Trepartsforhandlingerne er stoppet

Presset på LO-toppen fra medlemmerne har fået Dansk Metals formand til at afvise angreb på fri- og feriedage. Regeringen må nu droppe trepartsforhandlingerne

LO-toppen gik til forhandlinger med regering og arbejdsgivere med lovning om at skaffe 4 milliarder fra arbejderne. Penge der gennem 2020-planen skulle omfordeles til de velbjærgede.

Men regeringens arbejdsgiverlogik – at arbejdskraftmangel er samfundets altoverskyggende problem i en tid med galloperende arbejdsløshed –  blev ikke accepteret blandt fagbevægelsens menige medlemmer. Barbering af efterlønnen, hævelse af pensionsalderen, minusoverenskomsten er ikke glemt, og skattereformen venter forude. Man har betalt så rigeligt og sagde stop.

Efter 10 års nedskæringer under VKO stemte danskerne en ny regering til magten i håbet om en ny politik. Men regeringen har aldrig haft intentioner om en ny politik. SRSF-regeringens politik er en nyliberal politik bundet til EU’s finanspagt til fordel for monopolerne og finanskapitalen – og mod arbejdernes og det store flertals interesser.

Klassesamarbejdet, som trepartsforhandlingerne er udtryk for, accepterer hensynet til denne politik og kan aldrig være vejen frem.

Som APK udtalte fra sin kongres i maj:
’APK opfordrer til modstand mod 2020-planen og alle dens reaktionære elementer. Vi opfordrer til at stoppe Thorning og Co’s nyliberale felttog og til at stoppe trepartsforhandlerne!’

Se
Nej til 2020-planen! Nej til øget arbejdstid og flere nedskæringer!

På tillidsmandsmøder landet over har fagtoppen fået medlemmernes vrede at føle. Oprøret ulmer og fagtoppen har ingen lyst til at udløse det, tværtimod.

Regeringen truer nu med at finde pengene andetsteds. Den såkaldte ’vækst i velfærd’ må droppes udtaler Thorning. Der var altså ikke tale om et lige bytte mellem fridage og forbedret uddannelse, hovedparten af de 4 milliarder skulle omfordeles til skattelettelser.

Kampen fortsætter. Regeringen er i dyb krise og arbejder på at finde nye veje.

En ’rød’ regering er fra arbejdsgiverside blevet anset som bedre end en åbent borgerlig når det kommer til at holde arbejderklassen i ro i nedskæringstider. Men efter knap 9 måneder ved magten ser det ud til at SRSF-regeringen står afklædt og med sit sande ansigt åbent for store dele af den danske arbejderklasse.

Se også
LO i gang med nyt forræderi: Stop trepartsforhandlerne

Netavisen 8. juni 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne