LO i gang med nyt forræderi: Stop trepartsforhandlerne

Protesterne mod et nyt forræderi fra fagtoppens side efter OK2012 med reallønsfald vokser kraftigt på arbejdspladser og i geledderne


FOAs reaktion på offentliggørelsen af en hemmelig forhåndsaftale mellem LO-toppen og regeringen om at sløjfe to fridage (helligdage!) ved de kommende trepartsforhandlinger fik Mogens Heunike, politisk ordfører for statsministerens parti, til at gå agurk på formanden Dennis Kristensen.

Forsvar helligdagene – Giv arbejdet til de ledige
Klik på billedet til facebook hjemmeside

Formanden for FOA har fuld opbakning blandt medlemmerne, når han kritiserer LO-toppen for forhandlinger i hemmelighed og afviser længere arbejdstid. FOA-formanden langer også ud efter Harald Børsting og hans inderkreds, når han forlanger at fjernelse af helligdagene sendes til urafstemning blandt de berørte – nemlig fagbevægelsens medlemmer.

Protesten fra FOA og Dennis Kristensen, og de vanvittige angreb på ham for at sætte velfærden og hans egne medlemmers interesser overstyr, viser at den socialdemokratiske partitop og dens kampfæller i LO er hårdt trængt. Det bliver sværere at luske en aftale igennem uden protester.

Lokale fagforeninger har meldt ud, at de vil protestere og demonstrere mod fridagsslagtningen og de ensidige angreb fra regeringen på de arbejdende og deres rettigheder.

Der er sendt mange appeller til regeringen om at lytte til arbejdspladserne. Nu ser det ud til at være ved at gå op for store dele af  de faglige funktionærer, at regeringen ikke vil tage fra de rige, og at LO-toppen er med på det hele. Deres egen troværdighed er på spil.

Der findes kræfter i fagbevægelsen og på arbejdspladserne, som er stærke nok til at stoppe trepartsforhandlerne, hvis de for alvor vil sætte sig i bevægelse – og det ikke bare skal blive ved lidt verbal kritik.

De kraftige reaktioner har forskrækket LO-toppen, som forsøger at trække i land uden at opgive arbejdstidsforlængelsen, som er principaftalt med regeringen og socialdemokraterne. Nu erklærer Harald Børsting, at der ikke skal arbejdes mere de første to år!

Se også

Forsvar helligdagene
Det Københavnske Tillidsrepræsentantnetværk har oprettet facebookside til forsvar for helligdagene

Fingrene væk fra vores fridage
Udtalelse fra Dansk Metal Region Midtjylland

FOA: Nej til at inddrage helligdage

Tre parter på samme side
KP10, 2012

Netavisen 22. maj 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne