Budgetforlig i Aarhus og Randers: Profit på velfærd og ny nedskæringsrunde


Vi vil ikke sælges: Protest mod udlicitering på rådhuset i Aarhus

Under overskriften ’Fornyet og styrket gennem krisen’ vedtog Aarhus Byråd budgettet for 2013. Resultatet blev netto endnu et nedskæringsbudget.

Selvom der tilføres penge til visse områder betyder tallene en nedskæring på 150 millioner pr. år fordelt bredt over alle velfærdsområder. Et forslag fra Enhedslisten om at hæve grundskyld og dækningsafgift (erhvervsskat) blev afvist. EL og DF stemte imod budgetforliget som efter planen 2. behandles og vedtages den 11. oktober.

Øremærkede penge til de 0–6-årige er forsvundet

38 millioner der var bevilget fra staten til børneområdet specielt til at hæve normeringerne er sporløst forsvundet ned i kommunens store kasse. Til gengæld skal daginstitutionsområdet spare 9 millioner pr. år!

Strejken på plejecentrene

Som de strejkende sosu-ansatte meget tydeligt demonstrerer betyder status quo ikke, at det står godt til.

Formodentligt pga strejken blev de bebudede nedskæringer på plejeområdet droppet, men da det oprindelige budget betød helt uacceptable forhold for både de ældre og de ansatte er det ikke tilstrækkeligt til at glæde sig og tro problemerne løst.

Og sundhed og omsorg skal stadig spare 34,8 millioner pr. år, bare på andre områder.

Efterslæb

Det samme gælder i større eller mindre grad på mange felter. F.eks. er det beregnet at der på opgaver som vedligeholdelse af veje, stier, broer, fortove, grønne områder mm er et stort efterslæb i forhold til at bevare niveauet. Ligesom beregninger på befolkningstilvæksten for Aarhus viser at alene det at bevare niveauet ville betyde en ekstraudgift på 167 millioner, som altså ikke bevilges.

Profit på velfærd

Århus kommune har gennemført mange udliciteringer af kommunalt arbejde. Skrækeksemplet er skolerengøringen hvor man halverede rengøringstimerne. To private firmaer har måttet opgive efter hård kritik af standarden. Rengøringen var under al kritik og de ansatte under urimeligt arbejdspres. Det har dog ikke givet byrådsflertallet kolde fødder eller idéer om at tage skolerengøringen tilbage til sin velfungerende fortid.

To somre i træk har private rengøringsfirmaer kastet håndklædet i ringen i Aarhus, fordi de ikke magter rengøringen på de aarhusianske skoler. “Vi kunne ikke tjene penge på det. Tværtimod.

Det gik ikke op for os, hvor hårde de tre skoler rent faktisk er at gøre rent”, lød forklaringen fra den administrerende direktør i firmaet Alliance Plus.

Nyeste skud på stammen hvor byrådet overgiver et område til profitgivende virksomhed er udlicitering af plejeboliger, hvor kommunen i sidste uge gennemtrumfede at Bøgeskovhus Plejeboliger udliciteres. Man afviste desuden uden vaklen, at de ansatte selv kunne byde på arbejdet, på trods af at dette er i strid med kommunens egne regler.

De ansatte undrer sig særligt meget, fordi forvaltningen beskriver udliciteringen som et ”lærings- og innovations-projekt”.
”Og så er det da underligt, hvis ledelsen ikke vil lære af os, der kender hverdagen på Bøgeskovhus” som en af de ansatte sagde.

EU-stop for anlægsudgifter

Kommunalpolitikerne lader ikke til at føle sig trykket af de snævre rammer fra regering og EU, i hvert fald administrerer de gladelig indenfor dem. Et eksempel på EU-henstilling/diktat er forbudet overfor kommunerne mod at sætte anlægsarbejde i gang.

Kommunerne i KL havde tilsammen 18 milliarder til at sætte renoveringer og anlægsarbejde i gang. Regeringen med EU i ryggen nedlagde forbud mod dette og tillod kun arbejde for 15,5 milliarder. Politikken er åbenbart at forhindre skabelse af nye jobs og lokal ’kickstart’.

Randers

Også i Randers er der indgået budgetforlig. Her valgte 18 ud af 31 byrådsmedlemmer at skære 95 millioner bredt på velfærden mens man giver 39 millioner i skattelettelser til erhvervslivet. Pengene gives ved at den kommunale erhvervsskat (dækningsafgiften) sættes ned.

Borgmesteren i Randers Henning Jensen Nyhuus er socialdemokrat. Om den sænkede erhvervsskat siger han:
– De borgerlige påstår det virker, så nu prøver vi det.

Også borgmesterkollegaen i Aarhus Jacob Bundsgaard er socialdemokrat. Bundsgaard efterfulgte Nicolai Wammen og er ny formand for KLs arbejdsmarkedsudvalg.

Læs også

En principiel kamp: Strejke på flere plejecentre i Aarhus

Netavisen 23. september 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne