Nej til skifergas

Kommunistisk Politk 7, 2012

På tværs af Europa går den vilde jagt på et nyt energieventyr. Stigende oliepriser globalt, spekulationer om oliereservernes størrelse og forsøget på at fremstille gasindustrien som olie- og kulindustriens bæredygtige efterfølger driver jagten på såkaldt ”naturgas” – herunder nu skifergas, også et fossilt brændstof.

Fremstillingen af gas som en ”grøn overgangsteknologi” fastholder illusionen om, at den vestlige verden kan fastholde vores energiforbrug, mens vi blot gør energikilden lidt renere.

Regeringer og energiselskaber fastholder nødvendigheden af gas som overgangsressource, men udvindingsmetoderne for gas og olie bliver stadig mere desperate og ubæredygtige. Skifergas er et af de seneste skud på stammen og er for alvor ved at gøre sit indtog i Europa.

Ifølge U.S. Energy Information Administration rummer den danske undergrund op mod 650 milliarder kubikmeter skifergas; det er omkring ti gange mængden af konventionel “naturgas”. Ti gange så meget af en gas, der er mere giftig og menneskefjendsk end både “naturgas” og kul!

I Danmark er det franske energiselskab Total E&P Denmark B.V. og den danske stats olie- og naturgasselskab, Nordsøfonden, i den indledende fase af en seksårig efterforskning, med planer om at begynde prøveboringerne i slutningen af 2012 i Nordjylland, mens to sites på Sjælland også er i sigte. Også Schuepbach Energy og Devon har fået tilladelser.

På omkring 4.000 meters dybde ligger en geologisk formation, der kaldes alunskiferformationen, hvor naturgassen findes. Alunskiferformationen i Nordsjælland og Nordjylland rækker ind i Norge, Sverige og Polen.
     
Planerne om at udvinde gas i Østvendsyssel er nu midlertidigt sat på standby. Efter en briefing af de nordjyske borgmestre 2. februar besluttede folketingets energiudvalg 9. februar, at de vil vide mere, inden de måske bliver stillet over for en ansøgning om udvinding af den kontroversielle energikilde.

Frankrig og for nylig Bulgarien har besluttet, at de slet ikke vil have skifergas.

EU spiller fedtspil. Der er så høje grænseværdier for, hvornår der foretages VVM-undersøgelser (vurdering af virkning på miljøet), at firmaerne aldrig kommer i nærheden af dem. Olieselskaber med tilladelse til at bore efter skifergas i EU kan derfor bore uden at skele til fælles EU-regler. Indvinding af skifergas er i det hele taget dækket mangelfuldt af EU-direktiver.

Fracking rykker tæt på

I 2010 rykkede hydrolic fracturing tættere på Danmark, da Royal Dutch Shell gik i gang med prøveboringer efter skifergas i Skåne.

Shells projekt mødte stærk modstand: Den lokale gruppe Heaven or Hell lavede oplysningsarbejde og manifestationer mod gasudvinding og for kommuners og lokalråds ret til at sige fra. I sommeren 2010 blev der holdt en klimalejr med deltagere fra hele Norden, der krævede Shell ud, og at de fossile brændsler forblev i jorden. Siden da har Shell meldt fra med gasudvinding i Skåne.

Sikker fremtid eller mere profit?

Både myndigheder og private firmaer fastholder, at sikkerheden omkring skifergasudvindingen er i top – ligesom sikkerheden var ved Deep Water Horizon og Fukushima. De fastholder, at faren for grundvandsforurening, gaslækager, kunstige jordskælv m.m., som i stigende grad forbindes med fracking i USA og England, er absolut minimal.

Udvindingen af skifergas kræver både store mængder land og enorme mængder ferskvand til en proces, der i sidste ende kan forgifte både land og vand.
Etableringen eller udvidelsen af gasanlæg er store industrielle projekter, der kræver en massiv og vedvarende økonomi for at være rentable. Med de store udgifter og de tidsmæssige omkostninger ved etableringen vil Danmark blive yderligere låst til gas som energikilde for de næste årtier.

Med skifergas kommer endnu en undskyldning for erhvervsliv og regering for at udskyde skabelsen af en bæredygtig energiforsyning, samtidig med at skifergas tegner en dyster fremtid for vores grundvand.

Giftige erfaringer

I USA, hvor fracking har været praktiseret i over ti år, slår flere og flere beboergrupper, miljøorganisationer og embedsmænd i statssystemet alarm over problemerne med forurening af drikkevandet omkring fracking-boringer over hele landet.

Ifølge bl.a. Paul Hetzler, tekniker ved New York stats Department of Environmental Conservation, ansvarlig for tekniske undersøgelser i forbindelse med fracking, er den nye gasudvindingsmetode en bombe under New Yorks drikkevand. U.S. EPA (Environmental Protection Agency) har med sikkerhed forbundet skifergasudvinding med grundvandsforurening.

Ren gylle

Rent drikkevand er en naturressource, der er også i Danmark ved at være knaphed på, bl.a. fordi landbruget har fået lov til at sprede gylle og pesticider.

Skifergasudvinding bruger af drikkevandet, forurener det og spreder flere giftstoffer, mens vi kan se i vejviseren efter bæredygtig energi.

Netavisen 5. maj 2012