Ca. 250 resultater


Indspark fra DKU
Kommunistisk Politik 14, 2012

1. juli overtog Cypern EU-formandskabet. Det afsluttede 6 måneders “postevandsformandskab” der ifølge Europaminister Wammen bød på “masser af knofedt og hårdt arbejde i fællesskab”. Der var ingen “store armbevægelser”- og åbenbart heller ikke champagne, da “det danske formandskab [beviste], at EU fortsat fungerer og kan skabe nye resultater og nye job trods en svær krisetid”.

Faktisk er det blevet til ikke færre end “250 helt konkrete resultater”.

Et par af de konkrete resultater fremhævede Helle Thorning da hun ved en tale i Europa-Parlamentet gjorde status over det danske formandskabs præstationer.

Som 2 hovedresultater fremhævede hun:
 -  Patentreformen der “kan medføre drastiske besparelser for virksomheder over hele Europa – penge der i stedet kan bruges til at skabe nye jobs”.
 - Roaming-direktivet der “vil medføre væsentlig lavere priser på mobiltelefoni i medlemslandene”, det vil “kort sagt, medvirke til vækst”.

Tænk engang hvordan Europa er blevet holdt tilbage, fordi det har kostet kassen at tjekke facebook på ferien. Og tænk på alle de jobskabende ideer der er gået tabt fordi det var for dyrt at patentere sig til monopolet.

Når Helle vælger at nævne disse 2 resultater som jobskabende, så er det ingen overraskelse, at de jobs, der er skabt, ikke helt matcher de jobs ,der er forsvundet.

Fra april til maj steg arbejdsløsheden i eurozonen med 0,1% til 11,1%. I hele mennesker er det ca. 17,56 mio arbejdsløse. Der er især en høj ungdomsarbejdsløshed. Både Spanien og Grækenland har rundet 50% og Italien er kommet over 36%.

Der er selvfølgelig ca. 248 andre konkrete resultater, og i rapporten “Europa i arbejde” bliver de gennemgået. Hvis man orker det er der mange gode eksempler på skriftsatte sprogperler.

Formuleringer som:
“[…] EU har styrket gennemførelsen af bredspektrede indsatser i regioner af strategisk og sikkerhedsmæssig betydning. Dette gælder blandt andet for Afghanistan, samt i forhold til naboområdet, hvor EU har fortsat implementeringen af den reviderede naboskabspolitik baseret på øget differentiering og landenes egne bedrifter, også i lyset af det Arabiske forår.”
efterlader ingen tvivl om at der er sket et eller andet, men hvad der er sket er ikke helt klart.

På trods af titlen “Europa i arbejde” fylder arbejde meget lidt i rapporten. Og helt generelt er resultaterne ikke imponerende.

Men rapportens sidste del tænder et lille lys i mørket. Under overskriften “Et certificeret bæredygtigt formandskab” fremhæves, at det danske formandskab som den første store internationale event har fået en international bæredygtighedscertificering, nemlig ISO20121.
Bl.a. fordi der var forbud mod flaskevand i mødecentrene og en begrænset gavepolitik.

Hvis man tænker over det, er det slet ikke nogen dårlig ide.

Tænk engang hvis EU begrænsede eller helt afskaffede de gaver, der bliver delt ud til bankerne. Det ville være første skridt i retningen af økonomisk genopretning.

Desværre er den slags gaver nok ikke omfattet af gavepolitikken. Det seneste topmøde har i hvert fald åbnet pungen for endnu en omgang bankstøtte.

Netavisen 8. juli 2012