Torturbødler holdes ikke ansvarlige

Af Marjorie Cohn

Danske soldater udleverede fanger til tortur. Nu forhindrer den amerikanske præsident retsforfølgelse af torturbødlerne.

Obama-administrationen har lukket sagerne om retsforfølgelse af folk, som krænkede amerikansk og international lov ved at godkende og praktisere tortur og mishandling af fanger i amerikansk varetægt.

Sidste år meddelte justitsminister Eric Holder, at hans ministerium i alt kun ville undersøge to hændelser, hvor CIA-forhør endte med forhørte fangers død. Han meddelte, at justitsministeriet ’har besluttet, at en større kriminel efterforskning af de tilbageblevne sager ikke er berettiget’.

Med denne beslutning gav Holder amnesti til talrige af Bush’s embedsmænd, advokater og forhørsledere, som fastsatte og gennemførte en politik præget af grusom behandling. Nu har justitsministeren givet fripas til de ansvarlige for Gul Rahmans og Manadel al-Jamadis død.

Rahman frøs ihjel i 2002 efter at være klædt nøgen og blevet lænket til et koldt cementgulv i det hemmelige afghanske fængsel kendt som Salt Pit. Al-Jamdi døde efter at være hængt op i loftet i håndleddene, der var bundet bag hans ryg.

Parlamentsmedlem Tony Diaz, der overværede torturen af al-Jamadi, sagde, at blodet strømmede fra munden ’som fra en åben hane’, da han blev sænket ned på gulvet.

En militær obduktion konkluderede, at al-Jamadis død var et drab. Ikke desto mindre udtalte Holder, at ’baseret på den fuldt færdigt udarbejdede faktuelle redegørelse for de to dødsfald, har ministeriet afstået fra retsforfølgelse, da det tilgængelige bevismateriale ikke er tilstrækkeligt til at opnå og få fastlagt en dom, der er hævet over en hver rimelig tvivl’.

Amnesti for torturbødler er uacceptabel.

General Barry McCaffrey erklærede:
“Vi torturerede folk nådesløst. Vi myrdede sandsynligvis folk i snesevis i dette forløb, både hæren og CIA”.

Generalmajor Anthony Taguba, der ledte Abu Ghraib-undersøgelsen, skrev:
”Der er ikke længere tvivl om, at [Bush] administrationen har begået krigsforbrydelser. Det eneste spørgsmål, der mangler at blive besvaret, er om de, der beordrede tortur, stilles til regnskab”.

Holder har besvaret Tagubas spørgsmål med et rungende ’Nej’.

Enkelte røster har antydet, at Holders beslutninger har været motiveret af politiske overvejelser. F.eks. Kenneth Roth, direktør for Human Rights Watch, der skrev:
”At grave den tidligere administrations forbrydelser op, ses som en distraherende og modsætningsfyldt opgave, når republikanske stemmer kan være nødvendige”.

Og at lukke sagerne, der skulle stille Bush’s embedsmænd til regnskab kan måske afværge endnu et republikansk angreb på Obama i de næste to måneder før præsidentvalget. Men Obama- administrationens beslutning om at lade lovbryderne gå fri er i sig selv en lovovertrædelse.

Den amerikanske forfatning fastslår, at præsidenten ’bør sikre, at lovene udføres med omhu’. Da USA ratificerede konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling eller straf, lovede man at udlevere eller retsforfølge de, som begår eller er medskyldige i udøvelse af tortur.

Geneve-konventionen kræver også, at vi retsforfølger eller udleverer folk, der begår eller er medskyldige til udøvelse af tortur

Der er 2 føderale lovkomplekser om at retsforfølge tortur: de amerikanske torturvedtægter og Krigsforbrydelses-loven, sidstnævnte straffer tortur som en krigsforbrydelse.

Tortur-konventionen er utvetydig. Intet, heller ikke en faktisk krigstilstand, kan påberåbes som retfærdiggørelse af tortur.

Ved at lade amerikanske embedsmænd, advokater og forhørsledere slippe af sted med tortur – og rent faktisk mord – har USA givet afkald på enhver ret til at udskælde eller straffe andre lande for deres krænkelser af menneskerettighederne

Marjorie Cohn er tidligere præsident for National Lawyers Guild og professor ved Thomas Jefferson School of Law, hvor hun underviser i strafferet og internationale menneskerettighedslovgivning. Hun holder foredrag om menneskerettigheder og USA’s udenrigspolitik over hele verden

Oversat af Stop Terrorkrigen efter Information Clearing House

Netavisen 17. september 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne