EU: Krise, gæld og modstand


Indspark fra DKU
Kommunistisk Politik 3, 2012


27 millioner arbejdsløse i EU:
Generalstrejke i protest mod nedskæringer
i Gent, Belgien under EU-topmødet 30. januar 2012

Det næste halve års tid er Danmark formand for EU. Det betyder vi får fint besøg et par gange, og vi får lov at indlede møder med et lille oplæg.

Her i starten af formandskabet er fokus, naturligt nok, på gældskrisen, der præger Unionen og i særdeleshed det græske fallitbo.

Indtil videre har der været to løsningsforslag; kreditorerne fraskriver sig en stor del af gælden, og gældsplagede lande bliver sat under administration.

Den første ide har vist sig at være vanskelig. En håndfuld private fonde, af den grimme slags, opkøbte i sommers en masse græsk gæld fordi de troede det var en god investering. Det har det ikke rigtig været, og med udsigten til at måtte give afkald på en stor del af gælden har de fået tårer i øjnene. 

Faktisk er de blevet så kede af detat de har truet med at gå til Den europæiske Menneskeretsdomstol.
Privat ejendomsret er nemlig en menneskeret, og fonde er mennesker eller i hvert fald juridiske personer, og det er det, der tæller.

Gad vide om Karsten “Klynker” Nonbo også her mener,  at menneskerettigheder kun er noget man taler om i diktaturer?

Den anden ide har vist sig at møde modstand fra de lande, der har fået tilbud om at blive administreret. For første gang i meget lang tid har den græske regering samme holdning som den græske befolkning: Det græske statsbudget skal ikke styres af EU.
At det så allerede i vid udstrækning er tilfældet er en anden sag.

Ideen om at give EU mere magt over medlemslandene klinger godt hos det danske formandskab.

Allerede før detaljerne om finanspagten er forhandlet på plads, har Helle underskrevet aftalen og vedtaget en såkaldt budgetlov. Hun synes, det sender et stærkt signal til omverdenen om, at vi i Danmark tager økonomien alvorligt. Og det er et vigtigt signal at sende.

Fra et befolkningsmæssigt synspunkt ligner det mere et “Vi indskrænker vores økonomiske handlemuligheder, så vi i tilfælde af krise kan ende i samme situation som Grækenland”-signal.

Men vanen tror følger dansk EU politik devisen: “EU er godt, meget EU er meget godt”.
Og så er det lige meget,  hvad folket stemmer.

Men EU-konstruktionen har synlige revner og sprækker, og det tyder på, at den danske devise er meget forkert. På flere måder er Unionen svagere end nogensinde før, og det er en oplagt situation til at styrke modstanden mod EU.

Desværre er det indtil videre gået den anden vej,  og modstanden er meget beskeden og meget usynlig.
 Det er rimelig katastrofalt, for når kapital og storpolitik holder hånd på afgrundens rand, er der tradition for, at de springer i, hellere end at indrømme de tog fejl.

Under alle omstændigheder bør et dansk EU-formandskab ikke slutte uden mindst en stor-demo.

Så når dagene bliver lidt længere, og vejret lidt varmere,  kunne det være en ide at mødes og synliggøre modstanden mod EU.

Det kunne f.eks være 31/5 – 1/6,  hvor “Friends of the Precidency” mødes for at diskutere EUs “Multiannual Financial Framework“.

Find selv bedre ideer på eu2012.dk

Netavisen 8. februar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne