’Fodrer hunden med sin egen hale’

Finanslov 2013 og kickstarten der kiksede

At kontanthjælpsmodtagere skal betale for en beskeden redningsplanke til dagpengemodtagere på vej ud over kanten undrestreger, hvor grotesk og beskidt finanslovforslaget for 2013 egentlig er

Kommunistisk Politik 17, 2012

Socialdemokratisk valgplakat fra '60'erne
Socialdemokratisk valgplakat fra ’60’erne

Et finanslovforslag bliver altid forberedt med positive overskrifter, styret fra ministeriet. De ved at der ikke er mange, om nogen overhovedet, der nogensinde vil læse de fire tykke bind, der udgør forslaget. Det, der står med småt, gemt væk langt nede i dokumenterne, kan måske blive fundet af en kvik journalist eller politiker på et senere tidspunkt, før vedtagelsen, og så komme frem i offentligheden. De allerfleste ubehagelige overraskelser kommer først, når de skal omsættes i praksis.

Finanslov 2013 er ingen undtagelse. Den hedder såmænd ’På vej mod et stærkere Danmark’ og forskræppet forkyndte, at
”Regeringen afsætter næsten 3 mia. kr. ekstra til uddannelse, og der holdes fast i et meget højt niveau på 20,2 mia. kr. i offentlige forskningsbevillinger. Regeringen styrker også indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed med 600 mio. kr. i perioden 2013-2016 og afsætter 600 mio. kr. ekstra over 3 år til at opkvalificere flere ledige. Derudover afsætter regeringen 3,9 mia. kr. over de kommende år til en ny bro over Storstrømmen.”

Og det lyder jo godt, om end beskedent, alt sammen.
Der er derfor grund til at kigge lidt nærmere på det.

En lille milliard mere til EU

Den berygtede skattereform, som tager fra de fattigste, folk på overførselsindkomster og giver til de rige, skulle derudover til dels finansieres gennem en ’EU-rabat’ på en milliard kroner – altså ved at Danmark skulle betale en mia. mindre i kontingent til klubben. EU-kommissionen har meddelt, at Danmark ikke opfylder betingelserne for at få reduceret betalingen, men regeringen har fastholdt, at det ikke bliver noget problem.

Men ifølge finanslovforslaget stiger betalingen til EU  med 700 millioner danske kroner. I 2013 er der afsat 20,3 mia. kroner til EU. Men i 2012 var det 19,6 mia. kroner.

Som så mange gange før hænger regeringens løfter ikke sammen med dens praksis.

Danskerne betaler mere end 20 milliarder kroner om året for at understøtte et projekt, vendt mod det store flertals interesser. De kunne spares hvert år ved udtræden.

Arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere

–  Forslaget til finanslov for 2013 er den gamle historie om, at rovdyrerne får de store lunser, og  hunden der fodres med sin egen hale, siger talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne Troels Riis Larsen.

– Det er en skandale, at SRSF-regeringen ikke sætter arbejder i gang i større omfang. Finansloven er reelt et nedskæringsbudget og et budget, der forstørrer arbejdsløsheden. Det regner med en yderst beskeden vækst, og den vil reelt blive endnu mindre.

– I stedet for at indrømme, at dagpengereformen var beskidt og ascocial og omstøde den – dvs genindføre en dagpengeperiode på 4 år og et halvt års optjeningsperiode- vil man give en slags plaster på såret ved at lade kontanthjælpsmodtagere betale for at redde nogle af de mange tusinder, der pr. 1. januar 2013 trues af ruin og social og personlig deroute.

– Det er hunden og halen og grotesk og kynisk over enhver forstand, siger Troels Riis Larsen.

Finansloven vil nemlig fjerne en halv milliard kroner årligt fra kommunernes aktiveringspulje, der er på 6 milliarder kr. Disse penge skal bruges til uddannelse af ufaglærte ledige, som dermed skulle få en lille og usikker redningsplanke inden de opsluges af dagpengestoppet.

– De svageste dagpengemodtagere kommer nu til at fjerne ressourcer fra de svageste kontanthjælpsmodtagere, som i forvejen ikke har det for let – og det finder vi ikke rimeligt, siger formanden for Kommunernes Landsforening Erik Nielsen (S).

Og den afgående socialrådgiverformand Bettina Post konstaterer:
– Regeringen ved jo godt, at man ikke kan fjerne en halv milliard, uden at det får konsekvenser. Men kontanthjælpsmodtagerne har jo ikke noget talerør eller nogen formand, som bliver indkaldt til forhandlinger.

Finanslovforslaget forventer, at 158.000 danskere til næste år mangler  job. Det er 6000 flere end tidligere anslået. Og det regner med at den økonomiske vækst i 2013 bliver på 1,7 pct  mod 0,9 pct. i år. Boligpriserne vil angiveligt stige med 2,5 procent og det private forbrug med 2,3 procent.

Det er imidlertid optimistiske fugle på taget. Væksten bliver en del lavere end 0,9 pct. i 2012. Det viser helt nye tal fra Danmarks Statistik, der dokumenterer, at økonomien er i recession. Intet tyder på at 2013 vil bringe Danmark ud af krisen med næsten ’normale’ væksttal.
Regeringens politik er i sig selv en garant for det.

Social massegrav og lønløft til kongehuset

Finansloven vil halvere underskuddet på statsbudgettet – fra 73,5 mia. kr. til ca. 36.5 mia. kr.  Og det skal ske gennem nedskæringer og besparelser på de sociale budgetter. EU-rammerne skal overholdes for enhver pris. Også når det betyder flere arbejdsløse, at der tages fra kontanthjælpsmodtagere og langtidsledige havner i den sociale massegrav.

Der er derimod råd til at blive ved med at føre krig i Afghanistan og yderligere forstærke militariseringen af samfundet. Den nuværende regering vil være med, hvis der også skal føres krig mod Syrien eller Iran.

Og skattelettelserne til de bedst stillede på de fattigste bekostning står ved magt. Overførselsindkomsterne er hovedmålet, når regeringspartierne går på jagt.

Der snakkes meget om merbevillinger til uddannelser – men ved nærmere eftersyn viser de sig at være mikroskopiske. Systemet er gennemgående, at merbevillinger eller forbedringer betales af tilsvarende forringelser inden for samme område. Der snuppes f.eks. 300 millioner fra DSB, mens den gode nyhed er, at ’ Der bliver afsat 300 millioner kroner årligt fra 2013 til at sikre danskerne billigere bus og togbilletter uden for myldretiden.¨

Det er lidt mindre end det beløb, der bruges til at afpudse forgyldningen af kongehuset:
”Kongehuset får 400.000 kroner mere at leve for til næste år. I alt får dronning Margrethe og resten af den kongelige familie 96,8 millioner kroner næste år.”

Se også

Arbejderpartiet Kommunisterne: Skab arbejdspladser og jobs! Nej til finanslov 2013!

Netavisen 30. august 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne