Lærerne skal løbe hurtigere

I Københavns budget for 2013 tales der om at satse på udvikling af folkeskolen. Men en stor del af pengene hentes hos lærere og pædagoger med effektivisering for 80,1 mill.kr. Ifølge Københavns Lærerforening tages 20 mill.kr. fra folkeskolelærernes arbejdstidsaftale og ved at forkorte elevfrikvartererne med 5 min. om dagen.


Hillerødgades Skole: Lukkes

Forud for budgetforhandlingerne i København stillede kommune krav om at der skulle spares 35 mill.kr. på folkeskolelærernes arbejdstidsaftale. De 20 mill. kr. blev fundet ved at reducere elevfrikvarterne og hermed lærernes arbejdstid med 5 minutter pr. dag.

De resterende mio. blev fundet ved at reducere skolernes i forvejen meget sparsomme tid til områder som vejlederopgaver, efteruddannelse, pædagogisk råd og lejrskoler.

I budget 2013 er der udmeldt en ”effektivisering” i Børne- og Ungdoms Forvaltningen på 80,1 mill kr.

”Størsteparten af denne besparelse hentes med helårsvirkning af besparelser fra budget 2012 på ’ny daginstitutionsstruktur’ og ’lærernes arbejdstid”, siger Københavns Lærerforening i sin årsberetning. Og videre at:

Samlet set blev Budget 2012, ligesom de to foregående års budgetter, et budget hvor vi vil være stadig færre lærere til at varetage arbejdet med et stigende antal elever, og hvor de foregående års besparelser bliver stadig tydeligere at mærke. Budget 2013 og de kommunale budgetrammer som sådan er tydeligt præget af, at der er krise i Danmark og i verden omkring os. Kommuneaftalen mellem KL og regering dikterer nulvækst i kommunerne, og der er som noget nyt nu også kommet stramninger i kommunernes anlægsmuligheder.”

Skolelukning

Indtil for nylig var et almindeligt kommunalt nedskæringsargument, at der blev flere og flere ældre i forhold til befolkningssammensætningen. Det viste sig ikke at holde stik.

Nu tales der i stedet om de mange nye børn og unge, der altid overrasker Københavns kommune hver gang en ny årgang skal starte i institution eller skole.

Fra møde omkring lukning af Hillerødgades Skole

Antallet af 6-15 årige i København vil stige med omkring 1.000 om året de næste fem år. Og selvom ca. en fjerdedel af disse forventes at starte på privatskole, vil det hvert år svarer til elever til en ny skole.

I budget 2013 planlægges en ny skole – en Europa-skole, og endnu en gang en skolelukning – denne gang af Hillerødgade skole.

”Skolelukningen af minder mest af alt om en desperat hovsaløsning. Det er beskæmmende og sørgeligt, at en skole, der virkelig har kæmpet for et fattigt kvarter og dets børn, blev lukket på så uskøn en måde. Hillerødgades Skole var en skole, der lykkedes flot med de mange og svære opgaver i et belastet boligområde, og skolen fik skabt livsduelige unge”, udtaler formanden for Københavns Lærerforening i sin beretning.

Læs også
Indenfor rammerne: Københavns budgetforlig 2013

Netavisen 21. august 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne