Terrordomme, terrorisme og norsk efterretningsvæsenPST og terrorisme

Kommunistisk Politik 3, 2012

Norsk dom for at planlægge terror – i Danmark PETs pendent – det norske PST – har brug for det

Nu er der også faldet dom i Norge mod muslimer, som angiveligt skulle have planlagt en terrorhandling mod den danske Muhammed-karikatur-tegner.

Mikael Davud og Sawad Sadek Saeed Bujak blev i tingsretten i Oslo den 30. januar  dømt for planlægning af terrorhandling mod Jyllands-posten i Danmark. De fik henholdsvis syv og tre et halvt års fængsel for angiveligt ’vage planer’, som retten ikke var sikker på ville være bragt til udførelse.

En tredje person fik tre måneders fængsel for at have bistået dette ’terrorforbund’, men ikke være involveret i terrorplanerne.

Det er første gang, der falder en terrordom mod muslimer i Norge – ikke for terror dér, men for vage planer i Danmark. Der er efterhånden ikke tal på, hvor mange der er dømt for ikke-gennemført terror mod Kurt Westergaard og Jyllands-posten!

Disse domme fremstår som en længe søgt ‘sejr’ for den norske udgave af PET, hvis leder netop har måtte fratræde p.g.a. åbenmundethed om norsk efterretningsvirksomhed – i Pakistan!

Den norske marxistisk-leninistiske organisation KPML (Kommunistisk Platform Marxister-Leninister) har i den følgende artikel behandlet PSTs politiske enøjethed

Af KPML, Norge

Det norske PST fokuserer ensidigt på venstrefløj og muslimer. Den højreekstreme terror anses ikke for farlig – heller ikke efter Utøya

I teorien bør PST – Politiets Sikkerhedstjeneste (modsvarende PET i Danmark) – have ansvaret for nationens sikkerhed. Man skal overvåge potentiel terrorisme og spionage i Norge.

Efterretningsvæsenet har været helt grundlæggende i heksejagten på venstrefløjen, hvor de har bortsløset millioner af skattekroner på overvågningen af lovlige kommunistiske organisationer samt andre venstreradikale i flere årtier uden at finde en eneste ting.

Derimod er de, der har øvet terror på norsk jord, højreekstremister. Højreekstremister har efter 2. verdenskrig stået bag flere angreb på norsk jord, fra at bombesprænge Oktober Boghandel i Tromsø til angreb på moskeer,  og som vi alle ved: Utøya den 22. juli 2011.

Dette burde have medført, at PST rettede sit hovedfokus mod den gruppe, som faktisk har gennemført flere terroraktioner på norsk jord. I stedet har man fortsat overvågningen af venstrefløjen, og i nyere tid har man rettet sit fokus mod muslimer. I Norge har muslimer ikke gennemført nogen terroraktioner. (…)

PST fik advarsler om Breivik længe før terrorangrebet og kunne have baseret sig på oplysninger fra flere hold, både fra Toldvæsenet og fra personer, der overvåger højreekstreme elementer i deres fritid. PST valgte at ignorere advarslerne og fortsatte med at overvåge en forkert målgruppe.

Oven på den 22. juli skulle man tro, at PST endelig vil tage den fascistiske trussel alvorligt, men nej da. PST slår fast, at man ikke begik fejl i sine rutiner, og at man fortsat vil fokusere på overvågningen af muslimer. 22. juli ændrer intet ved PST’s fokus, og PST vil fortsat fokusere på en gruppe, der ikke har udøvet t terror på norsk jord, frem for en gruppe, der ikke bare har begået terror, men  i flere tilfælde åbent har støttet terroraktioner. Nu senest den 17. januar 2012 viser PST, at de ikke evner at ændre fokus.

Med sit ensidige fokus på muslimer medvirker PST til øget muslimhad, noget der også var motivationen for Breivik.

Vi mener, at PST som aktør medvirker til større terrorfare på norsk jord, og mener, det er på tide at diskutere, om PST i hele taget bør eksistere i den nuværende skikkelse. (…)

Let forkortet

Originalartikel her

Netavisen 31. januar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne