ORG –centrum Århus: Højreekstremisme og politiets blinde øje

’Smilets by’ er af højreekstremister søgt forvandlet til de brækkede kæbers og blå øjnes by. Den er et hovedcentrum for dansk højreekstremisme og fascisme og også et centrum for den konspiratoriske ORG

Researchgruppen Redox har afsløret medlemmerne af en hemmelig racistisk forening på den yderste danske højrefløj med base i Århus.

Det har givet yderligere dokumentation for det, der har været betragtet som almen viden i Århus: nemlig at det ikke er tilfældigt, at voldelige hooligans optræder ved Den Danske Forenings sammenkomster eller i antimuslimske kommunale lister.

Den rådne situation omkring fodboldhooligans i Århus har været kendt i snart årtier. Alligevel har medier i hovedsagen bagatelliseret de i hundredvis af voldelige overfald med klare racistiske motiver. Og samtidig har politiet nærmest konsekvent nedprioriteret opklaringsarbejdet og har fremstillet sagerne som en kamp mellem yderfløjene i dansk politik.

En gang imellem er der blevet plads til afsløringer i Århus Stiftstidende eller i TV2 Østjylland. Men kun yderst sjældent er det nået videre til landsdækkende medier.

Dette er tilfældet, selvom personsammenfaldene mellem bl.a. den højrerabiate århusianske fodboldhooligangruppe White Pride, nazistiske grupperinger og en række foreninger med landskarakter såsom Den Danske Forening, der har slået sig op som ’dansk demokratis forkæmper’, er blevet dokumenteret med fotografier og infiltration.

Materiale herom er udgivet af både de lokale antiracistiske netværk og af Demos. Senest og ikke mindst også af researchgruppen Redox, der  for tre år siden udsendte ’Århus ’08 – en rapport om White Pride og Vederfølner’.

Hertil er der udkommet flere bøger, der afdækker vold og anden kriminalitet i det århusianske natteliv og i forbindelse med fodboldkampe. Den 22-årige tidligere landsholdssvømmer Charlotte Johannesen har i samarbejde med Redox fra efteråret 2008 til sommeren 2009 været undercover i miljøet omkring hooligangruppen White Pride og den højreekstreme forening Vederfølner i Århus og har beskrevet det i ”Forklædt som nazist – en Århushistorie”.

Både 2008-rapporten og den ny 100 sider lange rapport om ORG-netværket kan downloades fra Redox’ hjemmeside.

Solkors-skolen

Det nye materiale fra Redox afdækker, hvordan en række forskellige personer i det hemmelige højreekstremistiske netværk ORG har været organiseret. Det viser sig, at det højreekstreme ’netværk’ har forbindelser til og medlemmer i ledelsen af en privatskole, der er startet i 2007 med vægt på de stolte danske kristne demokratiske traditioner. Skolen er bosat direkte som genbo til Jyllandsposten i Viby J i nydeligt nyistandsatte kontorlokaler.

Samme personkreds er også stiftere af en skytteforening i samarbejde med en anden folkeskole i Viby.

Den fremlagte dokumentation om forbindelsen til skolen er nogle år gammel og bygger bl.a. på billeder af deltagerne ved Den Danske Forenings grundlovsarrangement ved Borum uden for Århus i 2006 og uddrag af et udateret referat. Skolens logo ligner et solkors, eller rettere lignede, fordi skolen hen over weekenden efter afsløringen af ORG har slettet det fra deres hjemmeside.

Uden uddybende materiale på denne sag er det svært at gennemskue, om det faktisk er lykkedes det hemmelige højrefløjsnetværk at starte en privatskole.

Skolelederen Anne Vibeke Lassen er gennem tiden tilsyneladende kun kendt for offentlige udtalelser der ligger i tråd med tidligere undervisningsminister Bertil Haarders. Men der er helt sikkert rejst rigeligt med indicier til i første omgang at kræve en nærmere uvildig undersøgelse af de økonomiske forhold og støtteforeningens sammensætning.

2005: Overfald på venstreorienterede og massive protester

I 2006 lavede TV2 Østjylland og Århus Stiftstidende en liste over 24 sager, som de højreekstreme havde deltaget i gennem to år op til kulminationen 29. november 2005 med indtrængning på et møde i Cafe Oskar, hvor Hans Jørgen Vad fra Enhedslisten blev overfaldet.

Som en reaktion på overfaldene deltog flere tusinde i markeringer imod nazisme, og initiativet Mejlgade for mangfoldighed blev stiftet. Dette blev også den begivenhed, der fik borgmesteren til at presse politiet til at oprette en særlig aktionsgruppe og begynde at tage problemerne mere alvorligt. Men det skulle vise sig, at nazi-problemerne langtfra var løst på et enkelt år.

I 2008-09 fik en gruppe unge fra det anarkistiske miljø i Århus lov til midlertidigt at låne et lokale i det tidligere Huset til koncerter og cafe. Det benyttede White Pride til nærmest ugentlige overfald på unge, der så lidt anderledes ud. Det foregik ved, at grupper på fem-ti hårdtpumpede højrerabiate lagde sig baghold og tæskede løs på folk, der gik alene hjem.

I den situation inviterede Venstres Ungdom i Århus i februar 2009 nazister til et debatmøde! Det var også i den periode, hvor det blev afsløret, at det danske militær er blevet infiltreret af nazister.

Som reaktion tog LO-ungdom i Århus sammen med de politiske ungdomsorganisationer og det anarkistiske miljø omkring Antiracistisk Netværk samt brugerne på det tidligere Huset initiativ til et fælles møde om bekæmpelsen af nazismen.

En anden vigtig begivenhed var, at LO-Århus sammen med AGF tog initiativ til at gøre op med højreekstremistiske ”fan”-grupper og inviterede til antiracistisk forårs-åbningskamp i 2009.

Som det fremgår af ORG-rapporten er højreekstreme renset nogenlunde ud fra den officielle fanklub, men tolereres i tilknyttede grupperinger, som fortsætter fodboldballaden.

Politiets blinde øje

Østjyllands chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen har været primus motor for en fortælling om, at man aldrig kan komme nazivolden helt til livs, men nærmest må acceptere syv til ti voldelige overfald på progressive og indvandremiljøer om året i en by af Århus’ størrelse.

Samme chefpolitiinspektør har desuden forsøgt sig med et børnehaveretorisk trick ved at påstå, at der jo skal to til at slås – underforstået at alle parter er lige gode om det, og at ’højre’ og venstre er ’lige slemme’.

I november 2010 udkom bogen ’Forklædt som nazist’, og TV2 Østjylland var vært for en afslørende debat mellem forfatteren Charlotte Johannsen, Hans Jørgen Vad fra Enhedslisten, rådmand Laura Hay fra Venstre og politiinspektøren.

Politiinspektøren bagatelliserede igennem hele udsendelsen, at der er et problem med højreekstrem vold og nazivold. Han ville heller ikke indrømme, at mange voldelige overfald forbliver uopklarede, eller at politiet med åbenlys skepsis møder folk fra de mere alternative miljøer, der forsøger at anmelde et politisk motiveret overfald.

Tværtimod mente han, at forfatter Charlotte Johannsen havde begået ’et partsindlæg’, der kunne være med til at skade Århus’ omdømme, når hun i sin bog afslører, at det højreekstreme miljø er større og farligere, end politiet giver indtryk af.

”Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at Århus får et ry som nazismens højborg pga. måske 15, maks. 20, som igennem nogle år er blevet højt profileret i pressen. Og som til sidst fik en sådan voldsaura, som gør, at de er berygtede i hele landet. De sidder altså ude nu – de er flyttet fra c-sektionen ude på stadion, hvor der er fest og ballade, over på b-sektionen, hvor familiefædrene sidder, der sidder de i dag og ser fodbold. Så jeg synes lidt, det er ærgerligt, vi bliver ved med at give dem den medvind, de får.”
(Politiinspektør Bent Preben Nielsen. 5. november 2010)

Det var altså politiets synspunkter om en gruppe, der allerede, da tv-programmet blev sendt, var kendt for deres deltagelse i skumle racistiske foreninger, der forsøgte på at blive valgt til byrådet. De samme mennesker, som Redox første gang afslørede i 2008, og som nu igen i 2011 bliver kædet sammen med en landsdækkende hemmelig forening med poster i både kommunal administration, i hær og politi og i medier, fremstiller politiet nærmest som fredelige fodboldfans.

De herskendes ’antinazistiske’ taktik

Politiets standpunkter repræsenterer på glimrende vis de mest udbredte holdninger i borgerskabet:

1) De nazistiske gruppers vold og hærværk skal ikke have opmærksomhed gennem demonstrationer eller omtale i medierne.

2) Venstre- og højrefløjen er lige gode om volden og lige gode om de ekstreme synspunkter, ingen af parterne har noget at lade hinanden høre.

3) Vi kan godt leve med, at et lille antal værtshuse i byen er hjemsted for nazistiske voldsbøller.

Hvorfor og hvordan politiet har rationaliseret sig frem til disse retningslinjer for deres håndtering af den højreekstreme vold, er et simpelt spørgsmål om ’konduite’. En klar fornemmelse hos politiet af, at det er sådan, eliten og den danske stat stiltiende har ønsket det igennem årtier.

Ingen politidirektør er nogensinde blevet fyret, fordi fagforeningsfolk eller venstrefløjsere eller immigranter bliver overfaldet. Sådan er det i Sydamerika, og sådan er det også i Danmark.

Dertil kommer, at racistiske fordomme er med til at holde arbejderklassen splittet, så den er nemmere at kontrollere, og voldsberedte hooligans eller kriminelle bander er med til at sabotere opbygningen af progressive miljøer.

Det er fra disse reaktionære kredse, at politiet rekrutterer deres urobetjente, og efterretningsvæsenet deres muldvarpe. Og som Jyllandsposten begejstret fortæller, er de engelske fodboldhooligans gået på gaden sammen med politiet for at få indført lov og orden igen ved de britiske uroligheder.

Samme reaktionære højrefløjsavis, der på samme vis som politiet dækker over højreekstremismen, for ikke at udtrykke det endnu skarpere, søger ved brug af sædvanlige tricks hos borgerlige journalister (som at dække deres egen politik ind bag ’eksperter’) at kaste et suspekt lys over Redox og dermed søge at neutralisere virkningen af dets skræmmende afsløringer om ORG m.v.

I artiklen ’Hvem er Redox’ gør man bl.a. dette ved at fremstille den som hemmelighedsfuld (ligesom f.eks. ORG) og som en deltager i en ’informationskrig’ mellem højre- og venstrefløj:
”På Redox’ hjemmeside beskriver de sig selv som en journalistisk researchgruppe, hvis arbejdsområde er den ekstreme højrefløj. De skriver, at deres produkt derfor er nyheder, analyser, fakta og baggrundsviden om den ekstreme højrefløj … Men gruppen er måske ikke selv så neutral, som den ellers gerne vil fremstå som,” skriver Jyllandsposten.

Men spørgsmålet er ikke, om Redox er ’neutral’ eller ej. Spørgsmålet er, om Redox’ afsløringer om ORG og de højreekstreme i Århus er rigtige eller ej. Da Jyllandsposten ikke kan imødegå dem, må man ty til mistænkeliggørelse. Ikke specielt ’neutralt’!

Se også

Redox’ bedrift: ORG strippet

Læs hele Redox-rapporten
“ORG – logen bag det ekstreme højre”

Uddrag af “Forklædt som nazist”
Politiken

Netavisen 18. august 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne