John Max Pedersen 1942-1992

Af Klaus Riis
Kommunistisk Politik 17, 2012

Den 4. september 2012 ville kommunisten og arbejderforfatteren John Max Pedersen være fyldt 70 år.

John Max Pedersen var en af de vigtigste forkæmpere for genskabelsen af et revolutionært kommunistisk parti efter DKP’s degeneration til et reformistisk parti i 1950’erne, hvor det omfavnede den sovjetiske revisionisme. Efter den 20. partikongres i SUKP forvandledes den engang socialistiske stat til et revisionistisk monstrum på vej mod fuldstændig genoprettelse af kapitalismen.

John Max var en vigtig skikkelse i 60’ernes og 70’ernes marxistisk-leninistiske bevægelse. Han tilsluttede sig DKP/ML et par år efter partiets stiftelse i 1978, hvor han blev valgt til Centralkomiteen. I en årrække var han en flittig skribent i Dagbladet Arbejderen, indtil alvorlig sygdom forhindrede ham i at fortsætte sin virksomhed både som forfatter og politiker. Han repræsenterede blandt andet DKP/ML (Marxistisk-Leninistisk Parti) i nogle valgudsendelser, hvoraf noget kan findes på youtube.

Han tog klart afstand fra den revisionistiske strømning i begyndelsen af 90’erne, som senere førte til splittelsen af DKP/ML (1997) og til partiets likvidering.

I 1984 blev ’Den røde tråd – Udvalgte politiske tekster 1969-83’ udgivet på DKP/MLs Nexø Forlag. Det er en fremragende samling af revolutionær journalistik og andre tekster, isprængt en stribe digte, nogle ikke tidligere offentliggjort i trykt form, men også fra tidsskrifter og blade som KFML’s Kommunist, Kommunistiske Arbejderes Røde Stjerne Nyt, KAPs Arbejderavisen, – og den socialdemokratiske avis Aktuelt, og fra 1982 i Dagbladet Arbejderen.

De er et glimrende indtryk for den marxistisk-leninistiske bevægelses holdninger og politik i hele perioden.

John Max Pedersen var samtidig den betydeligste kommunistiske forfatter i sin generation. Han skrev romaner, fortællinger, digte, agitpropteater – altsammen med arbejdere og arbejderklassen i centrum. Hans eneste digtsamling har titlen: ’At leve er at kæmpe’

Kort efter 50-års fødselsdagen i 1992 (9. september) valgte den uhelbredeligt syge John Max at afslutte sit liv .

Hans grundskolingsbog for unge revolutionære “Marxisme og leninisme for begyndere” blev udsendt efter hans død.

Kommunistisk Politik markerer 70-års dagen med 1. maj-talen, som han holdt for DKP/ML på Rød 1. maj i Odense i 1983.

94 X 1. maj

Andre tekster fra ‘Den røde tråd’

Demokratisk socialisme
Eksemplet Chile viser umuligheden af en fredelig vej til socialisme
Arbejderbladet oktober 1972

Vi der skal storme himlen
September 1981

Se også

John Max Pedersens indlæg i partilederdebaten ved t Folketingsvaget 1984 for Marxistisk-Leninistisk Parti
youtube video

Den røde tråd – det var kampen for et marxistisk-leninistisk parti
B.C. Andersen om John Max Pedersen

I det væsentlige: Nogle malerier af John Max Pedersen
Af Franz Krejbjerg

Kommunistisk presse gennem 30 år
Samtale med Klaus Riis

Netavisen 3. september 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne