Det danske EU-formandskab: Kalender 2012

Kommunistisk Politik 24, 2011

Det kommende halvår bliver en kritisk tid for EU, og Danmark overtager formandskabet den 1. januar – med traktatændringer og fortsat eurokrise på programmet

Se
Det ’ansvarlige’ danske formandskab
Kommunistisk Politik 25, 2011

Regeringen har ikke gjort meget væsen af, at den sidder med formandskabet for EU det kommende halve år. Møderne kommer først og fremmest til at foregå i Bruxelles, men enkelte aktiviteter er lagt i Danmark, de første tre måneder i København og de sidste tre måneder i Horsens.

Der er tale om de såkaldte uformelle ministerrådsmøder på syv forskellige områder, der er i gang med at blive planlagt forskellige alternative arrangementer.

Ud over de uformelle møder får finansminister Bjarne Corydon travlt med at forberede EU’s kommende budgetrammeaftale, og statsministeren er begyndt at løbe ærinder for Euro-gruppen, der stærkt ønsker sig en ny traktat.

Uformelle EU ministerrådsmøder i Danmark 2012

Januar

Den 26. til 27. Retlige og indre anliggender (København).
Møde med deltagelse af EU’s justitsministre. Disse møder behandler bl.a. politimæssigt samarbejde, asylområdet og migration, og overvågning af Internettet.
Danmark har som bekendt en undtagelse på dette område, men det forhindrer ikke, at justitsminister Morten Bødskov deltager.

Februar

Den 1. til 3. Konkurrenceevne (København)

Møde med deltagelse af erhvervs- og videnskabsministre. Der er endnu ikke en standardisering af de nationale ministerier, så det bliver et gæt, at fra Danmark deltager erhvervs- og vækstminister Ole Sohn samt Morten Østergård, minister for forskning, innovation og videregående uddannelser.
På disse møder behandles det indre marked, industri, forskning og rumfart. Kort sagt alt muligt fra forskning i atomkraft til fælles standarder for mærkning af fødevarer.

Marts

Den 9. til 10. Udenrigsministermøde”Gymnich” (København)
En dagsorden er endnu ikke offentliggjort. Et gæt er, at der vil blive diskuteret Iran og Syrien og andre lande, som EU gerne vil ”hjælpe” med demokrati. Ud over deltagelse af udenrigsminister Villy Søvndal kan forsvarsminister Nick Hækkerup snige sig med, selvom Danmark faktisk også her er undtaget fra deltagelse.

Den 30. til 31. Økonomi og Finans  –”Ecofin” (København)
Dette er et af de møder, hvor der forventes en mobilisering af protester mod EU’s nedskæringspolitik.
Fra Danmark deltager mærkeligt nok økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager; alle andre lande sender deres finansminister.

April

Den 19. til 20. Energi og klima (Horsens)
Det fremgår af udenrigsministeriets kalender, at der er tale om både energi og klima. Det vil antagelig involvere Martin Lidegaard (Klima-, energi- og bygningsminister) samt miljøminister Ida Auken.

Den 23. til 25. Beskæftigelse (Horsens)
Ministermøde for beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik. EU planlægger bl.a. at harmonisere medlemslandenes arbejdsløshedsunderstøttelse m.v.
Mødet kommer sandsynligvis til at høre under beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Derudover deltager også minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag, social- og integrationsminister Karen Hækkerup samt ligestillingsminister Manu Sareen.

Der bliver arbejdet på en alternativ konference om beskæftigelsespolitik.

Juni

Den 3. til 5. Landbrug (Horsens)
Ministre for landbrug og fiskeri. EU har igennem en årrække arbejdet på at nå til enighed om at skære ned på landbrugsstøtten og liberalisere hele fødevareproduktionen. Fra Danmark deltager Mette Gjerskov, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.

I april vil folketinget desuden få besøg af de nationale parlamenters Europaudvalg samt repræsentanter fra EU-parlamentet.

For mere information tjek

eu-oplysningen.dk

Netavisen 25. december 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne