En ny, aktiv regering


Indspark fra DKU
Kommunistisk Politik 21, 2011

Det nye regeringsgrundlag, vores nye regering har fremlagt, lægger op til en ny periode med aktiv udenrigspolitik – det, der i folkemunde kaldes krig.

Selvom der på vise punkter er et klart brud med VKO’s politik, bl.a. hedder “ghetto” nu “udsat boligområde”, så tyder alt altså på’ at de kommende år byder på mere krig.

Grundlaget levner ikke meget plads til optimisme:
“Danmark skal fortsat tage ansvar og være en stærk og pålidelig partner i det internationale samarbejde. Det gælder i hele spektret fra udviklingsbistand til militære missioner. Men vi skal gøre det ansvarligt og ambitiøst.”

Man kan selvfølgelig håbe, at “ansvarlig” betyder “ingen invasion, besættelse eller bombardementer”, men hvorfor skulle man det? De nye regeringspartier har støttet både Afghanistan- og Libyen-krigene og Irak-krigen, da den først var i gang.

Der er tradition for bred opbakning i folketinget, når Danmark skal i krig, så når der står: “Regeringen vil føre en aktiv udenrigspolitik, som bygger på et bredt samarbejde i Folketinget”, betyder det business as usual.

Der er ved ske et skifte på den udenrigspolitiske scene. USA er krigstræt, og Europa har ambitioner. Det har de gennemskuet i regeringen:

“Forsvarsforbeholdet afskærer Danmark fra at deltage i de vigtige bidrag, EU yder til fred og sikkerhed i verdens brændpunkter. […] Det begrænser Danmarks muligheder for at føre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik. Regeringen vil derfor søge forsvarsforbeholdet afskaffet ved en folkeafstemning.”

“Aktiv og ansvarlig” handler altså om militære operationer under EU-flag.

Der bliver lagt op til at genbruge modellen for Libyen-krigen:

“I kampen for menneskerettigheder står FN og FN’s princip om Responsibility to Protect (R2P) centralt. Det er statens primære ansvar at beskytte sine egne borgere, men verdenssamfundet har en pligt til at reagere, hvis en stat ikke kan eller vil beskytte borgerne.”

Og for at sikre størst mulig handlefrihed understreges det, at FN’s mandat ikke er nødvendigt:

“[…] hvis Sikkerhedsrådet – i en situation med et entydigt og akut behov for humanitær begrundet militær intervention – er ude af stand til at handle, kan det undtagelsesvis være påkrævet og i overensstemmelse med folkeretten, at Danmark deltager i samarbejde med relevante organisationer som f.eks. NATO, EU eller andre regionale fora.”

En kommende operation er meget muligt en optrapning i Somalia og andre ulykkelige steder i Afrika:

“Danmark skal i fremtiden også deltage i mere traditionelle fredsbevarende missioner og globale sikkerhedsopgaver som kampen mod pirateri, hvor der også er behov for en mere koordineret indsats for at skabe udvikling og retsorden på land.”

Sidst kampen mod pirateri var en traditionel mission, var skibene vist lavet af træ, men bortset fra det: Den nye regerings nye udenrigspolitik er et godt billede af, hvor meget der kommer til at ændre sig – nemlig så meget, som er nødvendigt for at videreføre den nyliberale politik.

Der er tydelige tegn på, at den nye regering er lige så brutal som den gamle.

Netavisen 2. novemberr 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne