Somalia: EU vil i landkrig mod pirater

EU’s flåde forbereder sig på at slå til på land i det borgerkrigsramte Somalia

Kommunistisk Politik 1, 2012


EU-flådeaktion i Aden-bugten

I dybeste hemmelighed har EU’s forsvarspolitiske ledelse bedt den øverstbefalende for EU’s flådestyrke til bekæmpelse af pirater i Adenbugten ved Somalia (’Operation Atalanta’) om at udarbejde planer for, hvordan en militær indsats på landjorden kan gennemføres.

Den Europæiske Unions egen antipirat-mission blev søsat i december 2008. Dermed markerede EU som blok sine afrikanske interesser, som skal hævdes militært.

Flere gange senere er piratbekæmpelsesmandatet blevet udvidet. Det er gået fra det ret uskyldige: at beskytte konvojer med nødhjælp og assistere civile skibe, der var under angreb af somaliske pirater, til nu aktivt at overvåge al skibsfart og jage rundt efter små mistænkelige fiskerbåde.

Danmark bidrager ikke til EU’s flådestyrke, men deltager i stedet i NATOs operation Ocean Shield. Og også NATO-styrkerne har gradvist udvidet deres spillerum.

Danmark har flere gange brugt elitesoldater til natlige overfald på fiskerbåde, der var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. NATOs flåde har desuden lukket store dele af den somaliske kyststrækning af med en slags blokade.

Piratjagten er med andre ord en koordineret EU-NATO-aktion, hvor USA ikke spiller den mest dominerende rolle. Og den tegner til at føre unionslandenes militær ind på afrikansk jord i en uerklæret krig på somalisk territorium.

På vej i land

Efter at Operation Atalanta var blevet forlænget med endnu et år til december 2012, kunne den tyske avis Frankfurter Allgemeine afsløre, at EU påtænker atter at udvide mandatet for den militære operation – nu med muligheden for angreb helt ind over strandkanten, altså på landjorden.

Det skal ske  med den begrundelse, at det blot handler om at kunne fortsætte en eventuel efterfølgelse af et piratskib helt ind til kysten, og dér kunne pågribe mistænkte og ødelægge både og kajanlæg.

’Strand’ skal forstås helt bogstaveligt som defineret af FN: Der hvor tidevandet når ind, plus ti meter. Dertil fortæller EU, at et angreb kun vil ske, hvis der ikke er risiko for tab af menneskeliv.

Frankrig og Storbritannien forestiller sig at udvide den ret omfattende militære tilstedeværelse med amfibiekøretøjer, mens Tyskland vil supplere med en helikopter med stor rækkevidde.

EU-krigsmagtens forsikringer om, at man kun vil gå i land på strandkanten og ikke skade hverken mennesker eller dyr står i kontrast til flådens begejstrede fortælling om den aggressive krigsførelses succes mod pirater.

”Kan vi skyde dem, mens de er i gang med at sætte deres både i vandet, er meget bøvl sparet,” har nærmest været devisen.

Elastik til direkte angreb

Den gråzone, som mandatet til piratbekæmpelse er blevet udvidet med igen og igen – og sanktioneret af FN’s sikkerhedsråd – er som frygtet tilsyneladende en elastik, der kan strækkes helt til et direkte angreb på Somalia.

En ting er, at det kan være fuldt legitimt for en nation at beskytte sin egen handelsflåde, der sejler under nationens flag i internationalt farvand, mod angreb fra sørøvere eller andre fjendtlige nationer for den sags skyld.

Men allerede forfølgelse af mistænkte, nedskydning og sænkning af fartøjer m.v. er en overtrædelse af det oprindelige formål med operationerne og på kanten af gældende ret.

Fra den tyske opposition har der lydt klare protester mod forsøget på at luske en udvidelse af missionen ind på strandkanten. Ikke mindst fordi ingen kan sige, hvornår denne udvidelse vil kunne eskalere til direkte indblanding i Somalias kaotiske magtforhold, som det tidligere kolonistyre, imperialistiske supermagter og lokale magtforhold har kastet landet ud i.

Man er med rette bekymret over udsigten til en endeløs fortsættelse af vestens eventyrpolitik mod afrikanske nationer.

Også i Danmark bør EU’s forberedelse af landgang på Afrikas Horn vække uro. Den danske regering er så glad for EU’s fælles forsvar, at man har annonceret en omafstemning om det danske forbehold. Samtidig har hverken VKO eller den nuværende regering ikke lagt skjul på, at en mission med landtropper til Afrika bestemt er på ønskelisten.

Fakta om Adenbugten

I Adenbugten passerer omkring 30.000 skibe årligt. I 2010 blev der registreret 266 piratangreb på havet ud for Somalia. Siden december 2008 har i alt 2.317 søfolk været holdt som gidsel i kortere og længere tid, indtil der blev betalt løsepenge.

Der er mellem 20 og 30 krigsskibe fra det meste af verden til beskyttelsen af de kapitalisternes strategiske handelsvej.

Netavisen 13. januar 2012


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne