De virkelige angreb på ytringsfriheden

Strøtanker

Kommunistisk Politk 20, 2012

I forlængelse af dommen mod ROJ-TV gik justitsminister Morten Bødskov helt i selvsving og lovede en lovændring vendt mod radio- og tv-støtte til terrororganisationer.

Kulturministeriet udsendte den 7. september er udkast til lovændring til høring i en række af de berørte radio- og tv-organisationer med høringsfrist den 8. oktober.

Morten Bødskov

Ændringsforslaget blev dog ikke udsendt til radiolytterne og tv-seerne. Vi fik altså ikke – som dem, der vel først og fremmest er berørt – mulighed for at komme med udtalelser.

Loven indeholder i forvejen en paragraf, hvorefter kulturministeren kan fastsætte regler for programvirksomheden, herunder regler om indholdet. Nu skal det partout fastslås, at programmerne ”ikke på nogen måde må fremme terrorisme”.

Det er en vanvittig gummiparagraf, der kan bruges til hvad som helst.

Hvornår fremmes terrorisme? Må man nævne terrorister ved navn, f.eks. Anders Fogh Rasmussen? Eller fortælle om den udbredte brug af masseødelæggelsesvåben ved hjælp af droner og ulovlig overvågning?

Hvad er terrorisme? Det er åbenbart ikke terrorisme at bombe Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien tilbage til stenalderen eller at indespærre en hel befolkning i Gaza.

Men hvor mange gange må man nævne PFLP, Fighters & Lovers eller væbnede oprør mod vest-venlige diktaturer i Saudi-Arabien, Colombia eller andre steder?

Der er da også indkommet en lang række høringssvar, der påpeger de mange muligheder for misbrug af en sådan paragraf. Danmarks Journalistforbund siger, det er et skridt mod mere kontrol over frie medier. Sammenslutningen af medier i lokalsamfundet mener, det vil indskrænke ytringsfriheden.

Seniorkonsulent i Danske Medier Christina Moshøj siger til Politiken, at ”medierne skal turde kaste sig ud i dokumentarudsendelser, der oplyser befolkningen om ømtålelige emner og synspunkter, uden at være bange for at miste sendetilladelsen”.

Lovændringen skal formentlig behandles snart, da den er sat til ikrafttræden pr. 1.1.2013.

Dagen efter høringsfristens udløb indgik S-R-SF-V-DF-K-Ø en medieaftale for 2012-2014. Et forlig, der ser ud til i høj grad at ville begrænse lokalradioernes mulighed for at beskæftige sig med andet end lokalt stof ved kun at give ”støtte til programvirksomhed, som reelt har et publikum, og som handler om lokale forhold”.

Så det bliver op til lokalradioen at få forklaret, at om Danmark går i krig eller EU bliver en finansunion, så er det et lokalt forhold.

Der skal foreligge konkrete forslag til ændring af støttesystemet og tilladelsessystemet, således at der også, for så vidt angår udstedelse af tilladelser, sikres fokus på lokalt indhold.

Forslagene skal foreligge 1. marts 2013.

Medieaftalen handler også om, hvordan sendenettet skal digitaliseres, og også her forsøges mulighederne for uafhængigt lokalt græsrodsradio- og tv indskrænket.

Det er dog stadig usikkert, hvordan det vil komme til at foregå, men hensigten er klar.

De få åndehuller, der findes i dag, som ikke er kontrolleret af staten, forsøges på den måde lukket og slukket. Det skal de ikke få held til!


Se også

Danske medier frygter ny terrorlov
nudem.dk

Pressemeddelelse – ROJ TV
nudem.dk 10. oktober 2012

Netavisen 17. oktober 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne