Får vi en lov der kan redde klimaet?

Global Klimaaktionsdag – klimademonstration i København 3. december
”Tag ansvar for klimaet – en stærk klimalov nu”

Af Klimabevægelsen i Danmark

Når repræsentanter fra verdens lande mandag mødes i Durban, Sydafrika til det årlige klimatopmøde ”COP17”, så er det med forventningen om at de næste 2 ugers forhandlinger kun vil føre til meget sparsomme fremskridt.

Det meget lave forventningsniveau står i stærk kontrast til det faktum, at klimakrisens omfang fremstår tydeligere og tydeligere. Alene siden det katastrofalt resultatløse COP15 klimatopmøde i København (dec. 2009), så har verden oplevet en række humanitære katastrofer som kan relateres til klimaforandringerne.

Blandt de værste i erindringen fremstår den ekstreme tørke på Afrikas horn og de voldsomme oversvømmelser i blandt andet Pakistan og Thailand. Selv Danmark er ikke gået ram forbi med massive skybrud i både 2010 og 2011.

Men det bliver vores børn og børnebørn som for alvor kommer til at mærke konsekvenserne af vores generations handlinger. Katastroferne vil nemlig komme endnu hyppigere i fremtiden, i takt med at CO2 udledningerne fortsætter. Og det går slet ikke i den rigtige retning: i 2010 var udledningerne hele 6 % højere end i 2009, og den globale temperaturstigning ser ud til at blive langt mere end de 2 grader som FN har vurderet at være acceptabelt. Klimakrisen forværres altså dag for dag så længe verdens regeringer ikke formår at gennemføre konkrete tiltag som skal dæmpe udledningerne.

Danmark skal vise vejen med en stærk klimalov

Mens vi venter på at de globale forhandlinger udmønter sig i en bindende global aftale, så hviler der samtidigt et stort ansvar på de enkelte landes regeringer og befolkninger om at udvise ansvar for klimaet. Danmark er et af verdens rigeste lande som faktisk har råd til de nødvendige klimaløsninger, så Danmark bør udvise ansvar og handlekraft ved at vedtage en klimalov, som det eksempelvis er set i England og Skotland.

Regeringsgrundlaget for den nye S-SF-R regering lover faktisk, at der skal vedtages en klimalov med ambitiøse reduktioner i drivhusgasudledningen. En lov som samtidig vil sikre nye arbejdspladser, og som vil frigøre os fra afhængighed af de fossile brændsler. Det lyder godt, men bliver det også omsat i handling? I den netop aftalte finanslov for 2012 synes klimaet ikke at være blevet prioriteret. Der er netop nu forhandlinger om et nyt energiforlig. Disse forhandlinger må ikke blokere for de nødvendige mål i en klimalov, men de bør i stedet være knyttet op på en klimalov.

For at minde regeringen om, at en klimalov skal være meget stærk for at nytte, så vil vi den 3. december gå til demonstration under parolen: ”Tag ansvar for klimaet – en stærk klimalov nu”.

Det er vigtigt at deltage i demonstrationen, for at markere at vi som borgere ønsker at holde politikerne fast på de løfter som de har givet os


Demonstrationen 3. december 2011 (foreløbigt program):

I København indledes med taler fra kl. 13 på Nytorv, hvorefter demonstrationen bevæger sig til Rådhuspladsen, hvor der også bliver taler fra kl. 14.30.

Kl. 13.00 Nytorv

Tema: Klimalov og grøn omstilling giver øget beskæftigelse

· Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark

· Freddy Ridderhaugen, Byggefagenes samarbejdsudvalg for sikkerhed og miljø

· Torben Thim, Miljøudvalget i Lager, Post og Service

· Repræsentant fra S-SF-R regeringen [TBC]

· Per Clausen, Enhedslisten, ordfører for Energi, klima og miljø

· Sofie Dahl Tolstrup, formand SFU-København

· Underholdning ved Tormod

kl. 14.00 Gå-demonstration fra Nytorv til Rådhuspladsen (via Stormgade)

Kl. 14.30 Demonstration/forsamling på Rådhuspladsen

Tema: En Klimalov er nødvendig for klima og miljø

· Palle Bendsen, Miljøbevægelsen NOAH

· Bettina Fellov, 1010 Danmark

· Janus Hendrichsen, VedvarendeEnergi

· NN, Klimakollektivet [TBC]

· Underholdning

Slut ca. kl. 15.15

Læs mere på
www.klimademo.dk

Klimaaktionsdagen bakkes op af en række organisationer:

Anbefalere klima/miljø: Klimabevægelsen i Danmark, KlimaForum, Miljøbevægelsen NOAH, Mellemfolkeligt Samvirke, VedvarendeEnergi, Københavns Miljø- og Energikontor, Rådet for Bæredygtig Trafik, Det Økologiske Råd, Landsforeningen Levende Hav, 10:10 Danmark, Miljøpunkt Nørrebro, Folkekirkens Nødhjælp

Anbefalere fagbevægelse/kirke: Danske Kirkers Råd, Byggefagenes Samvirke, Forbundet Lager, Post og Service (LPSF)

Anbefalere politiske organisationer: Enhedslisten, Internationale Socialister/ISU, SF Ungdom, Kommunistisk Parti, SSW (Südschleswigsche Wählerverband)

www.klimabevaegelsen.dk

Netavisen 28. december 2011

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne