Kamp til stregen mod Finanspagten

Kommunistisk Politik 4, 2012
Opdateret 22.02. 2012

Surprise! Surprise! Regeringens egne betalte jurister mener ikke, at finanspagten, der til evig tid binder Danmark til euroen og en nyliberal økonomisk politik, betyder suverænitetsafgivelse eller er i modstrid med grundloven. Så regeringen og europartierne kan med loven i hånd afvise en folkeafstemmning. Men justitsministeriet lovkyndige har af princvip aldrig ment, at EU betød suverænitetsafgivelse. Det var de samme, som mente, at den ulovlige krig mod Irak var i overenstemmelse med både FN og samme mishandlede grundlov.

Klik og skriv under!

Hver fjerde unge europæer er arbejdsløs. Ungdommen er dem, der kommer til at leve med resultatet af finanspagtens neoliberale politik, som vi skal bindes til ”i al evighed” amen, og traktaten får status af den nye bibel, hvorefter alt afgøres af præsteskabet i Brussel -med arbejdsløshed, social dumping, sociale nedskæringer, dårlige arbejdsforhold, privatiseringer af sundhed, uddannelse og institutioner til følge – alt sammen i den hellige markedsøkonomis navn.

Det er ikke noget under at der for tiden kommer der nye medlemmer til Folkebevægelsen mod EU i en lind strøm. Og også underskrifter kommer der, via nettet og gennem indsamlinger trods kulden på gader og stræder.

Der er en bred opslutning om folkeafstemning, men kun få, der går på gaden, hvor der ellers er god lejlighed til at få en snak om demokrati, krise, Euro og nedskæringer på alle måder.

Som nok bekendt er køreplanen for gennemførelsen af finanspagten, at der skal holdes europæisk topmøde den 1.-3. marts, hvor toppen af kransekagen formelt siger ja til pagten og lader sig fotografere. Derefter skal den ratificeres i de nationale parlamenter, så der skal kravet om folkelig debat og folkeafstemning gerne kunne høres i det ganske land. Folkebevægelsen planlægger en aktion for medierne i Købehavn den 3. marts og flere steder på gaden i dagene 1.-3.3. for at samle underskrifter.

I slutningen af marts planlægger en bredere koalition Forandring NU med bl.a. 3F og FTF, dele af LO og Greenpeace og FOA og sandsynligvis nogen ungdomsbevægelser en konference den 28. om bæredygtige sociale forandringer i Europaog en demonstration den 29.3. hvor der stilles krav til det danske formandskab.

Det bliver kun en demonstration af græske dimensioner, hvis vi nedefra sætter os i bevægelse og gør en indsats for det. Det skal først og fremmest være en stor demonstration, og den skal vise en klar modstand imod finanspagten og den neoliberalistiske udvikling af EU. Det kommer den kun til, hvis kravene rejses nedefra.

Hvor langt arrangørerne vil gå ses f.eks. af dette: I slutningen af januar forlød det, at Kommissionen arbejder på en forordning om konfliktretten og det kom også på dagsordenen for rådsmødet den 17. februar.

Det tvang Harald Børsting til at sige fra, i et brev til beskæftigelseskommissæren skrev han ”En EU-forordning om konfliktretten vil udgøre et alvorligt opgør med den danske model”. Hvilket også blev meldt klart ud til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

LO og Børsting syntes dog ikke, det var nødvendigt at til at følge den Europæiske Faglige Sammenslutning EFS’s opfordring til aktionsdag den 29. februar, altså lige inden topmødet, hvor det er planen at finanspagten skal vedtages. Pamperne har deres egen dagsorden og den er ikke vores.

Lad os give finanspagten kamp til stregen, nedefra.

Se også

Ingen overraskelse fra Justitsministeriet
Folkebevægelsen mod EU

Styrk indsatsen for traktat-afstemning!
Folkebevægelsen mod EU

Netavisen 22. februar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne