FV 2011: For en ny politik

Leder
Kommunistisk Politik 17, 2011

Demonstrationen Velfærd til alle 17. maj 2006Valgkampen og alle medier har slået fast med syvtommersøm, at der findes to veje gennem krisen, to veje til ’velfærd’, to veje til at sikre Danmarks fremtid: Blå vej og ’rød’ vej, V-vejen og S-vejen, sekunderet af deres støttepartier.

De bygger begge på en forestilling om, at det er det store flertal, som skal betale for den krise, Danmark fortsat befinder sig i, med et nyt dyk nedad i det seneste halvår.

– Det er et falsk billede, siger Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne.

– Der er ingen tvivl om, at Danmark befinder sig i dyb krise, og at de politisk hovedansvarlige er et stadig mere forhadt VKO, selv om S/SF og R også har været med i en hel stribe bankpakker og sociale nedskæringsforlig.

– APK vil ikke være med til at anbefale en medicin, som gør Danmark endnu mere sygt og hvis regning skal betales af det store flertal. Derfor kan vi ikke anbefale at stemme på nogle af blokkene eller deres støttepartier, men opfordrer til at stemme blankt ved folketingsvalget den 15. september, siger APKs talsmand.

Der findes umiddelbart økonomiske kilder og ressourcer i det danske samfund, som både kan sikre en social genopretning efter årtiers nyliberal velfærdsrasering og skabe nye arbejdspladser.

Uden at sætte konkrete tal på – fordi der enten ikke findes statiske opgørelser eller tallene er opstillet på et forkert grundlag – kan der nævnes en række områder, hvor der kunne hentes snesevis af milliarder kroner.

– Stop for de ulovlige krige, hvor  Danmark er med i forreste række, stop for militariseringen, indkøb af bomber og raketter, der kastes over lande og civile, der ikke udgør den fjerneste trussel mod det danske samfund. Det betyder også et stop for de stadig øgede udgifter til behandling af stadig flere sårede og invaliderede soldater. Stop for de fleste udgifter til overvågning og såkaldt terrorbekæmpelse, som er kostbare og ineffektive

– Ved ophør af Danmarks medlemskab af EU og udtræden af unionen kan der sættes et konkret tal på. Besparelsen vil være på 10 milliarder kr. årligt.

– Voldsom begrænsning a det offentlige bureaukrati med dets papirvælde, konsulentuvæsen og afsindige kontrolforanstaltninger.

– Beskatning af multinationale selskaber og danske monopoler, som unddrager sig skat i Danmark eller får den begrænset til ingenting i kraft af skattetekniske fiflerier.

– Kraftig beskatning a de rige, af de mest velhavende danskere, i form af øget formueskat, indkomstskat og boligskatter. Igennem de sidste 10 år er denne lille gruppe på 5-6 pct. af befolkningen blevet stadig rigere, i kraft af skattestop og skattelettelser, mens det store flertal er blevet fattigere eller har reallønnen stagnere.

Og der findes yderligere en række områder, som kunne være med til finansiere reel velfærd til alle og få gang i hjulene.

Der tales meget om en ny regering, der skulle føre en ’ny politik’. Men den politik S/SF har lagt frem, er ikke nogen  ’ny politik’, lige så lidt som De radikale kommer med en sådan. Det er bare en variant af den nyliberale krisepolitik, som dikteres af monopolernes EU.

En virkelig ny politik vil vende op og ned på en såkaldt fordelingspolitik, der notorisk har gjort de rige rigere og de fattige fattigere.

Den ville stoppe den kollektive sociale deroute med de enorme menneskelige omkostninger og genoprette en anstændig velfærd. Den ville give de arbejdende arbejdsglæde og stolthed og jobs til de arbejdsløse og til bistandsmodtagerne på deres betingelser, ikke som objekter for en stadig grovere og hensynsløs profitjagt.  

Der er ved dette valg ingen udsigt til en ny regering med en  ny politik, der fortjener dette navn.

Men valget vil utvivlsomt understrege, at nok er nok med den reaktionære VKO-sammenrotning.

Bevægelsen mod det nyliberale regimente og en generel venstredrejning er mærkbar i den danske befolkning.

Godt valg!

Netavisen 2. september 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne