Hamma Hammami advarer mod regimet i Qatar – Tunesien og det arabiske forår: Et år efter

Tuneserne har fejret årsdagen for starten på folkerevolutionen og Ben Ali-regimets fald Men kampen for at nå dens mål fortsætter og det arabiske forår eksisterer endnu, selvom det støder på mange fjender

Kommunistisk Politik 2, 2012

PCOT – Arbejdernes Kommunistiske Parti i Tunesien – har sammen med den brede befolkning fejret to vigtige datoer i den tunesiske folkerevolution: Den 16. december var årsdagen for dens udbrud, da Mohammed Bouazizi i byen  Sidi Bouzid – revolutionens første martyr – satte ild på sig selv i protest mod elendige levevilkår og Ben Ali-regimets brutalitet.

Oprøret spredte sig som en løbeild til alle distrikter i landet og tvang til slut Ben Ali – Frankrigs, USAs og EU’s gode ven – til at opgive magten efter 23 år og flygte ud af landet den 14. januar 2011.

PCOT: Revolutionen må gå videre

I en erklæring ved årsdagen for revolutionen siger PCOT:

‘Et år efter udbruddet af revolutionen er det en fortsat process for at opnå dens mål og imødegå alle forsøg på at omgøre dem fra de på hinanden følgende regeringer efter Ben Alis fald. Disse regeringer, som var forbundet med det gamle regime gennemførte ikke de fundamentale reformer af de politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som folket ønsker for at slippe ud af mere end et halvt århundredes tyranni.

Resultatet af valgene til den grundlovgivende forsamling, som skal formulere revolutionens krav, har ikke kunne fjerne frygten i store dele af befolkningen. Den regerende koalition, anført af Ennahda (den ny Genfødelses-bevægelse) har indtil videre med sin optræden i den grundlovgivende forsamling og udenfor denne ikke signaleret, at vi bevæger os mod afskaffelse af de sidste rester af totalitarisme, men truer med dennes tilbagevenden i reaktionære udenlandske og indenlandske mindretals interesse,

De værste økonomiske og sociale betingelser er ikke blevet forandret, men er tværtimod blevet forværret i de senere måneder, hvad der er en forklaring på spredningen af protester og sit-ins, som undertiden antager voldelige former og somme tider af visse elementer bliver udnyttet til sabotagehandlinger og til at begå røverier.”

PCOT opstiller 13 krav for at tackle situationen. Deres almindelige retning fremgår f.eks. af disse

– Vedtagelse af en ny forfatning, som garanterer individuelle friheder og fuldstændig og offentlig garanteret lighed mellem kønnene og folkets suverænitet over staten og over landets ressourcer.

– Fastfrysning af priserne på basisvarer og sænkning af priserne på visse monopolvarer

– Garanteret ret til arbejde for de arbejdsløse og sikring af gratis transport og sundhedsbehandling

– Suspension af gældsbetalingerne i tre år

– Geninddrivelse af formuer ført ud af landet og indførelse af en særlig formueskat

Hamma Hammami advarer mod regimet i Qatar

Tunesien spillede en vigtig igangsætterrolle for de revolutionære processer i de arabiske lande, som under et er blevet kaldt ’det arabiske forår’. Men der har selvfølgelig ikke kun været revolutionære og demokratiske kræfter, som har sat sig i bevægelse.

De arabiske magthavere, som frygter opstandene, har på forskellige måder søgt at øve indflydelse på folkeopstandene. En af dem er regimet i Qatar – som financierer TV-stationen Al Jazzeera – og som indgik som en del af den vestlige krigskoalition mod Libyen.

PCOTs formand Hamma Hammami fremsætter  følgende kontante  advarsel i et interview med tunisialive.net i forbindelse med spørgsmålet om Qatars rolle i det arabiske forår:
– Regimet i Qatar er en fjende af Tunesien og den arabiske verden.

Qatar og Al Jazeera har deres egen dagsorden og forsøger at påvirke og styrke de ’moderate’ islamiske partier. Det nye regeringsparti i Tunesien er blevet beskyldt for at have modtaget økonomisk støtte fra Qatar.

– Qatar spiller en farlig rolle under USA’s paraply. Det er en regering, som tjener den amerikanske dagsorden og den har også direkte forbindelser med Israel. Qatars mål er ikke patriotiske, sagde Hammami, som osgå understregede, at Qatar søger at præge islamiske partier i samme retning:

– Qatar styrer folkelige islamiske partier hen imod at tjene amerikanske og vestlige interesser, og de er i stand til at opnå dette mål med de budskaber, Ennadha sender til USA og Vesten. Ennahda forsikrer helt grundlæggende Vesten, at forholdet mellem Tunesien og Vesten ikke vil ændre sig.
– Jeg har ikke konkret bevis for det, men det er min politiske analyse, tilføjede Hammami.

Om Al Jazeera konstaterede han, at den populære TV-stations rolle under valgkampagnen til den grundlovgivende forsamling var ’90 pct. pro-Ennahda’.

Netavisen 22. januar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne