Fra G20 til Rio+20

Leder
Kommunistisk Politik 13, 2012


Rio+20: Begræns jeres udledninger!

Se mere satire af Carlos Latuff
her

Den internationale politiske elite haster fra det ene dyrt opsatte show til det andet, som alle handler om at redde verden. Nutidens supermænd er lige nu på vej fra G20 i Mexico til Rio+20 – ja, i Brasilien.

Hvor det i begyndelsen af ugen drejede sig om at redde EU og verden ud af den økonomiske krise (og et par andre spørgsmål, såsom regimeskifte i Syrien), handler Rio+20 om miljø- og klimakrise og omstilling til grøn økonomi, grøn vækst, grøn produktion.

Det kan godt være, at der ikke er nogen, som ved det, men Danmark spiller faktisk en nøglerolle ved Rio+20. Det fremgår i al fald af det danske EU-formandskabs hjemmeside. Dér gås der bestemt ikke stille med dørene. Det hedder:

”Da Rio+20 finder sted under dansk EU-formandskab, spiller Danmark en helt central rolle i forhold til at sikre et ambitiøst resultat af konferencen.
De danske positioner i forhold til Rio+20-dagsordenen formuleres i et samarbejde med de øvrige EU-lande. EU anser Rio+20 som en enestående mulighed for at sikre fornyet politisk vilje til at realisere bæredygtig udvikling.

EU’s bidrag med ønsker til Rio+20 slutdokumentet indeholder bl.a. et forslag om en fælles FN køreplan for grøn økonomi. Køreplanen vil skulle indeholde specifikke mål og handlinger på det globale plan. Lande vil på frivillig basis skulle bestræbe sig på at leve op til køreplanens målsætninger og vil heri blive assisteret af FN-systemet og andre aktører, så som Verdensbanken, bilaterale donorer og den private sektor. I køreplanen vil indgå sektorer og områder som energi, vand, hav, landbrug, biodiversitet, kemikalier, ressourcer og affald, bæredygtige byer samt tværgående elementer som eliminering af miljøskadelige subsidier, grøn skattereform, kapacitetsopbygning mv.

Hvad angår de institutionelle rammer for bæredygtig udvikling, vil EU arbejde for mere effektive internationale institutioner, som styrker samarbejdet i forhold til bæredygtig udvikling, herunder en styrkelse af FN’s Miljøprogram (UNEP).”

Det lyder som det, der er: store ord, få realiteter. Store ord, som skal skjule, at miljøkrisen bliver stadig værre år for år. At 20 år efter den berømmede første Rio-konference, der mejslede budskabet om en ’bæredygtig udvikling’ fast og cementerede sloganet ’Tænk globalt! Handl lokalt’, er miljø- og klimakrisen blot taget til.

De forløbne to årtier har også understreget, at en tilgang gennem de internationale institutioner med de samme imperialistiske statsledere og de samme multinationale lobbyister, der står for en stadig større del af planlægning og politikudvikling i de store frelsershows, ikke duer til noget.

Det er blot fernis, der skal tilsløre miseren, skavankerne og den stadig dybere krise.

’Rio+20 er jakkesættenes maskerade,’ har John Holten-Andersen fra NOAH-Modvækst træffende kaldt det i en kommentar.

Den grønne retorik sløver opmærksomheden og giver monopolinteresserne noget, der ligner en progressiv fernis, samtidig med at de får rum til at fortsætte de klima- og miljøødelæggelser, som det angiveligt handler om at stoppe.

Officielt har Rio+20 tre centrale mål: at verdenssamfundet gradvist omstiller til en bæredygtig udvikling, hvor der satses på grøn økonomi, samt øget global lighed og fattigdomsbekæmpelse.

Hvorfor går det så den gale vej? Det giver Rio+20 og dets tusindtallige aktører ikke noget svar på, ligesom der ikke anvises reelle veje ud af krisen – hvilket de multinationale selskaber og deres præsidenter og statsledere heller aldrig vil kunne.

Kapitalisme og imperialisme er svorne fjender af virkelig grøn økonomi, global lighed og afskaffelse af den globale fattigdom. For de er selv årsagen til problemerne.

Som mafiosoerne hvidvasker byttet fra deres forbrydelser, grønvasker imperialisterne og kapitalisterne deres politik – fra G20 til Rio+20.

Og det er nøjagtig, hvad det danske EU-formandskab gør.

Netavisen 21. juni 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne