Nye fyringsbølger

Siden den økonomiske krise satte ind er beskæftigelsen i den private sektor faldet med 175.000 personer. Dansk Industri siger, at endnu 7000 fyres inden årsskiftet. Og  en ny fyringsbølge rammer også det offentlige. Fyringerne er den største trussel mod familiernes økonomi.

Kommunistisk Politik 19, 2011

Af naturlige årsager havde Helle Thorning Schmidt ikke karisma nok i sig selv til med valgsejren at vende den økonomiske krise – endsige skabe begejstring og forhåbninger hos spekulanterne eller erhvervslederne. Det er der ikke noget underligt i. De danske kapitalister vidste på forhånd, at “rød” og blå blok leverer den samme “medicin”. Flasken er lidt anderledes og indebærer den fordel, at fagbevægelsen sikrer lidt mere ro på bagsmækken.

Amerikanske arbejdere: Fyringer ødelægger liv

Imens fortsætter krisen ufortrødent. I den seneste uge har det bestemmende danske aktieindeks – C20 – nået et nyt lavpunkt. Spekulanterne skal tilbage til 2009 for at finde et sammenligneligt niveau, men det er svært skabe medfølelse for disse, da de fleste er godt ved muffen, hvilket i øvrigt er frembragt gennem snylten på arbejdernes sved.

Det er imidlertid samfundets bredeste og oftest nederste lag, der i den sidste ende får lov at betale regningen.

Proptrækkeriet har mange former. Mange lønmodtagere eller familier på overførselsindkomster kommer i klemme på grund af faldet i værdien af ejer eller andelsboliger: 200.000 familier har tabt klækkeligt på ejendomsfaldet gennem de sidste fem-seks år. Brugerbetaling fordyres og forøges til stadig flere områder. Overførselsindkomsterne udhules i takt med inflationen. Dagpengeperioden beskæres osv.

Den hårdeste variant for familieøkonomien er fyringen. Forskellen på en lønindkomst og dagpenge vælter mange familieøkonomier og er ofte direkte underminerende for bopæl og opholdssted.

Når det kommer til spørgsmålet om at tørre krisens byrder af på de arbejdende gennem fyringer, er bankerne aktuelt et tydeligt eksempel. Jyske Bank startede således i sidste uge med at fyre 150 ansatte. Spar Nord nedlagde 50 stillinger. Allerede i august måned havde Nordea fremlagt en spareplan, der reducerede stillingerne med 600! Finansforbundet erklærer, at antallet af arbejdspladser gennem de seneste tre år er reduceret med 4.500, hvoraf de 3.000 har været massefyringer.

Med til historien hører jo, at det netop er fra den finansielle sektor, at spekulationerne har taget et sådant omfang, at den kan tilskrives et hovedansvar for kriserne. Ikke desto mindre har bankerne nu fået tilført bankpakke I, II, III & IV på skatteydernes bekostning! Det er sket fra solide flertal på Christiansborg, hvor farverne på blokkene ikke har udmøntet sig i divergenser. De samme politikere ser tavse til, mens bankerne massefyrer de ansatte.

Nu er banksektoren langtfra alene om masseafskedigelser. Inden for det seneste år har hospitalssektoren uanfægtet af de mange politiske løfter om bedre forhold, mindre ventetid osv. været hårdt ramt med tusinder af færre ansatte på landsplan.

I sidste uge kunne Jernbanearbejderforbundet så meddele, at DSB ville reducere antallet af ansatte med op mod 1.000. DSB forsøgte først at snakke udenom, men da taktikken mislykkedes, vendte de på en tallerken og beskyldte togpersonalet kun for at arbejde halvanden time om dagen til en dagløn, der næsten kunne få en bankdirektør til at rødme. Løgnene blev af Jernbanearbejderforbundet tilbagevist som den provokation, som det var.

Til antallet af tabte arbejdspladser kan føjes de mange, der er flyttet til mere profitable steder i den såkaldte globaliserede verden.

Når man regner antallet af arbejdsløse om til fuldtidsstillinger, svarer det til 163.000 – eller en ledighedsprocent på 6,1. Disse cifre skjuler, at mange østeuropæere er blevet sagt op og sendt hjem. De er bekvemt nok ikke registreret som arbejdsløse i Danmark.

Står det til finanskapitalen, er der ikke lys for enden af tunnelen, Således udtaler Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank:
– Med den hårde opbremsning i dansk økonomi må man desværre forvente, at der vil komme fyringer generelt i erhvervslivet.

Netavisen 29. september 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne