Marokko: Kommuniké om parlamentsvalget den 25. november 2011 (Uddrag)

Af ”Demokratisk Vej” – landssekretariatet

Kommunistisk Politik 5, 2011

’Demokratisk Vej’ i Marokko er en marxistisk-leninistiske organisation, knyttet til Den internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og søsterorganisation til APK. Tusinder af dens medlemmer og aktivister har været fængslet, adskillige er dræbt af regimets brutale undertrykkelse. Demokratisk Vej blev stiftet i 1995 som videreøfrelse af bl.a. den Marxistisk-Leninistiske Bevægelse i Marokko.

Her er organisationens kommentar til det autoritære kongedømmes fupvalg, som er blevet hyldet af den vestlige imperialisme som et demokratisk fremskridt

Det fremrykkede parlamentsvalg den 25. november 2011 blev manipuleret af den marokkanske stat, for igen at komme i initiativet og oppudse sin medtagne anseelse, for at svække ”20. februar Bevægelsen” (Bevægelsen for demokrati og social forandring, KP) og for at give udseende af en regering, der lytter til folkets krav, både nationalt og internationalt (…).

”Demokratisk Vej” har ført en aktiv kampagne for boykot både som politisk organisation og på vegne af sine medlemmer, sine aktivister i ”20. februar Bevægelsen” og i samarbejde med kammeraterne i PADS og PSU.

Af den grund blev ”Demokratisk Vej” offer for intensiv undertrykkelse (…).

På denne baggrund hilser ”Demokratisk Vejs” landssekretariat alle demokratiske kræfter, som har boykottet valgfarcen, og i særdeleshed hilser vi ”20. februar Bevægelsen”, både medlemmer og sympatiserende, der på trods af regeringens undertrykkelseskampagne har udvist stor mobilisering under kampen. Vi udtrykker vores støtte til alle ofrene for undertrykkelsen og kræver en ende på alle forfølgelser.

Vi er glade for samarbejdet imellem venstrekræfterne og opfordrer til at uddybe samarbejdet på kampens vej for demokrati og mod den utøjlede liberalisme. Vores front står åben for alle demokratiske politiske og faglige kræfter.

Vi betragter ”Makhzens“* satsning, især om valgdeltagelsen, for tabt og mener derfor, at de oppustede tal for valgdeltagelsen har til formål – forgæves – at fremstille  indflydelsen fra ”20. februar Bevægelsen” og de de kræfter, der har opfordret til boykot, til at være beskeden.

Vi mener, at de institutioner, som vokser ud af disse valg, ikke besidder nogen legitimitet og på ingen måde repræsenterer folkets vilje. Vi opfordrer til, at vi forener os i kampen for at opløse parlamentet og regeringen,  annullere den gældende forfatning og udarbejde en demokratisk forfatning gennem en grundlovgivende forsamling –  en forfatning, der gør en ende på ”Makhzens” overherredømme.

Vi fordømmer de imperialistiske kræfters holdning. ikke mindst USA’s og Frankrigs, såvel som de reaktionære monarkier i Den Persiske Golf, som har udtrykt deres tilfredshed med denne valgfarce. Det er en støtte til det despotiske regime, som slet og ret manipulerer valget.

”Demokratisk Vej” opfordrer til at koordinere kampen for demokratiet og mod den imperialistiske udbytning af vores land.   
           
Casablanca den 26. november 2011

*Makhzen er et udtryk fra den daglige omgangstale, der betegner den marokkanske stat og dens institutioner. Begrebet betegnede tidligere sultanen af Marokkos regering i den franske kolonitid.

La Voie Democratique
Annahj Addimocrati – Organisationens franske hjemmeside

Annahj Addimocrati

Wikipedia (eng) om Demokratisk Vej

Netavisen 22. december 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne