Foghs arvtagere: Thorning-regeringen vil lukke Roj-TV

Anders Fogh lovede den tyrkiske regering at lukke RojTV Nu vil hans efterfølgere indfri løftet

Kommunistisk Politik 2, 2012


Foto: Kommunistisk Politik

Det er en udbredt opfattelse, at Anders Fogh Rasmussen lovede at lukke det kurdiske Roj TV, da skulle udnævnes til NATO-chef og det betydningsfulde NATO-land Tyrkiet var imod.

Ifølge avisen Hürriyet stillede Tyrkiet to betingelser for at støtte ham som generalsekretær – nemlig en undskyldning for profet-fornærmelsen og – ikke mindst – en lukning af den kurdiske TV-station, der er er torn i øjet på det officielle Tyrkiet.

Under et besøg i Ankara lige før tiltrædelsen sagde den vordende generalsekretær  ifølge samme avis, at ROJ-TV ville blive lukket i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis der blev fundet nogen forbindelse mellem TV-stationen og PKK, som er på både EU’s og USA’s liste over terroristorganisationer.

Med dommen i Københavns Byret den 10. januar er  TV-stationen dømt for at tillade PKK-repræsentanter at udtale sig uden at afbryde demo og for tilsvarende terrorlignende forhold, der gør det klart, at ROJ-TV ikker er tilhænger af ytringsfrihed, men af brutal terror.

Dermed var Fogh Rasmussens løfte tæt på at blive opfyldt. Der viste sig bare at være et problem: Ifølge dansk lov kan en terrordom ikke ramme et medie og tvinge det lukning. Det blev understreget i selve dommen. Ifølge dansk lov er det Radio- og TV-nævnet, der har autoritet til det.

I en pressemeddelelse om dommen fra nævnet hed det:
”Nævnet skal føre tilsyn med, at ROJ TV ikke tilskynder til had. Det følger af radio- og fjernsynslovgivningen. Nævnet har løbende fulgt straffesagen om terroropfordring, men der er ingen automatik imellem bedømmelsen efter straffeloven og efter radio- og fjernsynsloven.” …

Radio- og tv-nævnet traf i 2005, 2007 og 2008 afgørelser om, at ROJ TV ikke overtrådte medielovens forbud mod at tilskynde til had.

Vil lovgive for at lukke RojTV

Men et diplomatisk løfte til NATO-partner Tyrkiet er et løfte, som også Thorning-regeringen vedstår. Den er ilet både den tyrkiske regering – hvis opfattelse af ytringsfrihed begrænser sig til at sætte kurdiske journalister I spjældet og censurere og lukke kurdiske medier – og den ordensprydede NATO-generalsekretær til undsætning.

Vil Radio- og TV-nævnet ikke lukke Roj-TV, som har et meget stort  publikum i hele Europa og i de kurdiske regioner, er hele to ministre – justitsminister Morten Bødskov (S)  og kulturminister Uffe Elbæk (R)  – kommet på banen med en fælles erklæring om, at regeringen vil lovgive  imod den danske medielov, så man kan få lukket RojTV.

I erklæringen hedder det blandt andet:

” Danmark har et langvarigt og meget værdifuldt samarbejde med Tyrkiet om bekæmpelse af terrorisme.
Københavns Byret har som bekendt netop afsagt dom i straffesagen mod ROJ-tv. Begge parter har nu mulighed for at anke dommen. Radio- og tv-nævnet har endvidere oplyst, at nævnet på baggrund af dommen vil overveje, om der er grundlag for at indlede en ny sag efter radio- og fjernsynslovgivningen.

Hvis der er et hul i lovgivningen, skal det naturligvis lukkes.
Sammen vil vi derfor nu i Justitsministeriet og Kulturministeriet sikre, at lovgivningen på tilstrækkelig vis giver adgang til at skride ind over for radio- og tv-stationer, som opfordrer til terrorisme.”

Anke og principiel protest

ROJ TV har besluttet at anke byretsdommen, som ifølge juridiske eksperter ikke bare er yderst spinkel, men også på kant med menneskerettighederne. Der gøres imidlertid forsøg på at stoppe RojTV fra at sende videre inden appelsagen behandles. Blandt andet har den socialdemokratiske retsordfører Olle Hækkerup, der har forlangt RojTV’s sendetilladelse inddraget med det samme.

Dansk Journalistforbund ser sagen som principiel og forholder sig stærkt kritisk til byretsdommen og om muligt endnu mere kritisk til regeringens forsøg på forbud og censur.

Formanden for journalistforbundet Mogens Blicher Bjerregård siger til Modkraft:

– Sagen om ROJ TV er i høj grad principel for os. Ikke alene handler den om pressefrihed, den handler i høj grad også om den danske tradition for armslængde-princip mellem pressen og staten. Pressens uafhængighed må man ikke pille ved.

–  I sidste uge ville socialdemokraterne medieordfører Mogens Jensen lægge restriktioner for pressenævnet og nu taler Justits- og Kulturministeren om at politisere afgørelser, som er truffet en uafhængig instans som Radio- og TV nævnet. Det kan udvikle sig til en bombe under pressefriheden, siger han.

Bødskov og Elbæks villighed til at gøre regeringen i Tyrkiet tilpas, hvor 100 journalister sidder fængslet, er skandaløs -  og uhyggeligt afslørende for den reaktionære karakter af SRSF-regeringen.

Se også

Tyrkisk ’peber’ og norsk vandkraft
Kommunistisk Politik 2, 2012

Netavisen 17. januar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne