grenaa-fredskonftale.jpg" width="171" height="200" hspace="10" vspace="10" align="left"/></em></p> <p><em><br /> I denne tid har fagtoppene i de forskellige forbund travlt med at bortforklare, hvorfor k</em><em>ravet om ligeløn – mandeløn til kvindefag – er ude af de offentlige ansattes overenskomstkrav for OK13, allerede inden forhandlingerne er begyndt. </em></p> <p><em>Kommunistisk Politik 20, 2012</em></p> <p>Fagtoppen har sammen med S-SF-R-regeringen lagt en strategi for uhyre små lønforbedringer, hvis overhovedet nogen, mod til gengæld lidt tekniske justeringer på ligelønsloven fra politikernes side.</p> <p> Alle sidder de sammen i ”<em>Nationalt netværk for ligeløn</em>”. Her sidder også Enhedslistens Johanne Schmidt Nielsen. Hun har fået det ben at være den, der kommer med et lovforslag om at holde regeringen fast på sin ambition om 12 ugers barselsorlov til mænd som et særligt ligelønsinitiativ!</p> <p> ”<em>Vi kender alle kender den økonomiske situation – og derfor at det ikke er tid til diskussioner om større lønstigninger … Betyder det så, at vi har lagt vores ligelønsstrategi på hylden? Det gør det slet ikke.<br /> Men vi har hele tiden gjort det klart, at vi ikke kan skabe ligeløn alene ved forhandlingsbordet. Det er på høje tid, at politikerne på Christiansborg påtager sig et medansvar for at skabe ligeløn i Danmark.</p> <p> </em><em>Vi forventer ikke, at politikerne afskaffer uligelønnen fra den ene dag til den anden. Men vi forventer, at politikerne tager problemet alvorligt – og at de tager hul på problemet. For eksempel ved at ændre ligelønsloven, så man kan sammenligne løn på tværs af uddannelser,” </em>sagde formanden for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen på dette års overenskomst-konference for tillidsfolk.</p> <p>Og selvom forhandlerne ikke mærker pustet i nakken fra de lavtlønnede kvinder på samme måde som ved storkonflikten i 2008, så ved de, at utilfredsheden og kravet om højere og lige løn er stor.</p> <p> I foråret 2008 strejkede tusindvis af pædagoger, sosu’ere, sygeplejersker og andre offentligt ansatte med krav om »<em>mandeløn til kvindefag«.<br /> </em>Storkonflikten varede i 59 dage, før det lykkedes fagtoppene ved et kæmpe forræderi at splitte og lægge kampen ned.</p> <p><strong>Ligeløn inden 2020 til mellemlange uddannelser</strong></p> <p> Fagforbundene for kvinder med de mellemlange uddannelser har besluttet kun at sætte fokus på sine egne medlemmers ligelønsinteresser.<br /> Så kan medhjælperne, dagplejerne, sosu’erne og kassedamerne slås med deres egen lave løn, synes deres motto at være.</p> <p> Sundhedskartellet indgik sammen med BUPL, Socialpædagogernes Landsforbund (SL) og Dansk Socialrådgiverforening (DS) i kølvandet på Lønkommissionens redegørelser fra 2010 et såkaldt 2020-samarbejde med det formål inden 2020 at have skaffet ligeløn til deres medlemmer. Sic!</p> <p>De har derfor bedt beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om ”nye værktøjer”, som de kalder det.<br /> De ønsker et særligt jobvurderings-system, så man kan bestemme, om to job har samme værdi. Ligelønsloven siger i dag ligeløn for arbejde af samme værdi.<br /> Man ønsker ligeledes større krav til arbejdsgiverne om at overholde loven om kønsopdelte lønstatistikker. </p> <p>En sådan reformistisk omvej har været fulgt til bevidstløshed af den socialdemokratiske fagtop og politikere i årtier – faktisk et århundrede – uden grundlæggende at rokke ved uligelønnen.<br /> Der er ikke noget galt med gode lønstatistikker i sig selv.<br /> Men ideen om, at den enkelte tillidsrepræsentant eller den enkelte kvinde med dem i hånden kan overbevise arbejdsgiverne om det retfærdige i højere og ligeløn, holder ikke en meter. </p> <p>Medlemmernes erfaringer fra storkonflikten i 2008 og fra alle øvrige ligelønsstrejker op gennem århundredet er derimod, at kraften til at rokke ved lønnen ligger i sammen at stå op imod arbejdsgivernes ret til at bestemme lønnen og kæmpe solidarisk og stole på egne kræfter.</p> <p> <strong>Kvindeløn er lav løn</strong></p> <p>Socialdemokratiet og de andre borgerlige hævder, at det er det kønsopdelte arbejdsmarked, der er skyld i kvindernes uligeløn. At det er et strukturelt og ideologisk problem, der forfølger os pga. forældede kønsopfattelser. </p> <p>Uligelønnen er i sin kerne et lavtlønsspørgsmål. Det rammer ufaglærte hårdest, og der hvor arbejdsgiverne har mest magt, der hvor beskæftigelsen er dårligst, det rammer alder, nationalitet og bopæl. Det må både ses og løses som et klassekampsspørgsmål.</p> <p> Den forældede kønsopfattelse af kvinden som underlegen daterer sig tilbage til et helt konkret historisk tidspunkt – nemlig indførelsen af den private ejendomsret. Heri ligger også dens løsning – nemlig afskaffelsen af den private ejendomsret. </p> <p>Hovedproblemet med et kønsopdelt arbejdsmarkedet er lavtlønsområderne, og ikke kun hvor mange af hvert køn der laver hvad. Det er et hovedproblem for de kvinder og familier, der skal leve på en lav løn, og det presser lønniveauet for hele arbejdsmarkedet.</p> <p> På samme måde bruger de offentlige arbejdsgivere løntilskudsjob på plejehjem og daginstitutioner til at presse lønniveauet, og bygge- og anlægssektoren bruger østarbejdere til at presse løn og arbejdsforhold. </p> <p><strong>Arbejdets værdi</strong></p> <p>Det lyder tillokkende med en jobvurderings-tabel, hvor man kan se, om pædagog og politimand er lige meget værd og derfor skal have samme løn. Det holder bare ikke.<br /> Vi får ikke og vil aldrig under kapitalismen få en løn, der svarer til værdien af vores arbejde. <em>”Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget?” </em>hedder det i sangen om merværdi, om de riges profit skabt af vores arbejde.</p> <p> Vores arbejdskraft er en vare. Under kapitalismen er lønnen hele tiden et spørgsmål om styrkeforhold. Hvor langt kan arbejdsgiverne presse lønnen ned, hvor dyrt kan vi sælge os.</p> <p> EU og nyliberalismen med sin rasering af arbejdspladser, rasering af kollektive overenskomster og organisering i fagforeninger, individuelle løn- og arbejdstidsforhold osv. presser reallønnen og lavtlønnede rigtig hårdt.</p> <p> Der synes i disse år ikke at være nogen nedre grænser for, hvor langt arbejdsgiverne, staten og fagtoppen vil presse de arbejdsløse ned og ud.</p> <p>Så i stedet for nu at skulle diskutere, hvem der er mest værd – en portør eller en sygeplejerske – burde kræfterne forenes mod arbejdsgivernes diktater.</p> <p><strong>Spræng EU`s lønramme</strong></p> <p>Når de offentlige arbejdsgivere og fagtoppen henviser til den økonomiske krise for at retfærdiggøre minus-lønstigninger, er det et politisk valg, de tager. <br /> Det er den EU-dikterede finanslovramme, der stilles op som eneste løsning. Men hvis den ikke kan sikre vores krav om nødvendige lønstigninger, kan vi ikke bruge den til noget.</p> <p> Den må overskrides. Pengene er der. I stedet for bankpakker, uafbrudte krigsmilliarder, oliemilliarder til Mærsk, skattelettelser til de rige – for bare at nævne noget – kunne de bruges til at løse lavtløns- og uligelønsspørgsmålet over en bred skala.</p> <p> FOA, der repræsenterer store lavtlønnede kvindegrupper, stiller krav til at skaffe ”mandeløn til kvindefag” ved OK 13: </p> <p> 1) Igangsættelse af særlige projekter til udligning af lønforskellen mellem mandefag på det samlede arbejdsmarked og lavtlønnede kvindefag inden for pasning, sundhed, pleje og omsorg. </p> <p> 2) Igangsættelse af særlige projekter til udligning af lønforskellen mellem mandefag på det samlede arbejdsmarked og lavtlønnede kvindefag inden for pasning, sundhed, pleje og omsorg. </p> <p> 3) Ligelønslovgivningen/EU-direktivet implementeres i overenskomsterne. Samtidig er det samlede lønkrav, at generelle lønstigninger gives som kronebeløb eller som kombination af kronebeløb og procentregulering.</p> <p>Også FOA har travlt med at bortforklare, hvorfor de ikke vil kæmpe og udløse kampen for højere løn og mandeløn til kvindefag.</p> <p> <strong>TILLÆG</strong></p> <p> <strong>Lønforskelle over et livsforløb</p> <p> </strong>Over et livsforløb bliver den månedlige lønforskel mellem de mande- og kvindedominerede fag med samme uddannelsesniveau til mange penge. Lønkommissionens beregninger giver et billede af forskellen i livsindkomster for medarbejdere med en mellemlang videregående uddannelse:</p> <ul> <li> <p>En pædagog vil have tjent over 3,5 millioner kroner mindre end en bygningskonstruktør i livsindkomst. Sammenlignet med en politibetjent er løngabet over 4,5 millioner kroner.</p> </li> <li> <p>En politibetjent får i gennemsnit udbetalt over 2,5 millioner mere end en jordemoder over et helt arbejdsliv.</p> </li> <li> <p>En bygningskonstruktør får udbetalt 2,9 millioner mere end en socialrådgiver. </p> </li> </ul> <p>Alle har samme uddannelsesniveau og arbejder i den samme sektor.</p> <p> <strong>Offentligt ansatte: Forskelle i timeløn</strong></p> <p>Offentlige ansatte mænd tjener 40 kr. mere i timen end offentligt ansatte kvinder.</p> <p>Kommunalt ansatte mænd tjener 26 kr. mere end kommunalt ansatte kvinder.</p> <p>Regionalt ansatte mænd tjener 72 kr. mere end regionalt ansatte kvinder.</p> <p> <em>Tal fra FOA</p> <p> </em><strong>Den officielle uligeløn</strong></p> <p> Officielt har den gennemsnitlige uligeløn holdt sig stabilt på 18-20 % de sidste mange årtier. </p> <p>Inden for et kvindeforbund som HK tjener mænd i gennemsnit ca. 8.300 kr. mere om måneden end kvinder i løn og tilsvarende ca. 830 kr. mere i pensionsopsparing. Den gennemsnitlige forskel fra den højst lønnede gruppe (it, drift m.m.) til en ekspedient er på 17.100 kr. hver måned.<br /> Og igen blandt ekspedienter er kvindernes gennemsnitsløn på 118 kr. mens mændenes ligger på 135 kr.</p> <p><em>Tal fra HK</em> </p> <p><em>Se også</em></p> <p><a href="/artikler/kvinder/08/0308_dorte_grenaa_8_marts_2008.html">8.marts 2008: Nul-tolerance overfor uligeløn og lavtløn</a><br /> <em>Af Dorte Grenaa </em> </p> <p align="right"><em>Netavisen 1. november 2012 </em></p> <table width="250" border="1" align="right" bgcolor="#FFCC33"> <tr> <td> <div align="center"> </div> </td> </tr> </table> </div> <footer> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://kpnet.dk/author/jonasorting/">KPnet</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="KPnet"></span><meta itemprop="datePublished" content="2012-10-01T00:00:00+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2015-11-26T23:09:10+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://kpnet.dk/2012/10/01/ligeloennen-der-forsvandt/"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2015/11/kpnet-logo-272x90.png"></span><meta itemprop="name" content="KPnet"></span><meta itemprop="headline " content="Ligelønnen, der forsvandt"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2015/08/facebook-logo-small4.png"><meta itemprop="width" content="31"><meta itemprop="height" content="31"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <script>var block_td_uid_7_5b7693a70ce02 = new tdBlock(); block_td_uid_7_5b7693a70ce02.id = "td_uid_7_5b7693a70ce02"; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"Alle","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_7_5b7693a70ce02_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_5b7693a70ce02_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_7_5b7693a70ce02_rand_style","live_filter":"cur_post_same_tags","live_filter_cur_post_id":20798,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.td_column_number = "3"; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.post_count = "3"; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.found_posts = "84"; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.header_color = ""; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_5b7693a70ce02.max_num_pages = "28"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_5b7693a70ce02); </script><div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_7_5b7693a70ce02_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1"><h4 class="td-related-title"><a id="td_uid_8_5b7693a7102a2" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_7_5b7693a70ce02" href="#">RELATEREDE ARTIKLER</a></h4><div id=td_uid_7_5b7693a70ce02 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://kpnet.dk/2017/03/08/socialismen-vil-goere-hele-forskellen-for-kvinder/" rel="bookmark" title="Socialismen vil gøre hele forskellen for kvinder"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2017/03/com_int-218x150.jpg" srcset="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2017/03/com_int-218x150.jpg 218w, http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2017/03/com_int-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Socialismen vil gøre hele forskellen for kvinder"/></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://kpnet.dk/2017/03/08/socialismen-vil-goere-hele-forskellen-for-kvinder/" rel="bookmark" title="Socialismen vil gøre hele forskellen for kvinder">Socialismen vil gøre hele forskellen for kvinder</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://kpnet.dk/2017/02/18/ja-til-folkepension-nej-til-hoejere-pensionsalder-rul-reformerne-tilbage/" rel="bookmark" title="Ja til folkepension – Nej til højere pensionsalder: Rul reformerne tilbage!"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2017/02/V__B323-218x150.jpg" srcset="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2017/02/V__B323-218x150.jpg 218w, http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2017/02/V__B323-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ja til folkepension – Nej til højere pensionsalder: Rul reformerne tilbage!"/></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://kpnet.dk/2017/02/18/ja-til-folkepension-nej-til-hoejere-pensionsalder-rul-reformerne-tilbage/" rel="bookmark" title="Ja til folkepension – Nej til højere pensionsalder: Rul reformerne tilbage!">Ja til folkepension – Nej til højere pensionsalder: Rul reformerne tilbage!</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://kpnet.dk/2016/10/24/8-marts-2014-mareridtet-vender-tilbage-stop-det/" rel="bookmark" title="Mareridtet vender tilbage: Stop det! – Af Dorte Grenaa"><img width="200" height="150" class="entry-thumb" src="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2015/08/Dorte_Grenaa_2th-200x150.jpg" srcset="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2015/08/Dorte_Grenaa_2th-200x150.jpg 200w, http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2015/08/Dorte_Grenaa_2th-80x60.jpg 80w" sizes="(max-width: 200px) 100vw, 200px" alt="" title="Mareridtet vender tilbage: Stop det! – Af Dorte Grenaa"/></a></div> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://kpnet.dk/2016/10/24/8-marts-2014-mareridtet-vender-tilbage-stop-det/" rel="bookmark" title="Mareridtet vender tilbage: Stop det! – Af Dorte Grenaa">Mareridtet vender tilbage: Stop det! – Af Dorte Grenaa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_7_5b7693a70ce02" data-td_block_id="td_uid_7_5b7693a70ce02"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_7_5b7693a70ce02" data-td_block_id="td_uid_7_5b7693a70ce02"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_11 td_block_widget td_uid_9_5b7693a712ce6_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_9_5b7693a712ce6" ><script>var block_td_uid_9_5b7693a712ce6 = new tdBlock(); block_td_uid_9_5b7693a712ce6.id = "td_uid_9_5b7693a712ce6"; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.atts = '{"limit":"4","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Nyheder","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"infinite","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"1","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_9_5b7693a712ce6_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_9_5b7693a712ce6_rand","tdc_css_class_style":"td_uid_9_5b7693a712ce6_rand_style","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.td_column_number = "1"; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.block_type = "td_block_11"; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.post_count = "4"; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.found_posts = "9406"; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.header_color = "#"; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.ajax_pagination_infinite_stop = "1"; block_td_uid_9_5b7693a712ce6.max_num_pages = "2352"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_9_5b7693a712ce6); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Nyheder</span></h4></div><div id=td_uid_9_5b7693a712ce6 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_10 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/17/kamp-mod-kommunale-besparelser-og-for-anstaendig-behandling-af-syge-vigtig-demonstration-i-grenaa-tirsdag-d-21-august/" rel="bookmark" title="Kamp mod kommunale besparelser og for anstændig behandling af syge: Vigtig demonstration i Grenå tirsdag d. 21. august"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/aktion-systeets-ofre-facebookbegivenhed-218x150.jpg" srcset="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/aktion-systeets-ofre-facebookbegivenhed-218x150.jpg 218w, http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/aktion-systeets-ofre-facebookbegivenhed-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Kamp mod kommunale besparelser og for anstændig behandling af syge: Vigtig demonstration i Grenå tirsdag d. 21. august"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/17/kamp-mod-kommunale-besparelser-og-for-anstaendig-behandling-af-syge-vigtig-demonstration-i-grenaa-tirsdag-d-21-august/" rel="bookmark" title="Kamp mod kommunale besparelser og for anstændig behandling af syge: Vigtig demonstration i Grenå tirsdag d. 21. august">Kamp mod kommunale besparelser og for anstændig behandling af syge: Vigtig demonstration i Grenå tirsdag d. 21. august</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="http://kpnet.dk/author/tine/">KPnet</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-08-17T10:59:28+00:00" >17. august 2018</time></span> </div> <div class="td-excerpt"> Norddjurs Kommune skal spare 460 millioner over de næste 4 år. Mere eller mindre direkte lægges skylden på stigningen i antallet af førtidspensioner, som... </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_10 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/16/afskaf-systemet-dorte-grenaa-paa-kpnetblogs/" rel="bookmark" title="Afskaf systemet! Dorte Grenaa på KPnetBlogs"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/Kbh_APK_velfærd-768x432-218x150.jpg" srcset="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/Kbh_APK_velfærd-768x432-218x150.jpg 218w, http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/Kbh_APK_velfærd-768x432-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Afskaf systemet! Dorte Grenaa på KPnetBlogs"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/16/afskaf-systemet-dorte-grenaa-paa-kpnetblogs/" rel="bookmark" title="Afskaf systemet! Dorte Grenaa på KPnetBlogs">Afskaf systemet! Dorte Grenaa på KPnetBlogs</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="http://kpnet.dk/author/tine/">KPnet</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-08-16T13:59:03+00:00" >16. august 2018</time></span> </div> <div class="td-excerpt"> Af Dorte Grenaa Det værste ved arbejdsgiverklynk er, at det altid varsler dårligt nyt for os andre. Når arbejdsgiverne nu jamrer over de højeste lønstigninger... </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_10 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/15/bilbrande-og-svenske-valg/" rel="bookmark" title="Bilbrande og svenske valg"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/riksdagsval-218x150.jpg" srcset="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/riksdagsval-218x150.jpg 218w, http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/riksdagsval-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bilbrande og svenske valg"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/15/bilbrande-og-svenske-valg/" rel="bookmark" title="Bilbrande og svenske valg">Bilbrande og svenske valg</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="http://kpnet.dk/author/klaus/">KPnet</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-08-15T11:10:58+00:00" >15. august 2018</time></span> </div> <div class="td-excerpt"> De omfattende bilbrande i Sverige kommer netop som den svenske valgkamp tager fart. De er utvivlsom beregnet til at påvirke stemmerne. Rigsdagsvalget finder sted... </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_10 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/14/ny-bog-af-ron-ridenour-det-hjernevaskede-usa-og-den-russiske-trussel/" rel="bookmark" title="Ny bog af Ron Ridenour: Det hjernevaskede USA og ‘den russiske trussel’"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/RPT-Amazon-cover-150x150-218x150.jpg" srcset="http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/RPT-Amazon-cover-150x150-218x150.jpg 218w, http://kpnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/RPT-Amazon-cover-150x150-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Ny bog af Ron Ridenour: Det hjernevaskede USA og ‘den russiske trussel’"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://kpnet.dk/2018/08/14/ny-bog-af-ron-ridenour-det-hjernevaskede-usa-og-den-russiske-trussel/" rel="bookmark" title="Ny bog af Ron Ridenour: Det hjernevaskede USA og ‘den russiske trussel’">Ny bog af Ron Ridenour: Det hjernevaskede USA og ‘den russiske trussel’</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-author-name"><a href="http://kpnet.dk/author/klaus/">KPnet</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-08-14T17:34:18+00:00" >14. august 2018</time></span> </div> <div class="td-excerpt"> Den amerikanske aktivist, journalist og forfatter Ron Ridenour - i mange år bosiddende i Danmark - tager i sin nye sværvægter af en bog... </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td_ajax_infinite" id="next-page-td_uid_9_5b7693a712ce6" data-td_block_id="td_uid_9_5b7693a712ce6"> </div><div class="td-load-more-wrap td-load-more-infinite-wrap" id="infinite-lm-td_uid_9_5b7693a712ce6"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_9_5b7693a712ce6" data-td_block_id="td_uid_9_5b7693a712ce6">Vis flere<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <aside class="td_block_template_1 widget widget_text"><h4 class="block-title"><span>Om kpnet.dk</span></h4> <div class="textwidget"><p>Udgives af <a href="http://apk2000.dk" data-mce-href="http://apk2000.dk">Arbejderpartiet Kommunisterne</a> på Oktober Forlag</p> <p>Kontakt redaktionen på <a href="mailto:kompol@apk2000.dk" data-mce-href="mailto:kompol@apk2000.dk">kompol@apk2000.dk</a></p> <p><strong>Tidsskriftet Kommunistisk Politik</strong><br /> <a href="http://kpnet.dk/emner/Arkiv-KP2015_pdf.html" data-mce-href="http://kpnet.dk/emner/Arkiv-KP2015_pdf.html">Abonnement/Pdf Arkiv</a></p> <p><strong>Bliv medlem af Oktober Støttekreds</strong></p> <p><strong>Foreningen Oktober Forlag</strong><br /> Vesterfælledvej 1B<br /> 1750 København V</p> </div> </aside> </div> <div class="td-pb-span8"> <aside class="td_block_template_1 widget widget_text"><h4 class="block-title"><span>Kontakt – Forslag – Kommentarer</span></h4> <div class="textwidget">[contact-form to='kompol@apk2000.dk'][contact-field label='Navn' type='name' required='1'/][contact-field label='Email' type='email' required='1'/][contact-field label='Kommentar' type='textarea' required='1'/][/contact-form]</div> </aside> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Custom Facebook Feed JS --> <script type="text/javascript"> var cfflinkhashtags = "true"; </script> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 8.2 (rara) Deploy mode: deploy Speed booster: v4.9 uid: 5b7693a71bd31 --> <script type='text/javascript' src='http://kpnet.dk/wp-content/plugins/custom-facebook-feed/js/cff-scripts.js?ver=2.6.4'></script> <script type='text/javascript' src='http://kpnet.dk/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=8.2'></script> <script type='text/javascript' src='http://kpnet.dk/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.3'></script> <script type='text/javascript' src='http://kpnet.dk/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://kpnet.dk/wp-content/themes/Newspaper-child/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://kpnet.dk/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> <!-- Header style compiled by theme --> <style> .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-menu-item > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-menu-ancestor > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .current-category-ancestor > a, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > li > a:hover, .td-header-wrap .black-menu .sf-menu > .sfHover > a, .td-header-style-12 .td-header-menu-wrap-full, .sf-menu > .current-menu-item > a:after, .sf-menu > .current-menu-ancestor > a:after, .sf-menu > .current-category-ancestor > a:after, .sf-menu > li:hover > a:after, .sf-menu > .sfHover > a:after, .td-header-style-12 .td-affix, .header-search-wrap .td-drop-down-search:after, .header-search-wrap .td-drop-down-search .btn:hover, input[type=submit]:hover, .td-read-more a, .td-post-category:hover, .td-grid-style-1.td-hover-1 .td-big-grid-post:hover .td-post-category, .td-grid-style-5.td-hover-1 .td-big-grid-post:hover .td-post-category, .td_top_authors .td-active .td-author-post-count, .td_top_authors .td-active .td-author-comments-count, .td_top_authors .td_mod_wrap:hover .td-author-post-count, .td_top_authors .td_mod_wrap:hover .td-author-comments-count, .td-404-sub-sub-title a:hover, .td-search-form-widget .wpb_button:hover, .td-rating-bar-wrap div, .td_category_template_3 .td-current-sub-category, .dropcap, .td_wrapper_video_playlist .td_video_controls_playlist_wrapper, .wpb_default, .wpb_default:hover, .td-left-smart-list:hover, .td-right-smart-list:hover, .woocommerce-checkout .woocommerce input.button:hover, .woocommerce-page .woocommerce a.button:hover, .woocommerce-account div.woocommerce .button:hover, #bbpress-forums button:hover, .bbp_widget_login .button:hover, .td-footer-wrapper .td-post-category, .td-footer-wrapper .widget_product_search input[type="submit"]:hover, .woocommerce .product a.button:hover, .woocommerce .product #respond input#submit:hover, .woocommerce .checkout input#place_order:hover, .woocommerce .woocommerce.widget .button:hover, .single-product .product .summary .cart .button:hover, .woocommerce-cart .woocommerce table.cart .button:hover, .woocommerce-cart .woocommerce .shipping-calculator-form .button:hover, .td-next-prev-wrap a:hover, .td-load-more-wrap a:hover, .td-post-small-box a:hover, .page-nav .current, .page-nav:first-child > div, .td_category_template_8 .td-category-header .td-category a.td-current-sub-category, .td_category_template_4 .td-category-siblings .td-category a:hover, #bbpress-forums .bbp-pagination .current, #bbpress-forums #bbp-single-user-details #bbp-user-navigation li.current a, .td-theme-slider:hover .slide-meta-cat a, a.vc_btn-black:hover, .td-trending-now-wrapper:hover .td-trending-now-title, .td-scroll-up, .td-smart-list-button:hover, .td-weather-information:before, .td-weather-week:before, .td_block_exchange .td-exchange-header:before, .td_block_big_grid_9.td-grid-style-1 .td-post-category, .td_block_big_grid_9.td-grid-style-5 .td-post-category, .td-grid-style-6.td-hover-1 .td-module-thumb:after, .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown ul:after, .td_block_template_9 .td-block-title:after, .td_block_template_15 .td-block-title:before { background-color: #8e0011; } .global-block-template-4 .td-related-title .td-cur-simple-item:before { border-color: #8e0011 transparent transparent transparent !important; } .woocommerce .woocommerce-message .button:hover, .woocommerce .woocommerce-error .button:hover, .woocommerce .woocommerce-info .button:hover, .global-block-template-4 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-3 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-9 .td-related-title:after { background-color: #8e0011 !important; } .woocommerce .product .onsale, .woocommerce.widget .ui-slider .ui-slider-handle { background: none #8e0011; } .woocommerce.widget.widget_layered_nav_filters ul li a { background: none repeat scroll 0 0 #8e0011 !important; } a, cite a:hover, .td_mega_menu_sub_cats .cur-sub-cat, .td-mega-span h3 a:hover, .td_mod_mega_menu:hover .entry-title a, .header-search-wrap .result-msg a:hover, .top-header-menu li a:hover, .top-header-menu .current-menu-item > a, .top-header-menu .current-menu-ancestor > a, .top-header-menu .current-category-ancestor > a, .td-social-icon-wrap > a:hover, .td-header-sp-top-widget .td-social-icon-wrap a:hover, .td-page-content blockquote p, .td-post-content blockquote p, .mce-content-body blockquote p, .comment-content blockquote p, .wpb_text_column blockquote p, .td_block_text_with_title blockquote p, .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-subcat-filter .td-subcat-list a:hover, .td-subcat-filter .td-subcat-dropdown a:hover, .td_quote_on_blocks, .dropcap2, .dropcap3, .td_top_authors .td-active .td-authors-name a, .td_top_authors .td_mod_wrap:hover .td-authors-name a, .td-post-next-prev-content a:hover, .author-box-wrap .td-author-social a:hover, .td-author-name a:hover, .td-author-url a:hover, .td_mod_related_posts:hover h3 > a, .td-post-template-11 .td-related-title .td-related-left:hover, .td-post-template-11 .td-related-title .td-related-right:hover, .td-post-template-11 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td-post-template-11 .td_block_related_posts .td-next-prev-wrap a:hover, .comment-reply-link:hover, .logged-in-as a:hover, #cancel-comment-reply-link:hover, .td-search-query, .td-category-header .td-pulldown-category-filter-link:hover, .td-category-siblings .td-subcat-dropdown a:hover, .td-category-siblings .td-subcat-dropdown a.td-current-sub-category, .widget a:hover, .td_wp_recentcomments a:hover, .archive .widget_archive .current, .archive .widget_archive .current a, .widget_calendar tfoot a:hover, .woocommerce a.added_to_cart:hover, .woocommerce-account .woocommerce-MyAccount-navigation a:hover, #bbpress-forums li.bbp-header .bbp-reply-content span a:hover, #bbpress-forums .bbp-forum-freshness a:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-freshness a:hover, #bbpress-forums .bbp-forums-list li a:hover, #bbpress-forums .bbp-forum-title:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-permalink:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-started-by a:hover, #bbpress-forums .bbp-topic-started-in a:hover, #bbpress-forums .bbp-body .super-sticky li.bbp-topic-title .bbp-topic-permalink, #bbpress-forums .bbp-body .sticky li.bbp-topic-title .bbp-topic-permalink, .widget_display_replies .bbp-author-name, .widget_display_topics .bbp-author-name, .footer-text-wrap .footer-email-wrap a, .td-subfooter-menu li a:hover, .footer-social-wrap a:hover, a.vc_btn-black:hover, .td-smart-list-dropdown-wrap .td-smart-list-button:hover, .td_module_17 .td-read-more a:hover, .td_module_18 .td-read-more a:hover, .td_module_19 .td-post-author-name a:hover, .td-instagram-user a, .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-pulldown-syle-2 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i, .td-pulldown-syle-3 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more span, .td-pulldown-syle-3 .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more i, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-display-option:hover i, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-link:hover, .td-block-title-wrap .td-wrapper-pulldown-filter .td-pulldown-filter-item .td-cur-simple-item, .global-block-template-2 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-5 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-6 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-7 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-8 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-9 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-10 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-11 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-12 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-13 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-14 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-15 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-16 .td-related-title .td-cur-simple-item, .global-block-template-17 .td-related-title .td-cur-simple-item, .td-theme-wrap .sf-menu ul .td-menu-item > a:hover, .td-theme-wrap .sf-menu ul .sfHover > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-menu-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-category-ancestor > a, .td-theme-wrap .sf-menu ul .current-menu-item > a, .td_outlined_btn { color: #8e0011; } a.vc_btn-black.vc_btn_square_outlined:hover, a.vc_btn-black.vc_btn_outlined:hover, .td-mega-menu-page .wpb_content_element ul li a:hover, .td-theme-wrap .td-aj-search-results .td_module_wrap:hover .entry-title a, .td-theme-wrap .header-search-wrap .result-msg a:hover { color: #8e0011 !important; } .td-next-prev-wrap a:hover, .td-load-more-wrap a:hover, .td-post-small-box a:hover, .page-nav .current, .page-nav:first-child > div, .td_category_template_8 .td-category-header .td-category a.td-current-sub-category, .td_category_template_4 .td-category-siblings .td-category a:hover, #bbpress-forums .bbp-pagination .current, .post .td_quote_box, .page .td_quote_box, a.vc_btn-black:hover, .td_block_template_5 .td-block-title > *, .td_outlined_btn { border-color: #8e0011; } .td_wrapper_video_playlist .td_video_currently_playing:after { border-color: #8e0011 !important; } .header-search-wrap .td-drop-down-search:before { border-color: transparent transparent #8e0011 transparent; } .block-title > span, .block-title > a, .block-title > label, .widgettitle, .widgettitle:after, .td-trending-now-title, .td-trending-now-wrapper:hover .td-trending-now-title, .wpb_tabs li.ui-tabs-active a, .wpb_tabs li:hover a, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab.vc_active > a, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container .vc_tta-tab:hover > a, .td_block_template_1 .td-related-title .td-cur-simple-item, .woocommerce .product .products h2:not(.woocommerce-loop-product__title), .td-subcat-filter .td-subcat-dropdown:hover .td-subcat-more, .td_3D_btn, .td_shadow_btn, .td_default_btn, .td_round_btn, .td_outlined_btn:hover { background-color: #8e0011; } .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active { background-color: #8e0011 !important; } .block-title, .td_block_template_1 .td-related-title, .wpb_tabs .wpb_tabs_nav, .vc_tta-container .vc_tta-color-grey.vc_tta-tabs-position-top.vc_tta-style-classic .vc_tta-tabs-container, .woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs:before { border-color: #8e0011; } .td_block_wrap .td-subcat-item a.td-cur-simple-item { color: #8e0011; } .td-grid-style-4 .entry-title { background-color: rgba(142, 0, 17, 0.7); } .td-header-top-menu, .td-header-top-menu a, .td-header-wrap .td-header-top-menu-full .td-header-top-menu, .td-header-wrap .td-header-top-menu-full a, .td-header-style-8 .td-header-top-menu, .td-header-style-8 .td-header-top-menu a { color: #ffffff; } .top-header-menu .current-menu-item > a, .top-header-menu .current-menu-ancestor > a, .top-header-menu .current-category-ancestor > a, .top-header-menu li a:hover { color: #000000; } .td-header-wrap .td-header-menu-wrap-full, .sf-menu > .current-menu-ancestor > a, .sf-menu > .current-category-ancestor > a, .td-header-menu-wrap.td-affix, .td-header-style-3 .td-header-main-menu, .td-header-style-3 .td-affix .td-header-main-menu, .td-header-style-4 .td-header-main-menu, .td-header-style-4 .td-affix .td-header-main-menu, .td-header-style-8 .td-header-menu-wrap.td-affix, .td-header-style-8 .td-header-top-menu-full { background-color: #8e0011; } .td-boxed-layout .td-header-style-3 .td-header-menu-wrap, .td-boxed-layout .td-header-style-4 .td-header-menu-wrap, .td-header-style-3 .td_stretch_content .td-header-menu-wrap, .td-header-style-4 .td_stretch_content .td-header-menu-wrap { background-color: #8e0011 !important; } @media (min-width: 1019px) { .td-header-style-1 .td-header-sp-recs, .td-header-style-1 .td-header-sp-logo { margin-bottom: 28px; } } @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td-header-style-1 .td-header-sp-recs, .td-header-style-1 .td-header-sp-logo { margin-bottom: 14px; } } .td-header-style-7 .td-header-top-menu { border-bottom: none; } .td-header-wrap .td-header-menu-wrap .sf-menu > li > a, .td-header-wrap .header-search-wrap .td-icon-search { color: #ffffff; } @media (max-width: 767px) { body .td-header-wrap .td-header-main-menu { background-color: #8e0011 !important; } } .td-post-content, .td-post-content p { color: #333333; } .td-page-content p, .td-page-content .td_block_text_with_title, .woocommerce-page .page-description > p { color: #333333; } ul.sf-menu > .td-menu-item > a { text-transform:none; } .td-post-content p, .td-post-content { font-size:16px; } </style> </body> </html>