Forsvar immigranternes og flygtningenes rettigheder

Udtalelse fra International Migrants Alliance-Europa i forbindelse med årsdagen for vedtagelsen af EU’s hjemsendelses direktiv den 18. juni, der markeres som en SKAMMENS DAG og samtidig som en MINDEDAG for de som døde i forsøget på at finde tilflugt i EU eller i detentions- og asylcentre

På det første møde i den europæiske sektion af International Migrants Alliance i april 2012, har vi forpligtet os til at sætte et Stop for kriminalisering, fængsling og deportation af papirløse (undocumented) immigranter og flygtninge, der arbejder og bor i lande, der tihører den Europæiske Union (EU).

Disse undertrykkende forholdsregler er det direkte resultat af EU’s hjemsendelsesdirektiv, som blev vedtaget den 18. juni 2008 i Europaparlamentet. Det er nu blevet overført til nationale love om immigration og asyl i de 27 EU lande og er blevet udbygget siden 2010.

Vi vender os mod EU hjemsendelsesdirektiv, som vil kriminalisere de papirløse og gøre de 12 millioner papirløse immigranter og flygtninge, der bor og arbejder i EU, til genstand for udvisning.

Vi fordømmer direktivets uretfærdige natur, der behandler den papirløse som kriminel og gør ham til genstand for anholdelse, fængsling og deportation, blot fordi han mangler papirer. Med et enkelt pennestrøg kriminaliserer direktivet et menneske, som er fanget i den situation at være papirløst. Imidlertid fastholder vi, at ’Intet menneske er illegalt!’

Vi vender os mod de andre uheldsvangre bestemmelser i direktivet, der udvider detentionsperioden fra 30 dage til 18 måneder og forbyder tilbagevenden til EU før 5 år efter deportationen.

EU’s hjemsendelsesdirektiv er det indre udtryk for og en udvidelse af ’Fort Europa’-politikken, som har resulteret i massive brud på menneskerettighederne for immigranter og flygtninge ved de ydre EU-grænser, især for dem, der kommer fra Nordafrika og har forsøgt at krydse Middelhavet for at søge tilflugt i Europa.

Krige og politiske konflikter har skabt et stort antal flygtninge. Den amerikansk og NATO-ledte invasion af Libyen og Afghanistan krænkede disse landes uafhængighed og suverænitet, ødelagde folkets liv og ejendom, og forårsagede massive fordrivelser af deres befolkning. Det rapporteres, at 50.000 flygtninge fra Nordafrika har krydset Middelhavet for at søge tilflugt i Europa på flugt fra de imperialistiske krige og tidligere diktatoriske regimer. Men de er ikke velkomne i Europa. Medierne har levende rapporteret om de elendige forhold i detentionscentre som i Lampedusa og i Grækenland. Desuden er mange unge tunesiske mænd, som havnede i Lampedusa, endt i de italienske ’Centre for Identifikation og Udvisning’.

”Med de kroppe, de har krydset havet med, prøver de nu at springe over de indhegninger, hvor de nu er blevet spærret inde” – det er en ironisk modtagelse fra den italienske stat af sønner af ’det arabiske forår’, som hyldede frihedens og demokratiets værdier.

Vi støtter de tunesiske familiers kampagne for eftersøgningen af i hundredvis af savnede tunesiske flygtninge, som har sejlet over Middelhavet til Italien. De forlanger information fra de italienske myndigheder om, hvor deres sønner og døtre er. Er de tilbageholdt i Centrene for Identifikation og Udvisning? Og hvis de er det, forlanger de øjeblikkelig information. Samtidig kan de ikke forstå, hvorfor detentionscentre og fængsler venter folk, der søger tilflugt i et europæisk land.

Vi støtter appellen fra Karim Mbarkis far (som personligt udformede en appel til de delegerede på IMA’s europæiske møde i Rom i april 2012), en tunesisk flygtning, som stadig er savnet efter at have søgt tilflugt i Italien.

Desuden må vi ikke glemme, at EU er ansvarlig for den 18.244 immigranter og flygtninges død siden 1988, som det er grundigt dokumenteret.(*) EU har skabt et specielt grænseagentur kaldet FRONTEX, som har bevogtet de eksterne europæiske grænser og med magt har bortjaget både med immigranter og flygtninge fra Nordafrika, der forsøgte at krydse Middelhavet for at søge tilflugt i EU. Tusinder er døde, også kvinder og børn, af drukning, sult, dehydrering og sygdomme. Alene i 2011 døde 1100 til havs.

Vi siger:

Nej til Fort Europa!

Nej til EU’s hjemsendelsesdirektiv!

Forsvar immigranter og flygtninges menneskerettigheder og velfærd!

(*) Ifølge Fort Europa af Gabriele del Grande.

http://fortresseurope.blogspot.nl/2006/02/immigrants-dead-at-frontiers-of-europe_16.html

Netavisen 4. september 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne